1 ලේකම් 2:1-55

2  ඊශ්‍රායෙල්ගේ පුත්‍රයන්+ නම් රූබෙන්,+ සිමියොන්,+ ලෙවී,+ යූදා,+ ඉසකාර්,+ සෙබ්‍යූලන්,+  දාන්,+ යෝසෙප්,+ බෙන්ජමින්,+ නෆ්තලී,+ ගාද්+ සහ ආෂෙර්+ යන අයයි.  යූදාගේ පුත්‍රයන් නම් ඒර්,+ ඕනාන්+ සහ ෂේලාය.+ මේ තිදෙනාගේ මව ෂුවාගේ දියණියයි. ඇය කානාන් ජාතික ස්ත්‍රියකි. යූදාගේ කුලුඳුල් පුත්‍ර වූ ඒර් යෙහෝවා දෙවිට විරුද්ධව ක්‍රියා කළ නිසා දෙවි ඔහුව මරණයට පත් කළේය.+  යූදාට දාව ඔහුගේ ලේලි වූ තාමර්+ පුතුන් දෙදෙනෙකු බිහි කළාය. ඔවුන් පේරෙස්+ සහ සේරාය. යූදාට දාව පුත්‍රයෝ පස්දෙනෙක් උපන්නෝය.  පේරෙස්ගේ පුත්‍රයන් නම් හෙස්‍රොන් සහ හාමුල්ය.+  සේරාට+ සිම්රී, ඒතන්, හේමාන්, කල්කොල් සහ දාරා+ යන නමින් පුත්‍රයෝ පස්දෙනෙක් සිටියෝය.  ඊශ්‍රායෙල් ජාතිය මතට මහා විපතක් ගෙනා+ ආකාර්,* කාමීගේ+ පුත්‍රයාය. විනාශ කිරීමට නියම කර තිබූ දේ ඔහු ළඟ තබාගත් නිසා ඔහු දෙවිට ද්‍රෝහි වූයේය.+  ඒතන්ගේ+ පුත්‍රයා අෂරියාය.  හෙස්‍රොන්ට+ දාව උපන් පුත්‍රයන් නම් යෙරාමෙයෙල්,+ රාම්+ සහ කෙලුබයිය.* 10  රාම්ගේ පුත්‍රයා අමිනදාබ්ය.+ අමිනදාබ්ගේ පුත්‍රයා යූදා ගෝත්‍රයේ අධිපති වූ නාෂොන්ය.+ 11  නාෂොන්ගේ පුත්‍රයා සල්මාය.+ සල්මාගේ පුත්‍රයා බෝවස්ය.+ 12  බෝවස්ගේ පුත්‍රයා ඕබෙද්ය.+ ඕබෙද්ගේ පුත්‍රයා යෙස්සේය.+ 13  යෙස්සේගේ කුලුඳුල් පුත්‍රයා එලියාබ්ය.+ දෙවෙනියා අබිනාදාබ්ය.+ තුන්වෙනියා ෂිමෙයාය.+ 14  හතරවෙනියා නෙතනෙල්ය. පස්වෙනියා රද්දයිය. 15  සයවෙනියා ඔෂෙම්ය. දාවිත්+ සත්වෙනියාය. 16  ෂෙරුයියා සහ අබිගායිල්+ ඔවුන්ගේ සහෝදරියන්ය. ෂෙරුයියාට අබිෂයි,+ යෝවාබ්+ සහ අසහෙල්+ යන නම්වලින් පුත්‍රයෝ තිදෙනෙක් සිටියෝය. 17  අබිගායිල්ට අමාසා+ යන නමින් පුත්‍රයෙක් සිටියේය. ඔහුගේ පියා ඉෂ්මායෙල්වරයෙකු වූ යෙතෙර්ය.+ 18  හෙස්‍රොන්ගේ+ පුත් කාලෙබ්ට අෂූබා හා යෙරියොත් යන නම්වලින් භාර්යාවෝ දෙදෙනෙක් සිටියෝය. ඔවුහු ඔහුට දාව පුත්‍රයෝ බිහි කළෝය. අෂූබාගේ පුත්‍රයන් නම් යේෂෙර්, ෂෝබාබ් සහ අර්දොන් යන අයයි. 19  කල් යත්ම අෂූබා මිය ගියාය. ඉන්පසුව කාලෙබ් තම බිරිඳ ලෙස එෆ්‍රාත්ව+ විවාහ කරගත්තේය. ඇයට හූර්+ නම් පුත්‍රයෙක් උපන්නේය. 20  හූර්ගේ පුත්‍රයා උරීය.+ උරීගේ පුත්‍රයා බෙසලෙල්ය.+ 21  හෙස්‍රොන් මාකීර්ගේ දුව සමඟ විවාහ විය. මාකීර්+ ගිලියද්ගේ+ පියාය. ඒ වන විට හෙස්‍රොන්ගේ වයස අවුරුදු හැටකි. ඔහුට දාව ඇයට සේගුබ් උපන්නේය. 22  සේගුබ්ගේ පුත්‍රයා යායිර්ය. යායිර්+ ගිලියද් දේශයේ නුවරවල් විසිතුනක් පාලනය කළේය.+ 23  (කලකට පසු හව්වෝත්-යායිර්+ සහ කේනත්+ මෙන්ම ඒ අවට තිබෙන කුඩා නුවරවල් හැටක් ගෙෂූර්වරුන්+ හා සිරියානුවන්+ අතට පත් විය.) මේවා ගිලියද්ගේ පියා වූ මාකීර්ගෙන් පැවතෙන්නන් පිළිබඳ තොරතුරුය. 24  කාලෙබ්-එෆ්‍රාතා නම් ස්ථානයේ හෙස්‍රොන්+ මිය ගියේය. ඔහු මිය යන විට ඔහුගේ බිරිඳ වූ අබියා ගැබ්ගෙන සිටියාය. ඔහුට දාව ඇයට අෂ්හූර් නම් පුත්‍රයෙක් උපන්නේය. අෂ්හූර්, තෙකෝවාගේ+ පියාය.* 25  හෙස්‍රොන්ගේ කුලුඳුල් පුත්‍රයාගේ නම යෙරාමෙයෙල්ය.+ යෙරාමෙයෙල්ගේ කුලුඳුලා රාම්ය.+ බූනා, ඔරෙන්, ඔෂෙම් සහ අහියා යන නම්වලින්ද ඔහුට පුත්‍රයෝ සිටියෝය. 26  යෙරාමෙයෙල්, අටාරා නමැති තවත් බිරිඳක විවාහ කරගත්තේය. ඇයට ඕනාම් නම් පුත්‍රයෙක් උපන්නේය. 27  යෙරාමෙයෙල්ගේ කුලුඳුලා රාම්ය.+ රාම්ගේ පුත්‍රයන් නම් මයෂ්, යාමින් සහ ඒකෙර්ය. 28  ඕනාම්ගේ පුත්‍රයන්+ නම් ෂම්මයි සහ යාදාය. ෂම්මයිගේ පුත්‍රයන් නම් නාදාබ් සහ අබිෂූර්ය. 29  අබිෂූර්ගේ බිරිඳගේ නම අබිහයිල්ය. කල් යත්ම ඇයට ආබාන් සහ මෝලිද් උපන්නෝය. 30  නාදාබ්ගේ පුත්‍රයන්+ සෙලෙද් සහ අප්පයිම්ය. සෙලෙද්ට දරුවෝ සිටියේ නැත. 31  අප්පයිම්ගේ පුත්‍රයා ඉෂීය. ඉෂීගේ පුත්‍රයා ෂේෂාන්ය. ෂේෂාන්ගේ+ දියණිය* ආලයිය. 32  ෂම්මයිගේ සහෝදරයා වූ යාදාගේ පුත්‍රයන් නම් යෙතෙර් සහ යොනාතාන්ය. යෙතෙර්ට දරුවෝ සිටියේ නැත. 33  යොනාතාන්ගේ පුත්‍රයන් නම් පෙලෙත් සහ සාසාය. මේවා යෙරාමෙයෙල්ගෙන් පැවතෙන්නන් පිළිබඳ තොරතුරුය. 34  ෂේෂාන්ට+ සිටියේ පුත්‍රයන් නොව දූවරුන්ය. ෂේෂාන්ට යර්හා නමින් ඊජිප්තු සේවකයෙක්+ සිටියේය. 35  ෂේෂාන් තම දියණියව යර්හාට විවාහ කර දුන්නේය. කල් යත්ම ඔහුට දාව ඇය අත්තයි බිහි කළාය. 36  අත්තයිගේ පුත්‍රයා නාතන්ය. නාතන්ගේ පුත්‍රයා සාබාද්ය.+ 37  සාබාද්ගේ පුත්‍රයා එෆ්ලාල්ය. එෆ්ලාල්ගේ පුත්‍රයා ඕබෙද්ය. 38  ඕබෙද්ගේ පුත්‍රයා යේහුය. යේහුගේ පුත්‍රයා අෂරියාය. 39  අෂරියාගේ පුත්‍රයා හෙලෙෂ්ය. හෙලෙෂ්ගේ පුත්‍රයා එලෙයාසාය. 40  එලෙයාසාගේ පුත්‍රයා සිස්මයිය. සිස්මයිගේ පුත්‍රයා ෂල්ලුම්ය. 41  ෂල්ලුම්ගේ පුත්‍රයා යෙකමියාය. යෙකමියාගේ පුත්‍රයා එලිෂාමාය. 42  යෙරාමෙයෙල්ගේ සහෝදර වූ කාලෙබ්ගේ+ කුලුඳුල් පුත්‍රයා වූයේ මේෂාය. මේෂාගේ පුත්‍රයා ෂිප්ය. මරේෂාහ්ටද පුත්‍රයෝ සිටියෝය. හෙබ්‍රොන් ඔහුගේ පුත්‍රයෙකි. 43  හෙබ්‍රොන්ගේ පුත්‍රයන් නම් කෝරා, තප්පුවා, රෙකෙම් සහ ෂෙමාය. 44  ෂෙමාගේ පුත්‍රයා රාහම්ය. රාහම්, යොර්කෙයාම්ගේ පියාය.* රෙකෙම්ගේ පුත්‍රයා ෂම්මයිය. 45  ෂම්මයිගේ පුත්‍රයා මායොන්ය. මායොන්, බෙත්-ෂූර්ගේ+ පියාය.* 46  කාලෙබ්ගේ උපභාර්යාව වූ ඒෆා හාරාන්, මෝෂා හා ගාෂෙෂ් බිහි කළාය. හාරාන්ගේ පුත්‍රයා ගාෂෙෂ්ය. 47  යාදයිගේ පුත්‍රයන් නම් රෙගෙම්, යෝතම්, ගේෂාන්, පෙලෙට්, ඒෆා හා ෂයප්ය. 48  කාලෙබ්ගේ උපභාර්යාව වූ මයකා ෂෙබෙර් හා තිර්හනා බිහි කළාය. 49  කල් යත්ම ඇය මද්මන්නාගේ+ පියා* වූ ෂයප්ද, මක්බේනාගේ හා ගිබෙයාගේ+ පියා* වූ ෂෙවාද බිහි කළාය. කාලෙබ්ට+ දියණියක්ද සිටියාය. ඇගේ නම අක්සාය.+ 50  මොවුහු කාලෙබ්ගෙන් පැවතෙන අයයි. එෆ්‍රාතාගේ+ කුලුඳුලා වූ හූර්ගේ+ පුත්‍රයන් නම්, කිර්යත්-යෙයාරීම්ගේ+ පියා වූ ෂෝබාල්,+ 51  බෙත්ලෙහෙම්ගේ+ පියා* වූ සල්මා හා බෙත්-ගාදෙර්ගේ පියා* වූ හාරෙෆ්ය. 52  හාරොවේ සහ මෙනුහොත්වරුන්ගෙන් දෙකෙන් කොටසක් කිර්යත්-යෙයාරීම්ගේ පියා වූ ෂෝබාල්ගේ+ පුත්‍රයෝය. 53  කිර්යත්-යෙයාරීම්ගෙන් බිහි වූ පවුල් නම් ඉත්රියවරුන්,+ පූතිවරුන්, ෂුමත්වරුන් සහ මිෂ්රාවරුන්ය. ෂොරත්වරු+ හා එෂ්තායොල්වරු+ බිහි වූයේ මොවුන්ගෙන්ය. 54  සල්මාගෙන් පැවත ආ අය බෙත්ලෙහෙම්,+ නෙටොෆා+ හා අට්රොත්-බෙත්-යෝවාබ් යන ස්ථානවල ජීවත් වෙති. ෂොරාහි වැසියන් පැවතෙන්නේද සල්මාගෙන්ය. එමෙන්ම මනහාත්හි ජීවත් වන වැසියන්ගෙන් දෙකෙන් කොටසක් පැවතෙන්නේද ඔහුගෙන්ය. 55  තිරාත්වරුන්, ෂිමියත්වරුන් සහ සූකත්වරුන් යාබෙෂ්හි+ වාසය කරන පිටපත්කරුවන්ය. ඔවුන් රේකාබ්+ පෙළපතේ පියා වූ හම්මත්ගෙන් බිහි වූ කේනිවරුන්ය.+

පාදසටහන්

එනම්, ආකාන්. යොෂු 7:1හි පාදසටහන බලන්න.
18, 19 සහ 42 යන පදවල සඳහන් වන්නේ, “කාලෙබ්” ලෙසයි.
හෝ, “තෙකෝවාහි ප්‍රධානියාය.”
මූ.අ., “පුත්‍රයා.”
හෝ, “යොර්කෙයාම්හි ප්‍රධානියාය.”
හෝ, “බෙත්-ෂූර්හි ප්‍රධානියාය.”
හෝ, “මද්මන්නාහි ප්‍රධානියා.”
හෝ, “මක්බේනාහි හා ගිබෙයාහි ප්‍රධානියා.”
හෝ, “බෙත්ලෙහෙම්හි ප්‍රධානියා.”
හෝ, “බෙත්-ගාදෙර්හි ප්‍රධානියා.”