Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Maxaaffa Egensiissanno Viidiyo

Lawishshu Maxaafi Egensiishsha

Lawishshu Maxaafi Egensiishsha

Lawishshu maxaafi uminke egenno agurre Maganu hayyo addaxxineemmo gede rosiisannonke; konni maxaafire ledde rosi.