මුරටැඹ - පාඩම් කලාපය 2017 අප්‍රියෙල් 

2017 මැයි 29 සිට ජූලි 2 දක්වා සති සඳහා මුරටැඹ පාඩම් ලිපි මේ කලාපයේ තියෙනවා.

පොරොන්දු වුණොත් එය ඉටු කරන්න

දෙවිට වෙන පොරොන්දුවක් කියද්දී අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඒ ගැන බයිබලේ කියන්නේ මොකක්ද?

දේවරාජ්‍යය පැමිණෙද්දී අයින් වෙන්නේ මොනවද?

බයිබලේ සඳහන් වෙන්නේ ‘මේ ලෝකය නැති වී යන්නේය’ කියලා. “ලෝකය” කියද්දී ඒකට ඇතුළත් වෙන්නේ මොනවද?

ජීවිත කතාව

මම ක්‍රිස්තුස්ගේ හේවායෙක්

යුද්දෙට යන්න අකමැති වුණ නිසා ඩමිට්‍රියස් සාරැස්ව හිරගත කළා. හිරේදී හුඟක් කටුක දේවල් විඳින්න වුණත් එයා දිගටම යෙහෝවා දෙවිට විශ්වාසවන්තව හිටියා.

“මුළු පොළොවෙම විනිශ්චයකරු” සැමවිටම යුක්තිය ඉටු කරනවා

යෙහෝවා දෙවි කිසිම අසාධාරණයක් කරන්නේ නැහැ කියලා ස්ථිර වෙන්න පුළුවන් ඇයි? ඒක දැනගෙන ඉන්න එක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කොහොමද?

ඔයා යෙහෝවා දෙවි යුක්තිය ඉටු කරන විදිහ තේරුම්ගත්ත කෙනෙක්ද?

යෙහෝවා දෙවි යුක්තිය ඉටු කරන විදිහ තේරුම් අරන් වැඩ කරන්න නම් නිහතමානිකමත් සමාව දෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න එකත් වැදගත්. ඒ ඇයි?

ඔයා කැමැත්තෙන්ම කරන සේවයෙන් දෙවිව ප්‍රශංසාවට පත් වේවා!

දෙවිගේ අරමුණ ඉටු කරන්න ඔහුගේ සේවකයන් පුංචි විදිහකින් හරි සහය දෙද්දී ඒක දෙවිට හුඟක් වටිනවා.