යොහන් 15:1-27

15  “සැබෑ මිදිවැල මමයි.+ මගේ පියාණන් එහි වැවිලිකරුයි.+  පල නොදරන සෑම අත්තක්ම මට සම්බන්ධ වී තිබුණත් ඔහු ඒවා ඉවත් කරනවා.+ නමුත් පල දරන සෑම අත්තකින්ම වැඩි පලදාවක් ලබාගැනීමට+ ඔහු ඒවා පවිත්‍ර* කරනවා.+  මා ඔබට පැවසූ දේවල් ඔබ ඇසූ නිසා ඔබ දැනටමත් පවිත්‍රයි.+  මා සමඟ එකට බැඳී සිටින්න. එවිට මමත් ඔබ සමඟ එකට බැඳී සිටිනවා.+ අත්තක් මිදිවැලට සම්බන්ධ වී තිබුණොත් මිස තනිව එයට පල දරන්න බැහැ. ඒ හා සමානව ඔබ මා සමඟ එකට බැඳී සිටින්නේ නැත්නම් ඔබටත් පල දැරීමට නොහැකියි.+  මමයි මිදිවැල. එහි අතු ඔබයි. කෙනෙක් මා සමඟත් මම ඔහු සමඟත් එකට බැඳී සිටියොත් ඔහුට බොහෝ පල දරන්න හැකි වෙයි.+ මන්ද මා සමඟ සම්බන්ධ නොවී ඔබට කිසිම දෙයක් කරන්න බැහැ.  අත්තක් කපා ඉවත් කරනු ලැබූ විට ඒ අත්ත වියළී යයි. මිනිසුන් ඒ අතු එකතු කර ගින්නට දමා සම්පූර්ණයෙන්ම පුලුස්සා දමයි.+ මා සමඟ එකට බැඳී නොසිටින තැනැත්තාටත් සිදු වන්නේ ඒ දේමයි.  ඔබ මා සමඟ එකට බැඳී සිට මා පැවසූ දේවල් ඔබේ සිත්වල තබාගත්තොත් ඔබට පුළුවන් ඔබ කැමති ඕනෑම දෙයක් ඉල්ලන්න. එවිට ඔබ ඉල්ලූ දේ ඉටු වෙයි.+  දිගටම බොහෝ පල දරන්න. ඔබ මගේ ගෝලයන් බවත් ඔප්පු කරන්න. ඔබ එසේ කළොත් මගේ පියාණන්ට මහත් ගෞරවයක් ලැබෙයි.+  පියාණන් මට ප්‍රේම කරන අතර+ මමත් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. එමනිසා මගේ ප්‍රේමය ලබන්න වටිනා අය හැටියට නිරතුරුවම ක්‍රියා කරන්න. 10  මම මගේ පියාණන් ආඥා කර ඇති දේවල් පිළිපදින නිසා+ මම නිරතුරුවම ඔහුගේ ප්‍රේමය ලබනවා. ඒ වගේම ඔබත් මා ආඥා කළ දේවල් පිළිපදිනවා නම්+ මමත් ඔබට නිරතුරුවම ප්‍රේම කරනවා. 11  “මම මේ දේවල් ඔබ සමඟ කතා කළේ මා තුළ ඇති ප්‍රීතිය ඔබත් සම්පූර්ණයෙන්ම අද්දකිනවාට මම කැමති නිසයි.+ 12  මගේ ආඥාව මෙයයි. එනම් මා ඔබට ප්‍රේම කළා වගේම ඔබත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න.+ 13  කෙනෙක් තම මිත්‍රයන් උදෙසා තම ජීවිතය දෙනවා නම් ඊට වඩා උතුම් ප්‍රේමයක් තවත් නැහැ.+ 14  මා ඔබට අණ කරන දේ ඔබ කරනවා නම්+ මම ඔබව සලකන්නේ මගේ මිත්‍රයන් ලෙසයි. 15  මම මෙතැන් පටන් ඔබට දාසයන් කියා අමතන්නේ නැහැ. මන්ද තම ස්වාමියා කරන දේවල් ගැන දාසයෙකුට කිසි අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් මම ඔබව සලකන්නේ මගේ මිත්‍රයන් හැටියටයි.+ මගේ පියාණන් මට කියා දුන් සෑම දෙයක්ම මම ඔබට කියා දුන්නේ ඒ නිසයි.+ 16  ඔබ මාව තෝරාගත්තා නොවෙයි. මමයි ඔබව තෝරාගත්තේ. ඒ වගේම ඔබව පත් කළේ දිගින් දිගටම පල දැරීමටයි.+ ඔබේ පල සදහටම පැවතිය යුතුයි. ඔබ එසේ කළොත් මගේ නාමයෙන් ඔබ පියාණන්ගෙන් ඉල්ලන ඕනෑම දෙයක් ඔහු ඔබට ලබා දෙයි.+ 17  “මම ඔබට මේ දේවල් කිරීමට අණ කරන්නේ එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න ඔබට හැකි වීම සඳහායි.+ 18  ලෝකය ඔබට වෛර කළොත් ඔබට වෛර කරන්න කලින් එය මට වෛර කළ බව ඔබ හොඳටම දන්නවා.+ 19  ඔබ මේ ලෝකයේ මිනිසුන්ට සමානව සිටියා නම් ඔවුන් ඔබට ඇලුම් කරයි. මන්ද ලෝකයේ සිටින මිනිසුන් තමන්ගේ පැත්තේ සිටින අයට ඇලුම් කරනවා.+ නමුත් ඔබ මේ ලෝකයේ මිනිසුන්ට සමාන නොවන නිසාත්+ මම ඔබව ඔවුන් අතරින් තෝරාගෙන තිබෙන නිසාත් ඔවුන් ඔබට වෛර කරනවා.+ 20  දාසයෙක් තම ස්වාමියාට වඩා උතුම් නොවන බව මා ඔබට පැවසුවා. ඒ දේ අමතක කරන්න එපා. ඔවුන් මට පීඩා කළා නම් ඔබටත් පීඩා කරයි.+ ඔවුන් මා පැවසූ දේ පිළිපැද්දා නම් ඔවුන් ඔබ පවසන දේත් පිළිපදියි. 21  නමුත් මාව එවූ තැනැත්තාව ඔවුන් හඳුනන්නේ නැති නිසාත් ඔබ මගේ නාමය දරන නිසාත් ඔවුන් ඔබට විරුද්ධව ඒ හැම දෙයක්ම කරනවා.+ 22  මා ඇවිත් ඔවුන්ට කිසි දෙයක් කියා දුන්නේ නැත්නම් ඔවුන් පව්කාරයන් වන්නේ නැහැ.+ නමුත් මා ඇවිත් ඔවුන්ට හැම දෙයක්ම කියා දුන් නිසා ඔවුන්ගේ නිදහසට කිසිවක් කියන්න ඔවුන්ට නොහැකියි.+ 23  මට වෛර කරන තැනැත්තා මගේ පියාණන්ටත් වෛර කරනවා.+ 24  වෙන කිසිවෙකු විසින් නොකළ ක්‍රියා මා ඔවුන් අතරේ කළේ නැත්නම්+ ඔවුන් පව්කාරයන් වන්නේ නැහැ.+ නමුත් දැන් ඔවුන් මගේ ක්‍රියා දැක මටත් මගේ පියාණන්ටත් වෛර කරනවා.+ 25  මේ දේ සිදු වී තිබෙන්නේ, ‘ඔවුන් කිසි හේතුවක් නැතුව මට වෛර කළා’+ කියා ඔවුන්ගේ නීතියේ ලියා තිබෙන වචන ඉටු විය යුතු නිසයි. 26  මම ඔබේ උපකාරය සඳහා පියාණන්ගේ බලය ඔබට ලබා දෙනවා.+ ඒ බලය මගින් ඔබට සත්‍යය එළිදරව් වෙයි. පියාණන්ගෙන් ඔබට ලැබෙන ඒ බලය මගින් මා ගැනත් සාක්ෂි ලැබෙයි.+ 27  ඒ වගේම ඔබ මුල සිටම මා සමඟ සිටි නිසා ඔබත් මා ගැන සාක්ෂි දැරිය යුතුයි.+

පාදසටහන්

එනම්, කප්පාදු.