ලෙවී කතාව 3:1-17

3  “‘යමෙකු හවුල් පූජාවක්+ ඔප්පු කරන පිණිස ගව රැළෙන් පිරිමි සතෙකුව හෝ ගැහැනු සතෙකුව හෝ ගෙනෙනවා නම් ඔහු යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියට ගෙනා යුත්තේ නිකැළැල්+ සතෙකුවයි.  ඔප්පු කරන සතාගේ හිස මත ඔහු අත තැබිය යුතුයි.+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයේදී ඌව මැරූ පසු පූජකයන් වන ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් උගේ ලේ පූජාසනයේ සෑම පැත්තටම ඉසිය යුතුයි.  එම පූජාව ගෙනා තැනැත්තා හවුල් පූජාවෙන් කොටසක් යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ගින්නෙන් ඔප්පු කළ යුතුයි. සතාගේ තෙල්+ කොටස් එනම්, උගේ බඩවැල්+ වටා ඇති සම්පූර්ණ තෙල් තට්ටුවද  වකුගඩු+ දෙකද ඒවා මත තිබෙන තෙල්ද තුනටිය පෙදෙසේ තිබෙන තෙල් තට්ටුවද ඉවතට ගත යුතුයි. අක්මාව වටා තිබෙන තෙල්ද වකුගඩු සමඟම ඉවතට ගත යුතුයි.  ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්+ එම කොටස් පූජාසනය මත දැවිය යුතුයි.+ ඒවා පූජාසනයේ ඇවිළෙන ගින්නට උඩින් ඇතිරූ දර මත+ තිබෙන දවන පූජාව සමඟ දැවිය යුතුයි. එය යෙහෝවා දෙවි වන මට ප්‍රසන්න සුවඳක්+ ගෙනෙන පූජාවකි.  “‘යමෙකු හවුල් පූජාවක් ඔප්පු කරන පිණිස එළු බැටළු රැළෙන් පිරිමි සතෙකුව හෝ ගැහැනු සතෙකුව හෝ ගෙනෙනවා නම් ඔහු යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියට ගෙනා යුත්තේ නිකැළැල්+ සතෙකුවයි.  පූජාව සඳහා බැටළු පැටවෙකුව ගෙනෙනවා නම් ඔහු යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියේ ඌව ඔප්පු කළ යුතුයි.+  ඔප්පු කරන සතාගේ හිස මත ඔහු අත තැබිය යුතුයි.+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයේදී ඌව මැරූ+ පසු පූජකයන් වන ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් උගේ ලේ පූජාසනයේ සෑම පැත්තටම ඉසිය යුතුයි.  ඔහු හවුල් පූජාවේ තෙල් කොටස් පූජාසනය මත දවා යෙහෝවා දෙවි වන මට ඔප්පු කළ යුතුයි.+ තෙලින් පිරුණු උගේ මුළු වලිගයම+ කොඳු ඇට පෙළ ළඟින් ඉවත් කළ යුතුයි. සතාගේ අනිකුත් තෙල් කොටස් එනම්, උගේ බඩවැල් වටා ඇති සම්පූර්ණ තෙල් තට්ටුවද+ 10  වකුගඩු දෙකද ඒවා මත තිබෙන තෙල්ද තුනටිය පෙදෙසේ තිබෙන තෙල් තට්ටුවද ඉවතට ගත යුතුයි. අක්මාව වටා තිබෙන තෙල්ද+ වකුගඩු සමඟම ඔහු ඉවතට ගත යුතුයි. 11  පූජකයා ඒ සියල්ල ආහාරයක්+ ලෙස පූජාසනය මත දැවිය යුතුයි.+ එය යෙහෝවා දෙවි වන මට ගින්නෙන් ඔප්පු කරන ලද පූජාවකි. 12  “‘යමෙකු පූජාව සඳහා එළුවෙකුව+ ගෙනෙනවා නම් ඔහු යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ඌව ඔප්පු කළ යුතුයි. 13  ඔප්පු කරන සතාගේ හිස මත ඔහු අත තැබිය යුතුයි.+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයේදී ඌව මැරූ+ පසු පූජකයන් වන ආරොන්ගේ පුත්‍රයන් උගේ ලේ පූජාසනයේ සෑම පැත්තටම ඉසිය යුතුයි. 14  ඔහු එම පූජාවෙන් කොටසක් යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ගින්නෙන් ඔප්පු කළ යුතුයි. සතාගේ තෙල් කොටස් එනම්, උගේ බඩවැල් වටා ඇති සම්පූර්ණ තෙල් තට්ටුවද+ 15  වකුගඩු දෙකද ඒවා මත තිබෙන තෙල්ද තුනටිය පෙදෙසේ තිබෙන තෙල් තට්ටුවද ඉවතට ගත යුතුයි. අක්මාව වටා තිබෙන තෙල්ද වකුගඩු සමඟම ඔහු ඉවතට ගත යුතුයි. 16  පූජකයා ඒ සියල්ල ආහාරයක් ලෙස පූජාසනය මත දැවිය යුතුයි. එය මට ප්‍රසන්න සුවඳක් ගෙනෙන පූජාවකි. සියලුම තෙල් කොටස් අයිති යෙහෝවා දෙවි වන මටය.+ 17  “‘ඔබ තෙලවත් ලෙයවත්+ කිසිසේත් නොකෑ යුතුයි. ඔබ කොතැනක ජීවත් වුවත් එම පනත ඔබටත් ඔබෙන් පැවත එන සියල්ලන්ටත් බොහෝ කාලයක් පුරා වලංගු වනු ඇත.’”

පාදසටහන්