සාකච්ඡාවකට මුල පුරන වීඩියෝ

බයිබලය ගැන සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරන්න උදව් වෙන වීඩියෝ.

‘සියල්ල ඇති වුණේ අහම්බෙන්ද?’ හැඳින්වීම

මිහිපිට ජීවය ආරම්භ වුණේ කොහොමද? ඒක දැනගන්න එක අපේ ජීවිතේ අරමුණ තේරුම්ගන්න උදව් වෙයිද?

‘ආදරෙන් බැඳුණු පවුලක සතුට ඔයාටත්!’ හැඳින්වීම

පවුල් ජීවිතේ කිසි සතුටක් නැහැ කියලා හුඟක් අය කියනවා. ඒත් බයිබලයේ මඟ පෙන්වීම් අදාළ කරගන්නවා නම් ඔයාටත් පුළුවන් සතුටින් පිරි පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන්න.

හොඳ පණිවිඩයක් දැනගන්න ආසද?

බයිබලයේ යෙසායා 52:7 “යහපත් කාලයක් ගැන ශුභාරංචියක්” සඳහන් වෙනවා. සන්තෝෂවත් පවුල් ජීවිතයකටත් හොඳ යාළුවෝ ඇති කරගන්නත් හිතේ සමාදානයෙන් ඉන්නත් ඒක උදව් වෙනවා.

මැරුණු අයට ආයෙත් ජීවිතය ලැබෙයිද?

මරණයෙන් වෙන් වුණ අය ආයෙත් මේ පොළොවෙම ජීවත් වෙනවා කියලා බයිබලයේ පොරොන්දු වෙනවා.

යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන් කියන්නේ කවුද?

යෙහෝවා දෙවිගේ සාක්ෂිකරුවන් කියන්නේ කවුද කියලා ගොඩක් අය කල්පනා කරනවා. ඒ ගැන තොරතුරු සාක්ෂිකරුවන්ගෙන්ම දැනගන්න.