ලෙවී කතාව 14:1-57

14  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය.  “ලාදුරු+ රෝගය නිසා අපවිත්‍රව සිටි කෙනෙකු පවිත්‍ර වන දවසේදී පිළිපැදිය යුතු නීතිය මෙයයි. ඔහුව පූජකයා වෙත ගෙන යා යුතුයි.+  පූජකයා ලාදුරු රෝගය වැලඳී සිටි තැනැත්තාව කඳවුරෙන් පිටතට ගෙන ගොස් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. ඔහුගේ රෝගය සුව+ වී ඇත්නම්  පවිත්‍ර වීමේ පිළිවෙත සඳහා පවිත්‍ර කුරුල්ලන්+ දෙදෙනෙකුද දේවදාර අතුද+ තද රතු* නූල්ද+ හිසොප් මිටියක්ද*+ ගෙනෙන මෙන් පූජකයා ඔහුට අණ කළ යුතුයි.  ඊළඟට දිය පහරකින් නැවුම් ජලය ටිකක් ගෙන මැටි බඳුනකට පිරවිය යුතුයි. ඉන්පසු එක් කුරුල්ලෙකුව එම බඳුනට ඉහළින් අල්ලා මරන ලෙස පූජකයා අණ කළ යුතුයි.+  අනික් කුරුල්ලාවද දේවදාර අතුද තද රතු නූල්ද හිසොප් මිටියද ගෙන නැවුම් ජල බඳුනට ඉහළින් මැරූ කුරුල්ලාගේ ලේවල ගිල්විය යුතුයි.  ඉන්පසු පූජකයා ලාදුරු රෝගය වැලඳී සිටි තැනැත්තා මත ලේ හත් වරක්+ ඉස+ ඔහු පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි.+ ඉන්පසු පණ ඇති කුරුල්ලාට නිදැල්ලේ යන්න හැරිය යුතුයි.+  “පවිත්‍ර වන තැනැත්තා තම හිස බූ ගා ශරීරයේ රෝම සියල්ලද කපා තමාගේ වස්ත්‍ර සෝදාගෙන+ ස්නානය+ කර පවිත්‍ර විය යුතුයි. ඉන්පසු ඔහුට කඳවුරට ඇතුල් විය හැක. දවස් හතක් ඔහු තම කූඩාරමෙන් පිටත ජීවත් විය යුතුයි.+  හත්වන දවසේදී ඔහු නැවත තම හිස බූ ගෑ යුතුයි.+ තම රැවුලද ඇහිබැමිද සම්පූර්ණයෙන් කැපිය යුතුයි. ඔහු තම වස්ත්‍ර සෝදාගත් පසු ස්නානය කර පවිත්‍ර විය යුතුයි. 10  “ඔහු අටවන+ දවසේදී නිකැළැල් බැටළු පැටවුන් දෙදෙනෙකුද අවුරුද්දක් පමණ වයසැති නිකැළැල් බැටළුදෙනකද+ ධාන්‍ය පූජාවක්+ සඳහා තෙල් මිශ්‍ර සිහින් පිටි ඒපාවකින් දසයෙන් තුන් කොටසක්ද තෙල් තුන්කාලක්ද* ගෙනා යුතුයි.+ 11  පවිත්‍ර වීමේ පිළිවෙත ඉටු කරන පූජකයා ඔහුවත් ඔහු ගෙනා දේවලුත් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයට ගෙනැවිත් යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ඒවා පිළිගැන්විය යුතුයි. 12  පූජකයා බැටළු පැටවෙකු සහ තෙල් තුන්කාල+ වන්දි පූජාවක්+ ලෙස ඔප්පු කළ යුතුයි. දෙවිට පිළිගන්වන පිණිස කරන සෙලවීමේ පූජාවක්+ ලෙස එය යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ඒ මේ අත සෙලවිය යුතුයි. 13  ඔහු ශුද්ධ තැනකදී+ බැටළු පැටවාව මැරිය යුතුයි. ඌව මැරිය යුත්තේ පාප පූජා සහ දවන පූජා සඳහා සතුන්ව මරන ස්ථානයේදීමය.+ මන්ද පාප පූජාව මෙන් වන්දි පූජාවද පූජකයාට අයිතිය.+ එය ඉතා ශුද්ධය. 14  “පූජකයා වන්දි පූජාවට ගෙනා සතාගේ ලේ ස්වල්පයක් ගෙන පවිත්‍ර වීම සඳහා පැමිණි තැනැත්තාගේ දකුණු කන් පෙත්ත මතද ඔහුගේ දකුණු අතේ සහ දකුණු පයේ මාපටැඟිලි මතද තැවරිය යුතුයි.+ 15  ඉන්පසු පූජකයා තෙල් තුන්කාලෙන්+ ටිකක් තම වම් අතේ අල්ලට වත් කරගත යුතුයි. 16  ඔහු තම දකුණතේ ඇඟිල්ලකින් තම අල්ලෙහි තිබෙන තෙල් ටිකක් ගෙන යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ හත් වරක්+ ඉසිය යුතුයි. 17  ඉන්පසු පූජකයා තම අල්ලේ ඉතුරු වී තිබෙන තෙල්වලින් ටිකක් එම තැනැත්තාගේ දකුණු කන් පෙත්ත මතද ඔහුගේ දකුණු අතේ සහ දකුණු පයේ මාපටැඟිලි මතද තැවරිය යුතුයි. තෙල් තැවරිය යුත්තේ වන්දි පූජාවට ගෙනා සතාගේ ලේ තැවරූ තැන්වලමය.+ 18  පූජකයා තම අල්ලේ ඉතුරු වූ තෙල් ටික එම තැනැත්තාගේ හිසේ ගැල්විය යුතුයි. ඉන්පසු පූජකයා යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ එම තැනැත්තාගේ පව්කාර තත්වය වෙනුවෙන් සමාව+ ලබාගත යුතුයි. 19  “පූජකයා පාප පූජාව+ ඔප්පු කර අපවිත්‍රව සිටින තැනැත්තාගේ පව්කාර තත්වය වෙනුවෙන් සමාව ලබාගත යුතුයි. එමගින් ඔහු පවිත්‍ර තත්වයකට පැමිණෙනු ඇත. ඉන්පසු පූජකයා දවන පූජාවට ගෙනා සතාව මැරිය යුතුයි. 20  එම තැනැත්තාගේ පව්කාර තත්වය වෙනුවෙන් සමාව ලබාගන්නා පිණිස+ පූජකයා+ දවන පූජාව සහ ධාන්‍ය පූජාව+ පූජාසනය මත ඔප්පු කළ යුතුයි. එවිට ඔහු පවිත්‍ර වන්නේය.+ 21  “එම දේවල් ගෙන ඒමට තරම් වත්කමක් ඔහුට නැත්නම්+ ඔහු වන්දි පූජාව සඳහා බැටළු පැටවෙකු ගෙනා යුතුයි. ඔහු එය සෙලවීමේ පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කරනු ඇත. එම පූජාව ඔප්පු කරන්නේ ඔහුගේ පව්කාර තත්වය වෙනුවෙන් සමාව ලබාගන්නා පිණිසය. ඔහු ධාන්‍ය පූජාව සඳහා තෙල් මිශ්‍ර සිහින් පිටි ඒපාවකින් දහයෙන් කොටසක්ද තෙල් තුන්කාලක්ද ගෙනා යුතුයි. 22  ඔහුගේ වත්කමේ හැටියට පරෙවි පැටවුන් දෙදෙනෙකුව හෝ කොබෙයි පැටවුන්+ දෙදෙනෙකුව හෝ ගෙනා යුතුයි. එක් කුරුල්ලෙකු පාප පූජාවක් ලෙසද අනික් කුරුල්ලා දවන පූජාවක් ලෙසද ඔප්පු කළ යුතුයි. 23  අටවන දවසේදී+ ඔහු සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට+ ඇතුල් වන ස්ථානයේ යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියට ගොස් පවිත්‍ර+ වීමේ පිළිවෙත සඳහා ඒවා පූජකයාට භාර දිය යුතුයි. 24  “පූජකයා වන්දි පූජාව+ සඳහා ගෙනා බැටළු පැටවාව සහ තෙල් තුන්කාල ගෙන යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ඒවා ඒ මේ අත සෙලවිය යුතුයි. එය දෙවිට පිළිගන්වන පිණිස කරන සෙලවීමේ පූජාවකි.+ 25  පූජකයා වන්දි පූජාව සඳහා ගෙනා බැටළු පැටවාව මරා උගේ ලේ ස්වල්පයක් එම තැනැත්තාගේ දකුණු කන් පෙත්ත මතද ඔහුගේ දකුණු අතේ සහ දකුණු පයේ මාපටැඟිලි මතද තැවරිය යුතුයි.+ 26  ඉන්පසු පූජකයා තම වම් අතේ අල්ලට තෙල් ස්වල්පයක් වත් කරගත යුතුයි.+ 27  ඔහු තම දකුණු අතේ ඇඟිල්ලකින් තම අල්ලේ තිබෙන තෙල් ටිකක් ගෙන යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ හත් වරක් ඉසිය+ යුතුයි. 28  ඉන්පසු පූජකයා තම අල්ලේ තිබෙන තෙල්වලින් ටිකක් පවිත්‍ර වීම සඳහා පැමිණි තැනැත්තාගේ දකුණු කන් පෙත්ත මතද ඔහුගේ දකුණු අතේ සහ දකුණු පයේ මාපටැඟිලි මතද තැවරිය යුතුයි. තෙල් තැවරිය යුත්තේ වන්දි පූජාවට ගෙනා සතාගේ ලේ තැවරූ තැන්වලමය.+ 29  පූජකයා තම අල්ලේ ඉතුරු වූ තෙල් ටික එම තැනැත්තාගේ හිසේ ගැල්විය යුතුයි.+ ඉන්පසු පූජකයා යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ එම තැනැත්තාගේ පව්කාර තත්වය වෙනුවෙන් සමාව ලබාගත යුතුයි. 30  “එම තැනැත්තාගේ වත්කමේ හැටියට ගෙනා පරෙවි පැටවුන්ව හෝ කොබෙයි පැටවුන්ව හෝ පූජකයා ඔප්පු කළ යුතුයි.+ 31  උන්ගෙන් එකෙකුව පාප පූජාවක්+ ලෙසද අනිකාව ධාන්‍ය පූජාව සමඟ දවන පූජාවක්+ ලෙසද ඔප්පු කළ යුතුයි. පූජකයා එසේ කර පවිත්‍ර වන පිණිස යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියට පැමිණි එම තැනැත්තාගේ පව්කාර තත්වය වෙනුවෙන් සමාව+ ලබාගත යුතුයි. 32  “පවිත්‍ර වීමේ පිළිවෙතට අවශ්‍ය දේවල් ගෙන ඒමට තරම් වත්කමක් නැති ලාදුරු රෝගයෙන් පෙළුණු කෙනෙකු පිළිපැදිය යුතු නීතිය එයයි.” 33  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට සහ ආරොන්ට මෙසේ කීවේය. 34  “මා උරුමයක්+ ලෙස ඔබට දෙන කානාන්+ දේශයට ඔබ පැමිණි පසු ඔබට හිමි නිවසක යම් විෂබීජයක්* ඇති වීමට මා ඉඩහැරියොත්+ 35  ඒ නිවසේ අයිතිකරු පූජකයා වෙතට පැමිණ මෙසේ කිව යුතුයි. ‘මගේ ගෙදර බිත්තියේ පැල්ලමක් තිබෙනවා. එය විෂබීජ සහිත පැල්ලමක් වෙන්න පුළුවන්.’ 36  පූජකයා එම නිවස සෝදිසි කර බැලීමට පෙර නිවසේ තිබෙන සියලු බඩු බාහිරාදිය ඉවත් කරන ලෙස ගෙහිමියාට අණ කළ යුතුයි. එසේ කළ යුත්තේ ගෙදර තිබෙන සියලු බඩු අපවිත්‍රයයි ඔහු විසින් ප්‍රකාශ නොකරන පිණිසය. බඩු බාහිරාදිය ඉවත් කළ පසු පූජකයා නිවස පරීක්ෂා කර බැලීමට පැමිණිය යුතුය. 37  කොළ හෝ රතු පැහැයට හුරු පැල්ලමක් නිවසේ බිත්තියේ තිබේ නම් එය බිත්තිය ඇතුළටම කාවැදී ඇති බව පෙනේ නම් 38  පූජකයා නිවසෙන් පිටතට ගොස් දවස් හතක් නිවස වසා තැබිය යුතුයි.+ 39  “හත්වන දවසේදී පූජකයා පැල්ලම පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි.+ පැල්ලම නිවසේ බිත්තිවල පැතිර තිබෙනවා නම් 40  පැල්ලම පැතිරී ගොස් තිබෙන ගඩොල් ගලවා+ නගරයෙන් පිටත අපවිත්‍ර තැනකට විසි කරන ලෙස පූජකයා අණ කළ යුතුයි. 41  නිවසේ ඇතුල් බිත්ති සියල්ලම සූරා එම බදාම නගරයෙන් පිටත තිබෙන අපවිත්‍ර තැනකට විසි කරන ලෙසටත් ඔහු අණ කළ යුතුයි. 42  අලුත් බදාම හා අලුත් ගඩොල් භාවිත කර බිත්තියේ කැඩූ තැන් නැවත බැඳ එය කපරාරු කළ යුතුයි. 43  “පැල්ලම පැතිර තිබූ ගඩොල් ගලවා ඇතුල් බිත්ති සූරා අලුතින් කපරාරු කළ පසුවද පැල්ලමක් මතු වුවහොත් 44  පූජකයා+ නැවත පැමිණ නිවස පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. පැල්ලම බිත්තියේ පැතිර ඇත්නම් එය දරුණු ලෙස පැතිරෙන විෂබීජයකි.+ එබැවින් එම නිවස අපවිත්‍රය. 45  ඔහු මුළු නිවසම සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා දමා එහි ගඩොල්ද ලීද සියලු බදාමද නගරයෙන් පිටත අපවිත්‍ර තැනකට රැගෙන යා යුතුයි.+ 46  නිවස වසා තැබූ කාලයේදී+ යමෙකු එය ඇතුළට ගියොත් ඔහු එදින සවස දක්වා අපවිත්‍ර වන්නේය.+ 47  යමෙකු එම නිවසේ නිදාගත්තොත් හෝ කෑම කෑවොත් හෝ ඔහු තම වස්ත්‍ර සෝදාගත යුතුයි.+ 48  “නිවස අලුතින් කපරාරු කළ පසු පූජකයා පැමිණ එය පරීක්ෂා කර බැලූ විට පැල්ලම බිත්තියේ පැතිර නැති බව පෙනේ නම් නිවස පවිත්‍රයයි ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. මන්ද විෂබීජය නිවසෙන් පහව ගොස් ඇත.+ 49  නිවස පවිත්‍ර කරන පිණිස කුරුල්ලන්+ දෙදෙනෙකුවද දේවදාර අතුද+ තද රතු නූල්ද+ හිසොප් මිටියක්ද නිවසේ අයිතිකරු ගෙනා යුතුයි. 50  ඊළඟට දිය පහරකින් නැවුම් ජලය ටිකක් ගෙන මැටි බඳුනකට පිරවිය යුතුයි. ඉන්පසු එක් කුරුල්ලෙකුව එම බඳුනට ඉහළින් අල්ලා මරන ලෙස පූජකයා අණ කළ යුතුයි.+ 51  ඔහු පණ ඇති කුරුල්ලාවද දේවදාර අතුද තද රතු නූල්ද හිසොප් මිටියද+ ගෙන නැවුම් ජලයට ඉහළින් මැරූ කුරුල්ලාගේ ලේවල ගිල්විය යුතුයි. ඉන්පසු ඒ ලේ නිවස දෙසට හත් වරක්+ ඉසිය යුතුයි.+ 52  ඔහු කුරුල්ලාගේ ලේද නැවුම් ජලයද පණ ඇති කුරුල්ලාවද දේවදාර අතුද තද රතු නූල්ද හිසොප් මිටියද ගෙන නිවස පවිත්‍ර කළ යුතුයි. 53  ඉන්පසු ඔහු පණ ඇති කුරුල්ලාට නගරයෙන් පිටත නිදැල්ලේ යන්න හැරිය යුතුයි. එම ක්‍රියා පිළිවෙත අනුගමනය කර අපවිත්‍රව තිබූ නිවස පවිත්‍ර කළ+ යුතුයි. 54  “ලාදුරු රෝගය+ වැලඳුණොත් හෝ හිසකේ හෝ රෝම අසාමාන්‍ය ලෙස හැළුණොත්+ හෝ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගය එයයි. 55  වස්ත්‍රයක+ හෝ නිවසක හෝ යම් විෂබීජයක් මතු වූ විටද 56  දදයක් හෝ තුවාලයක් හෝ ලපයක් හෝ මතු වූ විටද+ 57  යමක් පවිත්‍රද අපවිත්‍රද කියා තීරණය කිරීම සඳහා එම ක්‍රියාමාර්ගය+ අනුගමනය කළ යුතුයි. ලාදුරු රෝගය හා විෂබීජ සම්බන්ධයෙන් නීතිය එයයි.”+

පාදසටහන්

නික් 25:4හි පාදසටහන බලන්න.
නික් 12:22හි පාදසටහන බලන්න.
මූ.අ., “ලොග් එකක්.” ලොග් එකක් යනු ලීටරයකින් තුනෙන් පංගුවකි.
ලෙවී 13:47හි පාදසටහන බලන්න.