මුරටැඹ 2020 අංක 2 | දේවරාජ්‍යය කියන්නේ මොකක්ද?

සියවස් ගාණක් තිස්සේ මිනිසුන් මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය හොයලා තියෙනවා. ඒකට උත්තරය බයිබලයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා.

“ඔබගේ රාජ්‍යය ඒවා” - මිලියන ගාණක් දෙනා කරන යාච්ඤාවක්

මේ යාච්ඤාවේ අර්ථය තේරුම්ගන්න නම් දේවරාජ්‍යය ගැන තියෙන මොන ප්‍රශ්නවලටද අපි පිළිතුරු හොයන්න ඕනේ?

දේවරාජ්‍යය අපිට ඕනෙ ඇයි?

මිනිසුන් තමන්වම පාලනය කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා.

දේවරාජ්‍යයේ රජු කවුද?

දේවරාජ්‍යයේ රජ විදිහට පත් කරන කෙනාව හඳුනගන්න උදව් වෙන තොරතුරු දෙවියන් බයිබලයේ කලින්ම සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ හැම තොරතුරක්ම හොඳින්ම ගැළපෙන්නේ එකම එක පුද්ගලයෙක්ට විතරයි.

දේවරාජ්‍යයෙන් මේ පොළොව පාලනය කරන්න පටන්ගන්නේ කවදාද?

යේසුස්ගේ විශ්වාසවන්ත ගෝලයන්ටත් ඕන වුණා ඒ ගැන දැනගන්න. යේසුස් එයාලා අහපු ප්‍රශ්නයට දුන්නු උත්තරය මොකක්ද?

දේවරාජ්‍යයෙන් ඉටු කරන්නේ මොනවාද?

ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් ගේන්න පුළුවන් එකම ආණ්ඩුව දේවරාජ්‍යයයි කියලා යේසුස් දැනන් හිටියා. දේවරාජ්‍යයෙන් දැනටමත් ඉටු කරලා තියෙන දේවල් මොනවාද? ඒක දැනගන්න එක අපිට උදව් වෙනවා දේවරාජ්‍යය ගැන අපිට තියෙන විශ්වාසය වැඩි කරගන්න.

දැන් ඉඳලාම දේවරාජ්‍යයට සහයෝගය දෙන්න

දේවරාජ්‍යයට මුල් තැන දෙන්න කියලා යේසුස් ඔහුගේ ගෝලයන්ට දිරිගැන්නුවා. ඒක කරන්න පුළුවන් කොහොමද?

ඔයා හිතන්නේ දේවරාජ්‍යය කියන්නේ මොකක් කියලාද?

දේවරාජ්‍යය පැමිණෙන්න කියලා ඉල්ලලා හුඟක් අය යාච්ඤා කරනවා. දේවරාජ්‍යය කියන්නේ මොකක්ද කියලත් ඒකෙන් ඉටු වෙන්නේ මොනවාද කියලත් ඔයා හිතලා තියෙනවාද?