1 ලේකම් 9:1-44

9  ඊශ්‍රායෙල්වරුන් අයත් සියලුම පෙළපත් ගැන වාර්තා කරන ලදි.+ එම තොරතුරු ඊශ්‍රායෙල්හි රජවරුන්ගේ ඉතිහාසය වාර්තා කර ඇති ලියවිල්ලෙහි සඳහන් කර තිබේ. යූදා වැසියන් දෙවිට ද්‍රෝහි වූ නිසා ඔවුන්ව වහලුන් ලෙස+ බැබිලෝනියට ගෙන යන ලදි.  කල් යත්ම ඔවුහු තමන්ට උරුම දේශයට ආපසු පැමිණ එහි නුවරවල පදිංචි වූහ. මුලින්ම පැමිණි අය අතර සිටියේ සාමාන්‍ය ඊශ්‍රායෙල් වැසියන්,+ පූජකයන්,+ ලෙවීවරුන්+ හා නෙතිනිම්වරුන්ය.+  යූදා ගෝත්‍රයෙන්ද+ බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයෙන්ද+ එෆ්‍රායිම් සහ මනස්සේ ගෝත්‍රවලින්ද කොටසක් යෙරුසලමෙහි+ වාසය කළෝය. පහත සඳහන් වන්නේ ඔවුන් ගැනය.  යූදා ගෝත්‍රයට අයත් ඌතයි ඔවුන් අතර සිටියේය. ඌතයි අමිහුද්ගේ පුත්‍රයාය. අමිහුද් ඔම්රීගේ පුත්‍රයාය. ඔම්රී ඉම්රිගේ පුත්‍රයාය. ඉම්රි බානිගේ පුත්‍රයාය. බානි පේරෙස්ගේ+ පුත්‍රයාය. පේරෙස් යූදාගේ පුත්‍රයාය.+  එමෙන්ම ෂීලෝවරුන්*+ අතරේ කුලුඳුලෙක් වූ අසායා හා ඔහුගේ පුත්‍රයෝද  සේරාගේ පුත්‍රයන්+ අතුරින් යෙවුයෙල් සහ ඔවුන්ගේ සහෝදරයෝ හයසිය අනූදෙනාද ඒ අතර සිටියෝය.  ඒ අය අතර බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයට අයත් සල්ලුද සිටියේය. ඔහු මෙෂල්ලම්ගේ පුත්‍රයාය. මෙෂල්ලම් හෝදවියාගේ පුත්‍රයාය. හෝදවියා හස්සෙනුවාගේ පුත්‍රයාය.  එම ගෝත්‍රයටම අයත් යෙරොහාම්ගේ පුත්‍ර වූ ඉබ්නෙයාද මික්රිගේ පුත් උස්සිගේ පුත්‍රයා වූ ඒලාහ්ද ෂෙපටියාගේ පුත්‍රයා වූ මෙෂල්ලම්ද එහි සිටියෝය. ෂෙපටියා රුවෙල්ගේ පුත්‍රයාය. රුවෙල් ඉබ්නියාගේ පුත්‍රයාය.  එමෙන්ම ඔවුන්ගේ සහෝදරයෝ නවසිය පනස්හයදෙනාද ඒ අතර සිටියෝය. ඔවුහු සියල්ලෝම ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තන්ගේ පෙළපතට අයත් පවුල්වල ප්‍රධානියෝය. 10  පූජකයන් අතරේ යෙදායා, යෙහෝයාරිබ් සහ යාකින්ද+ 11  සැබෑ දෙවිගේ ගෘහයේ අධිපතියෙකු වූ අහිතුබ්ගෙන් පැවත ආ හිල්කියාගේ පුත්‍රයා වූ අෂරියාද+ සිටියෝය. හිල්කියා මෙෂල්ලම්ගේ පුත්‍රයාය. මෙෂල්ලම් සාදොක්ගේ පුත්‍රයාය. සාදොක් මෙරායොත්ගේ පුත්‍රයාය. මෙරායොත් අහිතුබ්ගේ පුත්‍රයාය. 12  ඔවුන් අතර අදායා හා මයසයිද සිටියෝය. අදායාගේ පෙළපත මෙසේය. අදායා යෙරොහාම්ගේ පුත්‍රයාය. යෙරොහාම් පෂ්හූර්ගේ පුත්‍රයාය. පෂ්හූර් මල්කියාගේ පුත්‍රයාය. මයසයිගේ පෙළපත මෙසේය. මයසයි අදියෙල්ගේ පුත්‍රයාය. අදියෙල් යාෂේරාගේ පුත්‍රයාය. යාෂේරා මෙෂල්ලම්ගේ පුත්‍රයාය. මෙෂල්ලම් මෙෂිල්ලෙමිත්ගේ+ පුත්‍රයාය. මෙෂිල්ලෙමිත් ඉම්මේර්ගේ පුත්‍රයාය. 13  ඔවුන්ගේ සහෝදරයෝද ඒ අය අතර සිටියෝය. ඔවුන්ගේ ගණන එක්දහස් හත්සිය හැටකි. ඔවුහු ඔවුන්ගේ පෙළපතේ ප්‍රධානියෝය. ඔවුහු සැබෑ දෙවිගේ ගෘහයෙහි සේවය කිරීමට සුදුසුකම් ඇති බලසම්පන්න පුරුෂයෝය.+ 14  ලෙවීවරුන් අතුරින් මෙරාරීගේ පුත්‍රයන්ගෙන් පැවත ආ ෂෙමායාද ඔවුන් අතර සිටියේය. ෂෙමායාගේ පියා හෂ්ෂුබ්ය. හෂ්ෂුබ්ගේ පියා අෂ්‍රිකාම්ය. අෂ්‍රිකාම්ගේ පියා හෂබියාය.+ 15  එමෙන්ම බක්බක්කර්, හෙරෙෂ්, ගාලාල් හා මත්තනියාද+ ඔවුන් අතර සිටියෝය. මත්තනියාගේ පියා මිකාය.+ මිකාගේ පියා ෂික්රීය.+ ෂික්රීගේ පියා ආසාෆ්ය.+ 16  ඔබදියාද එල්කානාගේ පුත් ආසාගේ පුත්‍රයා වූ බෙරෙකියාද එහි සිටියෝය. ඔබදියාගේ පියා ෂෙමායාය.+ ෂෙමායාගේ පියා ගාලාල්ය. ගාලාල්ගේ පියා යෙදූතුන්ය.+ බෙරෙකියා වාසය කළේ නෙටොෆාතියවරුන්+ පදිංචි වී සිටි ස්ථානවලය. 17  දොරටු පාලකයන්+ ලෙස කටයුතු කළේ ෂල්ලුම්,+ අක්කුබ්, ටල්මොන් සහ අහිමාන් යන අයයි. ඔවුන්ගේ සහෝදර වූ ෂල්ලුම් ඔවුන්ගේ ප්‍රධානියා විය. 18  ඔහු සේවය කළේ නැඟෙනහිර දෙසින් පිහිටි රජුගේ දොරටුවෙහිය.+ ලෙවීවරුන් පදිංචි වී සිටි ස්ථානවල දොරටු පාලකයන් ලෙස කටයුතු කළේ ඔවුන්ය.+ 19  කෝරාගේ+ පුත්+ එබියාසාෆ්ගේ+ පුත්‍රයා වූ කෝරෙගේ පුත් ෂල්ලුම්ද කෝරාගෙන් පැවත ආ පවුල්වලට අයත්+ ඔහුගේ සහෝදරයෝද ශුද්ධ කූඩාරමේ දොරටු පාලකයන්+ ලෙස සේවය කළෝය. එමෙන්ම එම කාර්යය අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීමද පැවරී තිබුණේ ඔවුන්ටය. අතීතයේදී යෙහෝවා දෙවිගේ ශුද්ධ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථාන මුර කළ ඔවුන්ගේ පියවරුන් මෙන් ඔවුහුද එම කාර්යය ඉටු කළෝය. 20  අතීතයේදී ඔවුන්ව අධීක්ෂණය කළේ එලියාසර්ගේ+ පුත් පිනෙහාස්ය.+ යෙහෝවා දෙවිගේ උපකාරය ඔහුට ලැබිණ.+ 21  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයේ දොරටු පාලකයා ලෙස කටයුතු කළේ මෙෂෙලෙමියාගේ පුත් සෙකරියාය.+ 22  දොරටු පාලකයන් ලෙස සේවය කිරීමට තෝරාගත් අයගේ මුළු සංඛ්‍යාව දෙසීය දොළහකි. ඔවුන් පදිංචි වූ ස්ථාන+ තීරණය වූයේ ඔවුන්ගේ පෙළපත් ලියාපදිංචි කර තිබූ ආකාරයට අනුවය.+ මෙම බාරදූර තනතුරුවලට ඔවුන්ව පත් කරන ලද්දේ+ දිවැස්වරයා වූ සාමුවෙල්+ සහ දාවිත් රජ+ විසින්ය. 23  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම පැවති කාලයේදී හා යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහය ගොඩනඟා තිබූ කාලයේදී ඔවුන්වත් ඔවුන්ගේ පුත්‍රයන්වත් එම කාර්යය සඳහා යොදවනු ලැබීය.+ 24  මෙසේ ඔවුන්ව යොදවා තිබුණේ නැඟෙනහිර,+ බස්නාහිර,+ උතුරු+ හා දකුණු+ දිශාවල පිහිටි ඇතුල් වන ස්ථාන මුර කිරීමටය. 25  ගම්වල ජීවත් වූ ඔවුන්ගේ සහෝදරයෝ කලින් කලට පැමිණ දින සතක්+ පුරා ඔවුන් සමඟ එම සේවයේ හවුල් වූහ. 26  දොරටු පාලකයන් ලෙස සේවය කිරීමේ බාරදූර කටයුත්ත බලාගැනීම සඳහා ප්‍රධානීන් හතරදෙනෙකුව පත් කර තිබිණ. ඔවුහු ලෙවීවරුය. භෝජන ශාලා+ හා සැබෑ දෙවිගේ ගෘහයේ වස්තු+ තිබුණේ ඔවුන්ගේ භාරයේය. 27  ඔවුහු මුළු රාත්‍රිය පුරාම සැබෑ දෙවිගේ ගෘහය වටා යමින් එය මුර කළෝය.+ සෑම උදෑසනකම දොරටු විවෘත කිරීම සඳහා ඔවුන්ට එහි යතුර භාර දී තිබිණ.+ 28  දෙවිගේ ගෘහයේ විවිධ සේවාවන් ඉටු කිරීම සඳහා භාවිත කරන භාණ්ඩ බලා කියා ගැනීමටද පිරිසක්ව පත් කර තිබිණ.+ මෙම භාණ්ඩ භාවිතය සඳහා දෙන විටත් ආපසු ඒවා භාර දෙන විටත් ඔවුහු ඒවා ගණන් කළෝය. 29  එහි භාවිත කළ වෙනත් භාණ්ඩ හා සියලු ශුද්ධ භාණ්ඩ+ බලාගැනීම සඳහාද සිහින් පිටි,+ වයින්,+ තෙල්,+ කට්ටකුමංජල්,+ බෝල්සම් තෙල්+ යනාදිය බලා කියා ගැනීම සඳහාද වග කිව යුතු පුරුෂයන්ව පත් කර තිබිණ. 30  එහි භාවිතයට ගත් බෝල්සම් තෙල් යොදා සෑදූ තෛලය+ පිළියෙල කළේ පූජකයන්ගේ පුත්‍රයෝ කිහිපදෙනෙකි. 31  තුනී රොටි සෑදීමේ කාර්යය+ භාරව සිටියේ කෝරාගේ පෙළපතින් පැමිණි ලෙවීවරයෙකු වූ ෂල්ලුම්ගේ+ කුලුඳුල් පුත් මත්තිතියාටය. 32  ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් වූ කෝහාත්ගේ පුත්‍රයන්ගෙන් සමහරෙකුට සෑම සබත් දවසකදීම+ දෙවි ඉදිරියේ තබන රොටි පිළියෙල කිරීමේ කාර්යය භාර දෙන ලදි.+ 33  ලෙවීවරුන් අතුරින් ඇතමුන්ව ගායකයන් ලෙස පත් කර තිබිණ.+ ඔවුහු ඔවුන්ගේ පෙළපතට අයත් පවුල්වල ප්‍රධානියෝය. ඔවුන් රැඳී සිටියේ භෝජන ශාලාවලය.+ දිවා රෑ දෙකෙහිම ඔවුන් එම සේවයෙහි නියැලී සිටි නිසා+ ඔවුන්ට වෙනත් වගකීම් පැවරී තිබුණේ නැත.+ 34  පෙළපත් වාර්තාවල සඳහන් වී ඇති ආකාරයට ලෙවීවරුන්ගේ මුතුන්මිත්තන්ගේ පවුල්වල ප්‍රධානීන්ගේ විස්තර මතු දැක්වේ. ඔවුන් වාසය කළේ යෙරුසලමෙහිය.+ 35  ගිබියොන්වරුන්ගේ පියා වූ යෙයීයෙල් වාසය කළේ ගිබියොන් නුවරෙහිය.+ ඔහුගේ බිරිඳගේ නම මයකාය. 36  ඔහුගේ කුලුඳුල් පුත්‍රයා අබ්දොන්ය. ඔහුට ෂුර්, කිෂ්, බාල්, නේර්, නාදාබ්, 37  ගෙදොර්, අහියෝ, සෙකරියා,+ මික්ලොත් යන නම්වලින්ද පුත්‍රයෝ සිටියෝය. 38  මික්ලොත්ගේ පුත්‍රයා ෂිමෙයාම්ය. ෂිමෙයාම් සහ ඔහුගේ පවුලේ අය ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් අසලම එනම්, යෙරුසලමෙහි වාසය කළෝය. තවත් සහෝදරයෝ පිරිසක්ද ඔවුන් සමඟ වාසය කළෝය. 39  නේර්ගේ+ පුත්‍රයා කිෂ්ය.+ කිෂ්ගේ පුත්‍රයා සාවුල්ය.+ සාවුල්ගේ පුත්‍රයන් නම් යොනාතාන්,+ මල්කී-ෂුවා,+ අබිනාදාබ්+ සහ එෂ්බාල්ය.+ 40  යොනාතාන්ගේ පුත්‍රයා මෙරිබ්-බාල්ය.+ මෙරිබ්-බාල්ගේ පුත්‍රයා මීකාය.+ 41  මීකාගේ පුත්‍රයන් නම් පීතොන්, මෙලෙක්, තාහ්රෙයා සහ ආහස්ය.+ 42  ආහස්ගේ පුත්‍රයා යාරාය. යාරාගේ පුත්‍රයන් නම් අලෙමෙත්, අෂ්මාවෙත් සහ සිම්රීය. සිම්රීගේ පුත්‍රයා මෝෂාය. 43  මෝෂාගේ පුත්‍රයන් නම් බිනෙයා සහ රෙෆායාය.+ රෙෆායාගේ පුත්‍රයා එලෙයාසාය. එලෙයාසාගේ පුත්‍රයා ආෂෙල්ය. 44  ආෂෙල්ට+ පුත්‍රයෝ හයදෙනෙක් සිටියෝය. ඔවුන් නම් අෂ්‍රිකාම්, බොකෙරු, ඉෂ්මායෙල්, ෂෙයරියා, ඔබදියා සහ හානාන්ය.

පාදසටහන්

මොවුන් ෂීලෝ නුවරෙහි වැසියන් නොවේ. යූදාගේ තුන්වෙනි පුත්‍රයා වන ෂේලාගෙන් පැවතෙන්නන්ය.