පිබිදෙව්! 2019 අංක 3 | ජීවිතයට එළියක් දෙන්න බයිබලයට පුළුවන්ද?

අතීතයේ ඉඳන්ම මිනිසුන්ගේ ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න බයිබලයේ තියෙන තොරතුරු උදව් වෙලා තියෙනවා. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙන මඟ පෙන්වීම් හුඟක් ඒකේ තියෙනවා.

අදටත් ගැළපෙන පැරණි පොතක්

බයිබලය කියවලා ඒ තොරතුරු අදාළ කරගත්ත නිසා ප්‍රයෝජන ලබපු කීපදෙනෙක් කියපු දේවල් බලන්න.

ශරීර සෞඛ්‍යය

නිරෝගී ජීවිතයක් පවත්වගන්න අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න කියලා බයිබලය දිරිගන්වනවා.

මානසික සෞඛ්‍යය

හැඟීම් පාලනය කරගන්න ඉගෙනගද්දී ප්‍රයෝජන ලැබෙන්නේ අපිටමයි.

පවුල් බැඳීම් සහ මිතුදම්

අනිත් අයත් එක්ක කිට්ටු බැඳීමක් පවත්වගන්න නම් එයාලගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනුවට එයාලා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන හිතන්න ඕනේ.

මුදල් පාලනය

ආර්ථික ප්‍රශ්න අඩු කරගන්න බයිබල් ප්‍රතිපත්ති ඔයාට උදව් වෙන්නේ කොහොමද?

දෙවියන් එක්ක බැඳීමක් ඇති කරගැනීම

දෙවියන් දීලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති සහ මඟ පෙන්වීම් ඔහුත් එක්ක කිට්ටු බැඳීමක් ඇති කරගන්න උදව් වෙනවා. ඒ කොහොමද කියලා දැනගන්න.

හොඳම මඟ පෙන්වීම් තියෙන පොත

ලෝකේ වැඩියෙන්ම පරිවර්තනය කරලා තියෙන සහ බෙදාහැරලා තියෙන පොත බයිබලයයි කියලා සංඛ්‍යා දත්තවලින් තහවුරු වෙනවා.

මේ සඟරාවෙන් දැනගන්න: ජීවිතයට එළියක් දෙන්න බයිබලයට පුළුවන්ද?

එදිනෙදා ජීවිතයේ හුඟක් පැතිවලට අදාළ මඟ පෙන්වීම් බයිබලයේ තියෙනවා.