Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 MAGANU QAALI GIDDO NOO JIRO | ASTEERI1-5

Asteeri Maganu Dagara Haˈlitino

Asteeri Maganu Dagara Haˈlitino

Asteeri Maganu dagara gaarantu yannara kaajja ammana noosetanna waajjitannokkita ikkase leellishshino

  • Woshshinikkinni nugusu albaanni mara reyo abbitara dandiitanno. Asteeri nugusunniwa woshshinisekkinni 30 barra ikkino

  • Xereksisi Umiho yine hendannihu kuni Nugusi Ahashiwerosi hanqaaleessaho. Isi mitte yannara manna waajjishiishate mitto mancho lamewa mursiise mannu laˈˈanno gede assino. Qoleno nugusitte Asxiini isira hajajama gibbino daafira nugusimmase hoogganno gede assino

  • Asteeri, ise Yihudu gaˈre wido ikkitinota kulanna nugusaho muli amaalaancho ikkino manchi doginosita kulte nugusa ammansiisa hasiissinose