Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Amootsi Maxaafi Egensiishsha

Amootsi Maxaafi Egensiishsha

Amootsi maxaafi amado; kuni maxaafi, maalaamittete coye quwa saˈne banxeemmokki gede amaalanno; qoleno Kiristoosi Gashshooti xintamanno yannare masaalanno.