Soqqanshote Kaa’litanno Viidiyo

Mannu ledo Qullaawu Maxaafire hasaawate kaa’litanno viidiyo.

Maatekki Hagiirru Noota Ikka Dandiitanno! Egensiishsha

Adhantinorira hattono maatete lowo qarri iillanno. Qullaawu Maxaafi maate hagiirru noota ikkitanno gede kaa’lannore kulanno.

Dancha Duduwo Macciishsha Hasi’ratto?

Isayaasi 52:7 yitanno garinni Qullaawu Maxaafi “Dancha duduwo” kulanno. Kuni danchu duduwi, hagiirru noo maate, dancha jaallanna giddiidi harshammo heedhannohe gede kaa’lannohe.

Reyino Mannira Hexxo No?

Qullaawu Maxaafi, shiiˈrootto manni ledo koye uullate aana galagalte xaada dandaattota kulanno.

Yihowa Farci’raasine Hiittoo Mannaati?

Lowo manni Yihowa Farci’raasine daafira afa hasi’ranno. Hanni insa daafira uminsa coyidhanna macciishshi.