Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawu Maxaafi Maxaaffa Egensiissanno Viidiyo

Hoosei Maxaafi Egensiishsha

Hoosei Maxaafi Egensiishsha

Hoosei maxaafi, cubbinsara aagintaabbe higgannorira Maganu gatona yaannota luphi asse kulanno.