Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Interneetete Aana Fushshinoommori Giddo

Muli barrita Agarooshshu Shae nna Baqqi Yiiyye! yinanni metseetta, hattono woroonni leeltannota wole borro interneetete aana nabbawa woy dirrisi⁠ˈra dandaatto.

 

OFOLLO
Qote Qoteho Diri
Eela Qolte Diri

METSEETTA

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE

WOLE BORRO

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinseemmohu Hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafire Barru Barrunku Hasaawa—2018

2017ha Qoqqowu Gambooshshiha Koyishshu Woraqata

Yihowara ‘Hagiirrunni Faarse’ (jajjabba fidaleta)

Hegere Heeshshowa Massitanno Doogo Afootto?

Qoqqowu Gambooshshiwa Fulinore

Qoqqowu gambooshshiwa fulinore mittu mittunku barri gedensaanni la’’a woy dirrisi’ra dandaatto.

Haaro Borro Leellishi

Interneetete aana fultino borronkera taashshinoonnihu mitu coyi attamante fultino borronkera xaara fulinokkiha ikkara dandaanno.