Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Kiristaanu Heeshshonna Soqqansho—Xiinxallote Maxaaficho

Xiinxallote Maxaaficho, lamalate giddo nabbambannite Qullaawu Maxaafi niwaawe pirogiraamenna Yihowa Farci’raasinete songote gambooshshuwa giddo mittunniwa xiinxallinannire amaddino.

 

OFOLLO
Qote Qoteho Diri
Eela Qolte Diri

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO

HEESHSHONNA SOQQANSHO —XIINXALLOTE MAXAAFICHO