Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Maxaaffa Egensiissanno Viidiyo

Rosiisaanchu Maxaafi Egensiishsha

Rosiisaanchu Maxaafi Egensiishsha

Rosiisaanchu maxaafi hagiirru noo heeshsho hee’rate kaa’lanno biddishsha amadino; tini viidiyo konne maxaafa haransite egensiissanno.