ලෙවී කතාව 25:1-55

25  යෙහෝවා දෙවි සීනයි කන්දේදී මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය.  “ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට මෙසේ කියන්න. ‘මා ඔබට දෙන දේශයට පැමිණි පසු+ ඔබ භූමියට විවේකයක් දෙමින් යෙහෝවා දෙවි වන මා වෙනුවෙන් සබතක් පැවැත්විය යුතුයි.+  ඔබ අවුරුදු හයක් ඔබේ කෙත්වල බීජ වපුරන්න. ඔබේ මිදිවතුවලට සාත්තු කරමින් එහි වැල් කප්පාදු කරන්න. මෙසේ, ඔබ අවුරුදු හයක් දේශයේ පලදාව රැස් කරගත යුතුයි.+  නමුත් හත්වන අවුරුද්දේදී භූමියට විවේකයක් දෙමින් ඔබ යෙහෝවා දෙවි වන මා වෙනුවෙන් සබතක් පැවැත්විය යුතුයි.+ ඔබ එම අවුරුද්ද මුළුල්ලේම ඔබේ කෙත්වල බීජ නොවැපිරිය යුතුයි. ඔබේ මිදිවැල්ද කප්පාදු නොකළ යුතුයි.  පෙර අවුරුද්දේදී අස්වැන්න නෙළන විට ඔබේ කෙත්වල වැටෙන බීජවලින් හටගන්නා ධාන්‍ය කපා රැස් කර නොගන්න. කප්පාදු නොකළ ඔබේ මිදිවැල්වල පලද රැස් කර නොගන්න. ඒ මුළු අවුරුද්දේදීම භූමියට විවේකයක් දිය යුතුයි.  එහෙත් සබත් අවුරුද්දේ ඉබේ වැඩෙන පලදාව ඔබට කෑමට ගත හැකියි. ඔබටත් ඔබේ දාසදාසීන්ටත් කුලීකාරයාටත් ඔබ සමඟ ජීවත් වන විදේශිකයාටත්  ඔබ ඇති කරන සතුන්ටත් වනමෘගයන්ටත් එයින් කන්න පුළුවන. දේශයේ ඉබේ වැඩෙන පලදාව කෑම සඳහා ගත හැකියි.  “‘ඔබ අවුරුදු හතළිස්නවයක් ගණන් කරන්න. එනම්, සබත් අවුරුදු හතක් ගණන් කළ යුතුයි.  හතළිස්නවවන අවුරුද්දේ හත්වන මාසයේ දහවනදා+ එනම්, සමඟි වීමේ දවසේදී+ ඔබ මුළු දේශයටම ඇසෙන සේ හොරණෑව පිඹිය යුතුයි.+ 10  ඉන්පසුව පැමිණෙන පනස්වන අවුරුද්ද ශුද්ධ අවුරුද්දක් ලෙස සැලකිය යුතුයි. දේශයේ සියලු වැසියන්ට එම අවුරුද්දේ නිදහස* ලැබෙන බව නිවේදනය කරන්න.+ එය විශේෂ* අවුරුද්දක්+ වන නිසා ඔබ එකිනෙකා තම තමාගේ පවුල්වලටද තම තමාට උරුම වූ ස්ථානවලටද හැරී යා යුතුයි.+ 11  පනස්වන අවුරුද්ද ඔබට විශේෂ අවුරුද්දක් වන්නේය.+ එම අවුරුද්දේදී ඔබේ කෙත්වල බීජ නොවපුරන්න. කෙත්වල ඉතුරු වූ බීජවලින් හටගත් ධාන්‍ය කපා රැස් කර නොගන්න. කප්පාදු නොකළ මිදිවැල්වල පලද රැස් කර නොගන්න.+ 12  එම අවුරුද්ද විශේෂ අවුරුද්දක් වන නිසා එය ඔබ ශුද්ධ අවුරුද්දක් ලෙස සැලකිය යුතුයි. දේශයේ ඉබේ වැඩෙන පලදාව ඔබට කෑම සඳහා ගත හැකියි.+ 13  “‘එම විශේෂ අවුරුද්දේදී ඔබ එකිනෙකා තම තමාට උරුම වූ ස්ථානවලට හැරී යා යුතුයි.+ 14  ඔබ ඔබේ අසල්වැසියාට ඉඩමක් විකුණන විට හෝ ඔහුගෙන් ඉඩමක් මිල දී ගන්නා විට හෝ අසාධාරණ ලෙස ක්‍රියා නොකළ යුතුයි.+ 15  ඔබ ඔබේ අසල්වැසියාගෙන් ඉඩමක් මිල දී ගන්නා විට එහි වටිනාකම ගණන් බැලිය යුත්තේ විශේෂ අවුරුද්දේ සිට ගත වී තිබෙන කාලයට අනුවය. ඊළඟ විශේෂ අවුරුද්දට තිබෙන අවුරුදු ගණනට අනුව එනම්, අස්වැන්න ලැබීමට ඉතුරුව තිබෙන අවුරුදු ගණනට අනුව ඔහු එහි වටිනාකම නියම කළ යුතුයි.+ 16  ඉතුරුව තිබෙන අවුරුදු ගණන වැඩි වන තරමට එහි වටිනාකමත් වැඩි වන්නේය.+ නමුත් ඉතුරුව තිබෙන අවුරුදු ගණන අඩු වන තරමට එහි වටිනාකමද අඩු වන්නේය. මන්ද ඔහු විකුණන ඉඩමේ වටිනාකම තීරණය වන්නේ එයින් ලබාගත හැකි අස්වැන්නේ ප්‍රමාණයට අනුවය. 17  එකිනෙකාගෙන් අයුතු ප්‍රයෝජන නොගන්න.+ ඔබ ඔබේ දෙවිට ගරුබිය දක්වන්න.+ මන්ද මා ඔබේ දෙවි වන යෙහෝවාය.+ 18  ඔබ මාගේ පනත්වලට කීකරු විය යුතුයි. මාගේ තීන්දුවලට යටත් වෙමින් ඒවා අනුව ජීවත් විය යුතුයි. එසේ කළොත් ඔබට දේශයේ සුරක්ෂිතව ජීවත් විය හැකියි.+ 19  දේශයෙන් ලැබෙන පලදාවද බොහෝ සෙයින් වැඩි වනු ඇත.+ එවිට ඔබ කා බී තෘප්තිමත් ජීවිතයක් භුක්ති විඳිනු ඇත.+ 20  “‘“හත්වෙනි අවුරුද්දේදී අපිට බීජ වපුරන්නවත් අස්වැන්න රැස් කරන්නවත් බැරි නම් අපි කන්නේ මොනවාද”+ කියා ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන. 21  නමුත් හයවන අවුරුද්දේදී මා ඔබට බහුලව ආශීර්වාද කරන නිසා අවුරුදු තුනකට ඇති වන තරමට ඒ අවුරුද්දේදී භූමිය පලදාව උපදවන්නේය.+ 22  ඔබ නවවන අවුරුද්ද දක්වාම එම අස්වැන්නෙන් කන්නහුය. අටවන අවුරුද්දේදී ඔබ බීජ වපුරන්නහුය. ඔබ අටවන අවුරුද්දේ අස්වැන්න නෙළන තෙක් පරණ අස්වැන්නෙන් කන්නහුය. 23  “‘ඔබ යමෙකුට ඉඩමක් විකුණන විට ඔහුට එය අයිති වන්නේ තාවකාලිකව+ බව මතක තබාගන්න. මන්ද දේශයේ අයිතිකරු මමය.+ මා ඔබව සලකන්නේ විදේශිකයන් ලෙසය.+ 24  ඔබට උරුම වන දේශයේදී යමෙකු ඉඩමක් විකුණුවොත් එම ඉඩම ආපසු මිල දී ගැනීමේ අයිතිය එම ඉඩම විකුණන තැනැත්තා සතුයි.+ 25  “‘දුප්පත්කම නිසා ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයෙකුට තම උරුමය විකුණන්න සිදු වුණොත් ඔහුගේ ළඟ නෑයෙකු එය ඔහු වෙනුවෙන් නැවත මිල දී ගත යුතුයි.+ 26  යමෙකුගේ උරුමය එලෙස නැවත මිල දී ගැනීමට ළඟ නෑයෙකු නොසිටින්න පුළුවන. නමුත් කල් යද්දී උරුමය නැවත මිල දී ගැනීමට හැකි තරම් මුදලක් අයිතිකරුම උපයාගත හැකියි. 27  එවිට ඔහු තම ඉඩම විකුණූ දවසේ සිට ගත වී ඇති අවුරුදු ගණන ඇතුළතදී එයින් ලබාගත් අස්වැන්නේ වටිනාකම ගණන් බලා, ඉඩම විකුණූ ගණනින් එම ගණන අඩු කර ඉතුරු මුදල ඉඩම මිල දී ගත් තැනැත්තාට දිය යුතුයි. ඉන්පසු අයිතිකරුට තම උරුමය නැවත ලබාගත හැකියි.+ 28  “‘උරුමය නැවත මිල දී ගන්න අවශ්‍ය තරම් මුදලක් ඔහුට උපයාගැනීමට නොහැකි වුණොත් එය විශේෂ අවුරුද්ද දක්වාම මිල දී ගත් තැනැත්තා සතුයි.+ නමුත් විශේෂ අවුරුද්දේදී එය නැවත අයිතිකරුට ලැබෙන්නේය. ඔහුද තමාට උරුම වූ ඉඩමට නැවත යා යුතුයි.+ 29  “‘යමෙකු පවුරකින් වට වූ නුවරක පිහිටි ගෙයක් විකුණුවොත් ගෙය විකුණූ දවසේ සිට අවුරුද්දක් යන තෙක් ඔහුට එය නැවත මිල දී ගැනීමේ අයිතිය ඇත.+ 30  නමුත් අවුරුද්ද ඇතුළත ඔහු එය නැවත මිල දී නොගත්තොත් එම ගෙය මිල දී ගත් තැනැත්තාට සහ ඔහුගෙන් පැවතෙන්නන්ට හැමදාටම අයිති වන්නේය. විශේෂ අවුරුද්දේදී එය මුදවාගත නොහැකියි. 31  නමුත් පවුරකින් වට නොවූ ඉඩම්වල පිහිටි ගෙවල් කෙතේම කොටසක් ලෙස සැලකිය යුතුයි. එවැනි ගෙයක් විකුණුවොත් එය ආපසු මිල දී ගැනීමට අයිතියක් තිබේ.+ විශේෂ අවුරුද්දේදී+ එය නැවත මිල දී ගත හැකියි. 32  “‘ලෙවීවරුන් තමන්ට අයිති නුවරවල පිහිටි ගෙවල් විකුණුවොත්+ ඒවා නැවත මිල දී ගැනීමේ අයිතිය හැමදාටම ඔවුන් සතුයි.+ 33  ලෙවීවරුන්ට අයිති නුවරක පිහිටි ගෙයක් නැවත මිල දී නොගත්තොත් විශේෂ අවුරුද්දේදී එය නැවත අයිතිකරුට ලැබෙන්නේය.+ මන්ද ලෙවීවරුන්ට අයිති නුවරවල පිහිටි නිවෙස් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ ඔවුන්ට ලැබෙන උරුමයකි.+ 34  ඔවුන්ගේ නුවරවල තිබෙන තණබිම්+ කිසිවිටෙකත් විකිණිය නොහැක. මන්ද ඒවා හැමදාටම ඔවුන්ට උරුම වන්නේය. 35  “‘යම් ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයෙකු වියහියදම් දරාගන්න බැරි තරමටම දුප්පත් වුණොත්+ ඔබ ඔහුව රැකබලා ගත යුතුයි.+ ඔබ විදේශිකයෙකුට උපකාර කරන්නාක් මෙන්+ ඔහුටද උපකාර කළ යුතුයි. ඔහුට දිගටම ඔබ අතරේ වාසය කිරීමට හැකි වන පිණිස එසේ කරන්න. 36  ඔහුගෙන් ලාභයක් උපයා නොගන්න. ඔහුගෙන් පොලීද අය නොකරන්න.+ ඔහුට ඔබ අතරේ ජීවත් වීමට ඉඩහරින්න. ඔබ ඔබේ දෙවිට ගරුබිය දැක්විය යුතුයි.+ 37  ඔබේ මුදල් ඔහුට පොලියට නොදෙන්න.+ ලාභයක් උපයාගන්නා අදහසින් ඔහුට කෑම නොවිකුණන්න. 38  ඔබට කානාන් දේශය දෙන පිණිස ඔබව ඊජිප්තු දේශයෙන් පිටතට ගෙනා මා, ඔබේ දෙවි වන යෙහෝවාය.+ මම ඔබේ දෙවි බව ඔබට ඔප්පු කර පෙන්වන පිණිස එසේ කළෙමි.+ 39  “‘යම් ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයෙකු දුගී තත්වයට වැටී ඔබ ළඟට ඇවිත් තමාවම දාසකමට විකුණුවොත්+ ඔබ ඔහුට කුරිරු ලෙස නොසැලකිය යුතුයි.+ 40  ඔබ සමඟ සිටින කුලීකාරයෙකුට+ හෝ විදේශිකයෙකුට හෝ සලකන ආකාරයට ඔබ ඔහුට සැලකිය යුතුයි. විශේෂ අවුරුද්ද දක්වා ඔහු ඔබට සේවය කළ යුතුයි. 41  ඉන්පසු ඔහුවත් ඔහුගේ පුත්‍රයන්වත් ඔබ නිදහස් කළ යුතුයි. එවිට තම පවුල වෙතටත් තමාට පරම්පරාවෙන් උරුම වූ ස්ථානය වෙතටත් ඔහුට නැවත යා හැකියි.+ 42  ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයන් වහලුන් ලෙස තමන්වම විකුණා නොගත යුතුයි. මන්ද ඔවුන් මා ඊජිප්තු දේශයෙන් පිටතට ගෙනා මාගේ දාසයන්ය.+ 43  තමාවම විකුණූ සහෝදරයෙකුගෙන් ඔබ කුරිරු ලෙස වැඩ නොගත යුතුයි.+ ඔබ ඔබේ දෙවිට ගරුබිය දක්වන්න.+ 44  ඔබට දාසදාසීන්ව අවශ්‍ය නම් අවට ජාතීන්ගෙන් ඔවුන්ව මිල දී ගත යුතුයි. 45  ඔබ සමඟ ජීවත් වන විදේශිකයන්ගේ පුත්‍රයන්ව+ දාසයන් ලෙස ඔබට මිල දී ගත හැකියි. ඔබේ දේශයේදී ඔවුන්ට උපන් දරුවන්වද ඔබට මිල දී ගත හැකියි. ඔවුහු ඔබට අයිති වන්නෝය. 46  ඔවුන්ව ඔබේ දාසයන් කරගත හැකියි. ඔබෙන් පසුව ඔබේ දරුවන්ටද උරුමයක් ලෙස ඔවුන්ව දිය යුතුයි. ඔවුහු ජීවත් වන තාක් කල් ඔබේ දරුවන්ට අයිති වන්නෝය.+ නමුත් ඔබේ සහෝදරයන් වන ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟගෙන් කිසිවෙකුව එලෙස යටත් කර නොගන්න. ඔවුන්ගෙන් කුරිරු ලෙස වැඩ නොගන්න.+ 47  “‘ඔබ සමඟ ජීවත් වන විදේශිකයෙකු හෝ ඔහුගේ පවුලේ කෙනෙකු හෝ කල් යත්ම ධනවත් විය හැක. දුගී තත්වයට පත් වූ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයෙකු එලෙස ධනවත් වූ විදේශිකයෙකු වෙතට ගොස් තමාවම දාසකමට විකුණුවොත් 48  ඔබට මුදල් ගෙවා ඔහුව මුදවාගැනීමට පුළුවන.+ ඔහුව මුදවාගැනීමට ඔහුගේ සහෝදරයෙකුට හැකියි.+ 49  ඔහුගේ මවගේ හෝ පියාගේ හෝ සහෝදරයෙකුට හෝ ඥාති සහෝදරයෙකුට හෝ වෙන ඕනෑම ලේ නෑයෙකුට+ හෝ ඔහුව මුදවාගත හැකියි. “‘ඒ තැනැත්තාම තමාට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය උපයාගත්තොත් ඒ මුදල ගෙවා ඔහුට නිදහස් වී යා හැකියි.+ 50  ඔහුද ඔහුව මිල දී ගත් තැනැත්තාද ඔහුව විකුණූ අවුරුද්දේ සිට විශේෂ අවුරුද්ද+ දක්වා තිබෙන අවුරුදු ගණන ගණන් කර බැලිය යුතුයි. ඔහු ගෙවිය යුතු මුදල තීරණය වන්නේ එම අවුරුදු ගණනට අනුවය.+ සේවය සඳහා ගනු ලබන කුලීකාරයෙකුට මෙන් ඔහුටද සැලකිය යුතුයි.+ 51  විශේෂ අවුරුද්ද දක්වා බොහෝ අවුරුදු ගණනක් ඉතුරුව තිබෙනවා නම් ඔහුව මුදවාගැනීමට ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය ඒ අවුරුදු ගණන අනුව තීරණය කළ යුතුයි. ඉතුරුව තිබෙන අවුරුදු ගණන සඳහා ඔහුව මිල දී ගත් තැනැත්තාට මුදල් ගෙවා ඔහුට නිදහස් විය හැකියි. 52  විශේෂ අවුරුද්ද+ දක්වා කෙටි කාලයක් ඉතුරුව තිබෙනවා නම් ඔහුව මුදවාගැනීමට ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය ඒ කෙටි කාලයට අනුව තීරණය කළ යුතුයි. ඉතුරුව තිබෙන අවුරුදු ගණන සඳහා ඔහුව මිල දී ගත් තැනැත්තාට මුදල් ගෙවා ඔහුට නිදහස් විය හැකියි. 53  තමාවම විකුණූ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයෙකුගෙන් කුරිරු+ ලෙස වැඩ නොගත යුතුයි. අවුරුද්දක් අවුරුද්දක් පාසා සේවය සඳහා ගනු ලබන කුලීකාරයෙකුට+ මෙන් ඔහුටද සැලකිය යුතුයි. 54  ඉහත සඳහන් කළ කොන්දේසිවලට අනුව ඔහුට තමාවම මුදවාගත නොහැකි වුණොත් විශේෂ අවුරුද්දේදී+ ඔහුත් ඔහුගේ පුත්‍රයනුත් නිදහස් වනු ඇත. 55  “‘ඊජිප්තු දේශයෙන් මා පිටතට ගෙනා+ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ මගේ දාසයෝය.+ මා ඔබේ දෙවි වන යෙහෝවාය.+

පාදසටහන්

දාසයන්ව නිදහස් කිරීම.
සැමරිය යුතු ජුබිලි අවුරුද්දක්.