යෝබ් 25:1-6

25  ෂූහිය බිල්දද්+ යෝබ්ට මෙසේ උත්තර දුන්නේය.   “පාලනය අයිති දෙවිටය. ඔහු බිය උපදවන්නේය.+ස්වර්ගයෙහි සාමය රජයන්න සලස්වන්නේය.   ඔහුගේ සේනා ගණන් කළ හැක්කේ කාටද?ඔහු දෙන ආලෝකයෙන් එළිය නොලබන්නේ කවරෙකුද?   දූවිලි වැනි වූ මිනිසෙකු දෙවි ඉදිරියෙහි ධර්මිෂ්ඨයෙකු වන්නේ කෙසේද?+ස්ත්‍රියගෙන් උපන් මිනිසා පවිත්‍ර වන්නේ කෙසේද?+   දෙවි ඉදිරියෙහි සඳ පවා අඳුරුය.තරු වුවද දීප්තිය නොදෙයි.*   එසේනම්, පයට පෑගෙන පණුවෙකු වැනි වූ මිනිසා ගැන කුමක් කිව හැකිද?ඉහදපණුවෙකු වැනි මිනිසාව+ දෙවි පවිත්‍රයයි සලකනු ඇද්ද?”

පාදසටහන්

මූ.අ., “පවිත්‍ර නැත.”