Mite qoonqonna muuziiqa lende diraamu garinni qixxeessinoonnita Qullaawu Maxaafi niwaawe macciishshanna dirrisiˈra dandaatto. Danqootu afiinni qixxaabbino viidiyono no.

Mitto afoo doodhitto gedensaanni, hakko afiinni qixxaabbinota diraamu garita Qullaawu Maxaafi niwaawe laˈˈate Hasi yaannoha qasi. Hasiˈrate, diraamu suˈmira noota mitte lame qaalla woy Qullaawu Maxaafi maxaafi suˈma borreessi.