1 ලේකම් 24:1-31

24  ආරොන්ගෙන් පැවත ආ පෙළපත් කාණ්ඩ වශයෙන් බෙදන ලදි. ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් නම් නාදාබ්,+ අබිහු,+ එලියාසර්+ සහ ඉතමාර්ය.+  නාදාබ් සහ අබිහු+ තම පියාට කලින් මිය ගිය අතර+ ඔවුන්ට පුත්‍රයෝ සිටියේ නැත. එලියාසර්+ සහ ඉතමාර් දිගටම පූජකයන් ලෙස සේවය කළෝය.  දාවිත් රජද එලියාසර්ගෙන් පැවත ආ සාදොක්ද+ ඉතමාර්ගෙන් පැවත ආ අහිමෙලෙක්ද+ පූජකයන්ට හිමි වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා පූජකයන්ව කාණ්ඩ වශයෙන් බෙදුවෝය.+  ඔවුන්ව එසේ බෙදන ලද්දේ එලියාසර්ගේ පෙළපතේ ප්‍රධානීන්ගේ නම්වලින් කාණ්ඩ දහසයක් වශයෙන් හා ඉතමාර්ගේ පෙළපතේ ප්‍රධානීන්ගේ නම්වලින් කාණ්ඩ අටක් වශයෙනි. ඊට හේතුව එලියාසර්ගේ පෙළපතේ සිටි ප්‍රධානීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉතමාර්ගේ පෙළපතේ සිටි ප්‍රධානීන්ගේ සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි වීමය.  එලියාසර්ගේ හා ඉතමාර්ගේ පෙළපත්වල ප්‍රධානීන්ගේ නම්වලින් හැඳින්වූ මෙම කාණ්ඩවලට අයත් පූජකයන්ගේ කාර්යය වූයේ ශුද්ධස්ථානයෙහි සැබෑ දෙවිට සේවය කිරීමය.+ නමුත් මෙම කාණ්ඩ සේවය කළ යුතු වාරය තීරණය කරන ලද්දේ දාදු දැමීමෙනි.+  ඒ කාලයේදී ලෙවීවරුන්ගේ ලේකම්+ ලෙස කටයුතු කළේ නෙතනෙල්ගේ පුත්‍රයා වූ ෂෙමායාය. එලියාසර්ට+ හා ඉතමාර්ට+ අයත් එම කාණ්ඩවල සේවා වාරය ලැබෙන අනුපිළිවෙළ තීරණය කිරීමට මාරුවෙන් මාරුවට දාදු දමන ලදි. එක් අවස්ථාවක එලියාසර්ගේ කාණ්ඩයෙන්ද අනික් අවස්ථාවේදී ඉතමාර්ගේ කාණ්ඩයෙන්ද තෝරාගන්නා ලදි. ඔවුන් සේවය කළ යුතු මේ අනුපිළිවෙළ ෂෙමායා විසින් වාර්තා කරන ලදි. ඔහු ඒ දේ කළේ රජු, අධිපතීන්, උත්තම පූජක සාදොක්,+ අබියාතර්ගේ+ පුත් අහිමෙලෙක්,+ පූජකයන්ගේ හා ලෙවීවරුන්ගේ පවුල්වල ප්‍රධානීන්+ ඉදිරියෙහිය.  දාදු දැමූ විට මුල්ම වාරය ලැබුණේ යෙහෝයාරිබ්ටය.+ දෙවෙනි වාරය යෙදායාටය.  තුන්වෙනි වාරය හාරිම්ටය. හතරවෙනි වාරය සෙයෝරිම්ටය.  පස්වෙනි වාරය මල්කියාටය. හයවෙනි වාරය මියමින්ටය. 10  හත්වෙනි වාරය හක්කොෂ්ටය. අටවෙනි වාරය අබියාටය.+ 11  නවවෙනි වාරය යේෂුවාටය. දහවෙනි වාරය ෂෙකනියාටය. 12  එකොළොස්වෙනි වාරය එලියාෂිබ්ටය. දොළොස්වෙනි වාරය යාකීම්ටය. 13  දහතුන්වෙනි වාරය හුප්පාටය. දාහතරවෙනි වාරය යෙෂෙබෙයාබ්ටය. 14  පහළොස්වෙනි වාරය බිල්ගාටය. දහසයවෙනි වාරය ඉම්මේර්ටය. 15  දාහත්වෙනි වාරය හෙෂීර්ටය. දහඅටවෙනි වාරය හප්පිෂ්ෂෙෂ්ටය. 16  දහනවවෙනි වාරය පෙතහියාටය. විසිවෙනි වාරය යෙහෙෂ්කෙල්ටය. 17  විසිඑක්වෙනි වාරය යාකින්ටය. විසිදෙවෙනි වාරය ගාමුල්ටය. 18  විසිතුන්වෙනි වාරය දෙලායාටය. විසිහතරවෙනි වාරය මයෂියාටය. 19  ඉහත සඳහන් වූයේ යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහයේ සේවය කිරීම සඳහා+ පූජකයන්ට තිබූ විධිමත් සැලැස්මයි.+ ඔවුන් දෙවිගේ ගෘහයේ එවැනි සේවයක් පිරිනැමුවේ ඊශ්‍රායෙල්හි දෙවි වන යෙහෝවා ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තා වූ ආරොන්ට දුන් අණ නිසාය. 20  ඔවුන්ට අමතරව ලෙවීගෙන් පැවතෙන අයගේ විස්තර මෙසේය. අම්රාම්ගේ+ පුත්‍රයන් අතරින් ෂුබායෙල්ය.+ ෂුබායෙල්ගේ පුත්‍රයන් අතරින් යෙදේයාය. 21  රෙහෙබියාගේ පුත්‍රයන්+ අතරින් ඉෂ්ෂියාය. ඔහු ප්‍රධානියෙක්ය. 22  ඉෂ්හාරිගේ පෙළපතින්+ ෂෙලොමොත්ය.+ ෂෙලොමොත්ගේ පුත්‍රයන් අතරින් යාහත්ය. 23  හෙබ්‍රොන්ගේ පුත්‍රයන්+ අතරින් යෙරියාය.+ ඔහු ප්‍රධානියෙක්ය. හෙබ්‍රොන්ගේ දෙවෙනි පුත්‍රයා අමරියාය. තුන්වෙනියා යහෂියෙල්ය. හතරවෙනියා යෙකමෙයාම්ය. 24  උස්සියෙල්ගේ පුත්‍රයන් අතරින් මීකාය.+ මීකාගේ පුත්‍රයන් අතරින් ෂාමීර්ය. 25  මීකාගේ සහෝදරයා ඉෂ්ෂියාය. ඉෂ්ෂියාගේ පුත්‍රයන් අතරින් සෙකරියාය. 26  මෙරාරීගේ පුත්‍රයන්+ නම් මාලී+ සහ මූෂීය.+ යයෂියාගේ පුත්‍රයන් අතරින් බෙනෝය. 27  මෙරාරීගේ පුත්‍රයන්ගේ විස්තර මෙසේය. යයෂියාගේ පුත්‍රයන් නම් බෙනෝ, ෂෝහම්, සක්කූර් සහ ඉබ්රීය. 28  මාලීගේ පුත්‍රයන් අතරින් එලියාසර්ය. එලියාසර්ට පුත්‍රයෝ සිටියේ නැත.+ 29  කිෂ්ගේ පුත්‍රයන් අතරින් යෙරාමෙයෙල්ය. 30  මූෂීගේ පුත්‍රයන් අතරින් මාලී,+ ඒදෙර් සහ යෙරිමොත්ය.+ ලෙවීවරුන්ට අයත් පවුල්වල ප්‍රධානීන්+ වූයේ ඔවුන්ය. 31  ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් වූ ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් සඳහා කළාක් මෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන්ද දාදු දමන ලදි.+ ඒ දේ කළේ දාවිත් රජු, අධිපතීන්, උත්තම පූජක සාදොක්, අබියාතර්ගේ පුත් අහිමෙලෙක් සහ පූජකයන්ගේ හා ලෙවීවරුන්ගේ පවුල්වල ප්‍රධානීන් ඉදිරියෙහිය. දාදු දමන විට කිසි පෙළපතකට විශේෂත්වයක් දැක්වූයේ නැත.+

පාදසටහන්