Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Dancha Duduwo Macciishsha Hasi’ratto?

Dancha Duduwo Macciishsha Hasi’ratto?

Yannankera bushu duduwi bati’rino; ikkina dancha duduwo macciishsha dandiineemmohu hiikkiinniiti? Tini viidiyo Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo! yitanno biroshere egensiissanno.