යොෂුවා 21:1-45

21  ලෙවී ගෝත්‍රයට අයත් පවුල්වල ප්‍රධානියෝ පූජක එලියාසර්වද+ නූන්ගේ පුත්‍රයා වූ යොෂුවාවද+ ඊශ්‍රායෙල්හි අනික් ගෝත්‍රවලට අයත් පවුල්වල ප්‍රධානීන්වද හමු වීමට ගියෝය.  ඔවුහු කානාන් දේශයේ ෂීලෝ නගරයට+ ගොස් ඔවුන්ට මෙසේ කීවෝය. “අපිට ජීවත් වෙන්න නගර හා අපේ සතුන්ට තණබිම් දෙන්න කියා යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට කිව්වා.”+  එහෙයින් යෙහෝවා දෙවිගේ අණට අනුව ඊශ්‍රායෙල්වරු තමන්ට ලැබුණු උරුමයෙන්+ නගරද තණබිම්ද ලෙවීවරුන්ට+ දුන්නෝය.  දාදු දමා කෝහාත්වරුන්ට+ ලැබෙන නගර වෙන් කරන ලදි. යූදා ගෝත්‍රයට,+ සිමියොන් ගෝත්‍රයට+ සහ බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයට+ අයිති නගරවලින් නගර දහතුනක් කෝහාත්වරුන්ගේ පවුල් අතරින් පූජක ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ට ලැබිණ.  එෆ්‍රායිම් ගෝත්‍රයට,+ දාන් ගෝත්‍රයට+ සහ මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන්+ එක් කොටසකට අයිති නගරවලින් නගර දහයක් කෝහාත්වරුන්ගේ+ ඉතුරු අයට දාදු දමා බෙදා දෙන ලදි.  ඉන්පසු ඉසකාර් ගෝත්‍රයට,+ ආෂෙර් ගෝත්‍රයට,+ නෆ්තලී ගෝත්‍රයට+ සහ බාෂාන්හි+ විසූ මනස්සේ ගෝත්‍රයේ අයට අයිති නගරවලින් නගර දහතුනක් දාදු දමා ගේර්ෂොන්වරුන්ට+ දෙන ලදි.  ඉන්පසු රූබෙන් ගෝත්‍රයට,+ ගාද් ගෝත්‍රයට+ සහ සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයට+ අයිති නගරවලින් නගර දොළහක් මෙරාරීවරුන්ට+ දෙන ලදි.  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස් මාර්ගයෙන් ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ට අණ කළ ලෙස+ ඔවුහු දාදු දමා+ එම නගර සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්+ ලෙවීවරුන්ට දුන්නෝය.  යූදා ගෝත්‍රයට සහ සිමියොන් ගෝත්‍රයට අයිති වූ නගර කිහිපයක් වෙන් කරන ලදි. ඒවා නම් වශයෙන් සඳහන් කෙරිණ.+ 10  දාදු දැමූ විට කෝහාත්වරුන්ගේ පවුල් අතරින් පූජක ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ව මුලින්ම තෝරාගනු ලැබූ නිසා ඒ නගර ඔවුන්ට දෙන ලදි.+ 11  යූදාහි කඳුකර ප්‍රදේශයේ+ පිහිටි කිර්යත්-අර්බා+ හෙවත් හෙබ්‍රොන් නමැති නගරයද+ ඒ අවට තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. (අර්බා, අනාක්වරුන්ගේ පියාය.)+ 12  ඒ නගරයේ කෙත්වතු සහ ගම්මාන යෙෆුන්නෙගේ පුත් කාලෙබ්ට උරුමයක් ලෙස දී තිබුණේය.+ 13  පූජක ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ට ලැබුණු නගර මේවාය. යමෙකුව මරා දැමූ බවට චෝදනාවක් ලැබූ කෙනෙකුට+ පලා යෑම සඳහා ආරක්ෂිත නගරයක්+ වන හෙබ්‍රොන්+ හා ඒ අවට තිබූ තණබිම් ඔවුන්ට ලැබිණ. ලිබ්නා,+ 14  යත්තීර්,+ එෂ්තෙමෝවා+ සහ ඒ නගර අවට තිබූ තණබිම්ද 15  හෝලොන්,*+ දෙබීර්+ සහ ඒවා අවට තිබූ තණබිම්ද 16  ආයින්,*+ යුත්තා,+ බෙත්-ෂෙමෙෂ්+ සහ ඒවා අවට තිබූ තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. යූදා ගෝත්‍රයටද සිමියොන් ගෝත්‍රයටද අයිති නගරවලින් ඒ නගර නවය ඔවුන්ට ලැබිණ. 17  බෙන්ජමින් ගෝත්‍රයෙන් ගිබියොන්,+ ගෙබා,+ 18  අනාතොත්+ සහ අල්මොන්*+ යන නගර හතර සහ ඒවායේ තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. 19  මෙසේ, පූජකයන් වූ ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ට+ නගර දහතුනක් හා ඒවායේ තණබිම්ද ලැබිණ.+ 20  ලෙවී ගෝත්‍රයට අයත් කෝහාත්වරුන්ගේ ඉතුරු අයට එෆ්‍රායිම් ගෝත්‍රයට+ අයිති නගරවලින් නගර කිහිපයක් දාදු දමා බෙදා දෙන ලදි. 21  යමෙකුව මරා දැමූ බවට චෝදනාවක් ලැබූ කෙනෙකුට+ පලා යෑම සඳහා එෆ්‍රායිම් ගෝත්‍රයට අයත් කඳුකර ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආරක්ෂිත නගරයක්+ වන ෂීකෙම්+ හා ඒ අවට ඇති තණබිම්ද+ ගෙෂෙර්+ හා ඒ අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. 22  එමෙන්ම කිබ්ෂයිම්,*+ බෙත්-හෝරොන් යන නගර+ හා ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට දෙන ලදි. 23  දාන් ගෝත්‍රයට අයත් නගරවලින් එල්තෙකේ, ගිබ්බෙතොන්,+ 24  ආයාලොන්+ සහ ගාත්-රිම්මොන්+ යන නගර හතර හා ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. 25  මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන් එක් කොටසකට අයත් නගරවලින් තයනක්+ සහ ගාත්-රිම්මොන් යන නගර දෙක සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. 26  කෝහාත්වරුන්ගේ ඉතුරු අයට නගර දහයක් සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ලැබිණ. 27  යමෙකුව මරා දැමූ බවට චෝදනාවක් ලැබූ කෙනෙකුට පලා යෑම සඳහා ලෙවී ගෝත්‍රයට අයත් ගේර්ෂොන්වරුන්ට+ මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන්+ එක් කොටසකට අයත් නගරවලින් බාෂාන්හි පිහිටි ආරක්ෂිත නගරයක් වන ගෝලාන්+ සහ ඒ අවට ඇති තණබිම්ද බෙයෙෂ්තෙරා*+ නගරය සහ ඒ අවට ඇති තණබිම්ද ලැබිණ. 28  ඉසකාර් ගෝත්‍රයට+ අයත් නගරවලින් කිෂියොන්,+ දාබෙරත්,+ 29  යාමුත්*+ සහ ඒන්-ගන්නිම්+ යන නගර හතර සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. 30  ආෂෙර් ගෝත්‍රයට+ අයත් නගරවලින් මිෂාල්,+ අබ්දොන්,+ 31  හෙල්කාත්+ සහ රෙහොබ්+ යන නගර හතර සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. 32  යමෙකුව මරා දැමූ බවට චෝදනාවක් ලැබූ කෙනෙකුට+ පලා යෑම සඳහා, නෆ්තලී ගෝත්‍රයට+ අයත් නගරවලින් ගලීලයේ පිහිටි ආරක්ෂිත නගරයක්+ වන කෙදෙෂ්+ හා ඒ අවට ඇති තණබිම්ද හම්මොත්-දෝර්+ සහ කර්තාන්* යන නගර දෙක හා ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. 33  ගේර්ෂොන්වරුන්ට නගර දහතුනක් සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ලැබිණ. 34  ලෙවී ගෝත්‍රයේ ඉතුරුව සිටි අය වන මෙරාරීවරුන්ට+ සෙබ්‍යූලන් ගෝත්‍රයට+ අයිති නගරවලින් යොක්නෙයාම්,+ කර්තා, 35  දිම්නා*+ සහ නහලාල්+ යන නගර හතර සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ලැබිණ. 36  රූබෙන් ගෝත්‍රයට+ අයත් නගරවලින් බෙෂෙර්,+ යහෂ්,+ 37  කෙදෙමොත්+ සහ මෙෆයත්+ යන නගර හතර සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ලැබිණ. 38  යමෙකුව මරා දැමූ බවට චෝදනාවක් ලැබූ කෙනෙකුට පලා යෑම සඳහා, ගාද් ගෝත්‍රයට+ අයත් නගරවලින් ගිලියද්හි+ පිහිටි ආරක්ෂිත නගරයක් වන රාමොත් හා ඒ අවට ඇති තණබිම්ද මහනායිම්,+ 39  හෙෂ්බොන්+ සහ යාසෙර්+ යන නගර තුන හා ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද ඔවුන්ට ලැබිණ. 40  මෙසේ ලෙවී ගෝත්‍රයට අයත් මෙරාරීවරුන්ට+ නගර දොළහක් දෙන ලදි. 41  ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ට උරුම වූ නගරවලින් ලෙවීවරුන්ට නගර හතළිස්අටක්+ සහ ඒවා අවට ඇති තණබිම්ද+ ලැබිණ. 42  ඔවුන්ට ලැබුණු ඒ සෑම නගරයක් වටා තණබිම් තිබිණ.+ 43  මෙසේ යෙහෝවා දෙවි ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ මුතුන්මිත්තන්ට පොරොන්දු වූ ලෙස+ ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ට ඒ දේශය උරුමයක් ලෙස+ දුන්නේය. ඔවුහු එහි පදිංචි වූහ. 44  යෙහෝවා දෙවි ඔවුන්ගේ මුතුන්මිත්තන්ට පොරොන්දු වූ ලෙස+ ඒ කාලයේදී යුධ බියෙන් තොර, සාමකාමී වාතාවරණයක්+ දේශය පුරා පැවතිණ. යෙහෝවා දෙවි ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ සියලු සතුරන්ව ඔවුන්ට යටත් කර දුන්නේය.+ 45  යෙහෝවා දෙවි ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට දුන් එක පොරොන්දුවක්වත් කඩ නොවී සියල්ල ඒ අයුරින්ම ඉටු විය.+

පාදසටහන්

1ලේක 6:58හි සඳහන් වන්නේ, “හීලෙන්” ලෙසය.
1ලේක 6:59හි සඳහන් වන්නේ, “ආෂාන්” ලෙසය.
1ලේක 6:60හි සඳහන් වන්නේ, “අලෙමෙත්” ලෙසය.
1ලේක 6:68හි සඳහන් වන්නේ, “යොක්මෙයාම්” ලෙසය.
1ලේක 6:71හි සඳහන් වන්නේ, “අෂ්ටාරොත්” ලෙසය.
යොෂු 19:21හි, “රෙමෙත්” ලෙසත් 1ලේක 6:73හි, “රාමොත්” ලෙසත් සඳහන් වේ.
1ලේක 6:76හි සඳහන් වන්නේ, “කිර්යතායිම්” ලෙසය.
1ලේක 6:77හි සඳහන් වන්නේ, “රිම්මෝනො” ලෙසය.