1 යොහන් 1:1-10

1  අප ඔබට ලියන්නේ පටන්ගැන්මේ සිට පැවතෙන,+ අප ඇසූ+ දුටු,+ මහත් උනන්දුවකින් බැලූ,+ අපගේ දෑත්වලින්ම ස්පර්ශ කළ,+ ජීවනය ගෙන දෙන පණිවිඩය ලබා දෙන තැනැත්තා ගැනය.+  (ඇත්තෙන්ම ඔහු මාර්ගයෙන් සදාකාල ජීවනය+ පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රකාශ වී ඇත.+ ඊට සම්බන්ධ දේවල් අප දැක ඇති අතර ඒ ගැන සාක්ෂි දරමින්+ ඔබටත් ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරමින් සිටිමු. එම සදාකාල ජීවනය ලැබෙන්නේ පියාණන්ගෙනි. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රකාශ වී තිබෙන්නේ අපටය.)  ඔබටත් අප ඇසූ දුටු දේවල් ගැන දැන්වීමට කැමැත්තෙමු.+ එසේ කරන්නේ ඔබටත් අප සමඟ ඒ දේවල් හවුලේ භුක්ති විඳීම සඳහාය.+ අප හවුලේ භුක්ති විඳින දේවල්+ අප භුක්ති විඳින්නේ පියාණන් සහ ඔහුගේ පුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් සමඟය.+  අප මේ දේවල් ලියන්නේ අප අද්දකින ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ වීම සඳහාය.+  අපට ඔහුගෙන් ඇසුණු, ඔබට දැන් ලබා දෙන පණිවිඩය මෙයයි.+ ආලෝකයේ උල්පත දෙවිය.+ ඔහු තුළ කිසි අන්ධකාරයක් නැත.+  එහෙයින්, “අප ඔහු සමඟ යමක් භුක්ති විඳිනවා” කියා පවසා අන්ධකාරයෙහි ගමන් කරනවා නම්+ අපි බොරුකාරයන් වන අතර සත්‍ය ඉගැන්වීම් පිළිපදින අය නොවෙමු.+  නමුත් දෙවි ආලෝකයෙහි වැජඹී සිටින්නා සේ අපද ආලෝකයේ ගමන් කරනවා නම්+ අපි එකිනෙකා සමඟ කිට්ටුවෙන් බැඳී සිටින්නෙමු.+ එලෙසම ඔහුගේ පුත් යේසුස්ගේ රුධිරය+ අපව සියලුම පාපවලින්+ පවිත්‍ර කරයි.+  “අප තුළ පාපයක් නැත”+ කියා අප පැවසුවොත් අප කරන්නේ අපවම රවටාගැනීමක් පමණි.+ අපි සත්‍ය ඉගැන්වීම්ද පිළිපදින්නේ නැත.  අප අපගේ පාප පිළිගත්තොත්+ දෙවි අපගේ පව්වලට සමාව දී සෑම අධර්මිෂ්ඨකමකින්ම අපව පවිත්‍ර කරයි.+ මන්ද ඔහු විශ්වාසවන්ත මෙන්ම ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙකි. 10  “අපි පව් කර නැත” කියා පැවසුවොත් අපි ඔහුව බොරුකාරයෙකු බවට පත් කරන්නෙමු. ඔහු පවසන දේවල්ද අපි පිළිපදින්නේ නැත.+

පාදසටහන්