Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

“Yihowaha Ikkinohu Baalu Anewa Dayo!”

Maganoho ammaname hee’ra, isira ammanama hasi’ratewiinni baxxitanno. Qullaawu Maxaafi giddo Fulo fooliishsho 20, 24, 32, nna 34te noo xagge tenne leellishshanno.

Fulo 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14 aana xintaminoho.