1 ලේකම් 8:1-40

8  බෙන්ජමින්ගේ+ කුලුඳුල් පුත්‍රයා බෙලාය.+ ඔහුගේ දෙවෙනියා අෂ්බෙල්ය.+ තුන්වෙනියා අහරාය.+  හතරවෙනියා නෝහාය.+ පස්වෙනියා රාෆාය.  බෙලාගේ පුත්‍රයන් නම් අද්දාර්, ගෙරා,+ අබිහුද්,  අබිෂුවා, නාමන්, අහෝවා,  ගෙරා, ෂෙපූපාන්+ සහ හූරාම්ය.+  ඒහුද්ටද පුත්‍රයෝ සිටියෝය. ඔවුහු ගෙබාහි+ වාසය කළ ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තන්ගේ පෙළපතට අයත් අයගේ ප්‍රධානීන් ලෙස කටයුතු කළෝය. කල් යත්ම ඔවුන්ව මනහාත් දේශයට වහලුන් ලෙස ගෙන යන ලදි.  ඔවුන්ව එලෙස වහලුන් ලෙස රැගෙන ගියේ නාමන්, අහියා සහ ගෙරා යන අයයි. ඒ අවස්ථාවේදී ගෙරා පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කළේය. ගෙරාට උස්සා සහ අහිහුද් යන නමින් පුත්‍රයෝ දෙදෙනෙක්ද සිටියෝය.  ෂහරයිම්, මෝවබ් තණබිමෙහි වාසය කළ කාලයේදී ඔහුට දාව දරුවෝ උපන්නෝය.+ ඒ වන විට ඔහු මෝවබ්හි සෙනඟ එතැනින් පිටත් කර යවා තිබිණ. ඔහුගේ භාර්යාවන් නම් හුෂිම් සහ බයරාය.  ඔහුට දාව ඔහුගේ තවත් භාර්යාවක් වූ හෝඩෙෂ්ට යෝබාබ්, ෂිබියා, මේෂා, මල්කාම්, 10  යෙවුෂ්, සකීයා සහ මිර්මා උපන්නෝය. ඔවුහුද ඔවුන්ගේ පෙළපතේ ප්‍රධානියෝය. 11  ෂහරයිම්ට දාව හුෂිම්ට අබිතුබ් හා එල්පයල් උපන්නෝය. 12  එල්පයල්ගේ පුත්‍රයන් නම් ඒබර්, මිෂාම් සහ ෂෙමෙඩ්ය. ඕනෝ+ හා ලොද්+ යන නුවරවල්ද ඒ අවට පිහිටි නුවරවල්ද ගොඩනැඟුවේ ෂෙමෙඩ්ය. 13  බෙරීයා සහ ෂෙමාද එල්පයල්ගේ පුත්‍රයෝය. ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තන්ගේ පෙළපතට අයත් ආයාලොන්හි+ වැසියන්ගේ ප්‍රධානීන් ලෙස කටයුතු කළේ ඔවුන්ය. ගාත්හි වාසය කළ අයව පන්නා දැමුවේද ඔවුන්ය. 14  ඔවුන් අතරේ අහියෝ, ෂාෂක් හා යෙරෙමොත්ද 15  සෙබදියා, ආරද් හා ඒදෙර්ද, 16  බෙරීයාගේ පුත්‍රයන් වූ+ මිකායෙල්, ඉෂ්පා හා යෝහාද 17  සෙබදියා, මෙෂල්ලම්, හිෂ්කී හා හෙබෙර්ද 18  එල්පයල්ගේ පුත්‍රයන් වූ ඉෂ්මෙරයි, ඉෂ්ලියා හා යෝබාබ්ද 19  යාකීම්, ෂික්රී හා සබ්දීද 20  එලියේනයි, ෂිල්ලෙතයි හා එලියෙල්ද 21  ෂිමෙයිගේ පුත්‍රයන් වූ+ අදායා, බෙරායා හා ෂිම්රාත්ද 22  ඉෂ්පාන්, ඒබර් හා එලියෙල්ද 23  අබ්දොන්, ෂික්රී හා හානාන්ද 24  හනනියා, ඒලාම් හා අන්තොතියාද 25  ෂාෂක්ගේ පුත්‍රයන් වූ ඉප්දෙයා හා පෙනුයෙල්ද 26  ෂම්ෂෙරයි, ෂෙහරියා හා අතලියාද 27  යෙරොහාම්ගේ පුත්‍රයන් වූ යයරෙෂියා, එලියා හා ෂික්රීද සිටියෝය. 28  පෙළපත් වාර්තාවල සඳහන් ආකාරයට ඔවුහු තම පෙළපතේ ප්‍රධානීන් ලෙස කටයුතු කළෝය. ඔවුන් වාසය කළේ යෙරුසලමෙහිය.+ 29  ගිබියොන්වරුන්ගේ පියා වන යෙයීයෙල් වාසයේ කළේ ගිබියොන් නුවරේය.+ ඔහුගේ බිරිඳගේ නම මයකාය.+ 30  ඔහුගේ කුලුඳුල් පුත්‍රයා අබ්දොන්ය. මීට අමතරව ෂුර්, කිෂ්, බාල් නාදාබ්,+ 31  ගෙදොර්, අහියෝ සහ සෙකෙර්+ යන නම්වලින්ද ඔහුට පුත්‍රයෝ සිටියෝය. 32  මික්ලොත්ගේ පුත්‍රයා ෂිමෙයාහ්ය.+ ෂිමෙයාහ් සහ ඔහුගේ පවුලේ අය තම සහෝදරයන් අසලම එනම්, යෙරුසලමෙහි වාසය කළෝය. තවත් සහෝදරයෝ පිරිසක්ද ඔවුන් සමඟ වාසය කළෝය. 33  නේර්ගේ+ පුත්‍රයා කිෂ්ය.+ කිෂ්ගේ පුත්‍රයා සාවුල්ය.+ සාවුල්ගේ පුත්‍රයන් නම් යොනාතාන්,+ මල්කී-ෂුවා,+ අබිනාදාබ්,+ එෂ්බාල්ය.+ 34  යොනාතාන්ගේ පුත්‍රයා මෙරිබ්-බාල්ය.+ මෙරිබ්-බාල්ගේ පුත්‍රයා මීකාය.+ 35  මීකාගේ පුත්‍රයන් නම් පීතොන්, මෙලෙක්, තාරෙයා+ සහ ආහස්ය. 36  ආහස්ගේ පුත්‍රයා යෙහෝයද්දාය. යෙහෝයද්දාගේ පුත්‍රයන් නම් අලෙමෙත්, අෂ්මාවෙත් සහ සිම්රීය. සිම්රීගේ පුත්‍රයා මෝෂාය. 37  මෝෂාගේ පුත්‍රයා බිනෙයාය. බිනෙයාගේ පුත්‍රයා රාෆාහ්ය.+ රාෆාහ්ගේ පුත්‍රයා එලෙයාසාය. එලෙයාසාගේ පුත්‍රයා ආෂෙල්ය. 38  ආෂෙල්ට පුත්‍රයෝ හයදෙනෙක් සිටියෝය. ඔවුන් නම් අෂ්‍රිකාම්, බොකෙරු, ඉෂ්මායෙල්, ෂෙයරියා, ඔබදියා සහ හානාන්ය. ඔවුහු සියල්ලෝ ආෂෙල්ගේ පුත්‍රයෝය. 39  ඔහුගේ සහෝදර වූ එෂෙක්ටද පුත්‍රයෝ සිටියෝය. එෂෙක්ගේ කුලුඳුලා ඌලාම්ය. දෙවෙනියා යෙවුෂ්ය. තුන්වෙනියා එලිෆෙලෙත්ය. 40  ඌලාම්ගේ පුත්‍රයෝ එඩිතර,+ බලසම්පන්න, දුනු ශිල්පයට සමත් පුරුෂයෝ වූහ.+ ඔවුන්ට පුත්‍රයෝ හා මුනුපුරෝ බොහෝදෙනෙක් සිටියෝය.+ ඔවුන්ගේ ගණන එකසිය පනස්දෙනෙක්ය. ඔවුහු සියල්ලෝම බෙන්ජමින්ගෙන් පැවතෙන්නෝය.

පාදසටහන්