යොෂුවා 12:1-24

12  ඊශ්‍රායෙල්වරු, යොර්දාන් ගඟට නැඟෙනහිරෙන් පිහිටි ප්‍රදේශ පාලනය කළ රජවරුන්ව පරාජය කර ඔවුන්ගේ දේශ අත් පත් කරගත්තෝය.+ ආනොන් නිම්නයේ+ සිට හෙර්මොන් කන්ද+ දක්වා විහිදී ගිය ප්‍රදේශයද මහ අරබා+ නිම්නයේ නැඟෙනහිර පැත්තට අයත් මුළු ප්‍රදේශයද ඔවුහු අත් පත් කරගත්තෝය. ඊශ්‍රායෙල්වරුන් පරාජය කළ රජවරුන් පිළිබඳ විස්තර මෙසේය.  හෙෂ්බොන් නගරයේ+ වාසය කළ අමෝරිවරුන්ගේ රජු වූ සීහොන්ව+ ඊශ්‍රායෙල්වරු පරාජය කළෝය. ඔහු ආනොන් නිම්නයේ එක් පැත්තක පිහිටි අරෝයේර් නගරයේ+ පාලකයා විය. ආනොන් නිම්නයේ+ මැද සිට යබ්බොක් නිම්නය දක්වා වූ මුළු ප්‍රදේශයම ඔහු යටතේ තිබිණ. ගිලියද් දේශයෙන් භාගයක්ද පාලනය කළේ ඔහුය. යබ්බොක් නිම්නය+ අම්මොන්වරුන්ගේ දේශ සීමාව විය.  මහ අරබා නිම්නයේ+ නැඟෙනහිර පැත්තට අයිති කින්නෙරෙත් මුහුද*+ සහ අරබා මුහුද අතර වූ ප්‍රදේශයක්ද ඔහුගේ රාජධානියට අයත් විය. ඔහුගේ රාජධානියට අයත් ප්‍රදේශය අරබා මුහුද හෙවත් ලුණු මුහුද+ අසල පිහිටි බෙත්-යෙෂිමොත්+ හරහා දිව ගොස් දකුණු දෙසින් පිහිටි පිස්ගා කඳු+ පාමුල දක්වා විහිදී ගියේය.  ඊශ්‍රායෙල්වරු බාෂාන් දේශයේ රජු වූ ඕග්වද+ පරාජය කළෝය. රෙෆායිවරුන්ගෙන් ඉතුරු වී සිටියේ ඔහු පමණි.+ ඔහු අෂ්ටාරොත්+ සහ එද්රෙයි+ යන නගර දෙකෙහිම වාසය කළේය.  ඔහු හෙර්මොන් කන්ද,+ සලෙකා නගරය සහ මුළු බාෂාන් දේශයම+ පාලනය කළේය. ගෙෂූර්වරුන්ගේ+ දේශ සීමාව දක්වාද මයකාත්වරුන්ගේ+ දේශ සීමාව දක්වාද හෙෂ්බොන්හි+ රජු වූ සීහොන්ගේ රාජ්‍යයේ සීමාව දක්වාද විහිදී ගිය ඔහුගේ රාජධානියට ගිලියද් දේශයේ ඉතුරු භාගයද අයත් විය.+  ඊශ්‍රායෙල්වරුන් ඒ රජවරුන්ව පරාජයට පත් කළේ යෙහෝවා දෙවිගේ සේවකයෙකු වූ මෝසෙස්ගේ අණසක යටතේය.+ ඉන්පසුව යෙහෝවා දෙවිගේ සේවකයෙකු වූ මෝසෙස්, රූබෙන් ගෝත්‍රයටද+ ගාද් ගෝත්‍රයටද+ මනස්සේ ගෝත්‍රයෙන් එක් කොටසකටද එම දේශ උරුම කර දුන්නේය.+  ඊශ්‍රායෙල්වරුන් යොර්දාන් ගඟට බස්නාහිරෙන් පිහිටි ප්‍රදේශ පාලනය කළ රජවරුන්ව පරාජය කර එම දේශයන් අත් පත් කරගත්තේ යොෂුවාගේ අණසක යටතේය. ලෙබනොන් තැනිතලාවේ+ බාල්-ගාද් නගරයේ+ සිට සේයිර්+ දෙසට විහිදී යන හලක් කන්ද+ දක්වා තිබෙන මුළු ප්‍රදේශයම ඔවුහු අත් පත් කරගත්තෝය. යොෂුවා ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ ගෝත්‍රවලට අනුව එම දේශය බෙදා ඔවුන්ට උරුමයක් ලෙස දුන්නේය.+  ඔවුන්ට උරුමයක් ලෙස දුන් එම ප්‍රදේශයට කඳුකරයද පහත් බිම්ද අරබා මහ නිම්නයද කඳු බෑවුම්ද පාළුකරයද නෙගෙබ් පළාතද+ අයත් විය. එම ප්‍රදේශවල කලින් ජීවත් වුණේ හිත්තීවරුන්, අමෝරිවරුන්,+ කානානිවරුන්, පෙරිස්සිවරුන්, හිවීයවරුන් හා යෙබූසිවරුන්ය.+ ඊශ්‍රායෙල්වරුන් පරාජය කළ ඔවුන්ගේ රජවරුන්ගේ විස්තර මෙසේය.  යෙරිකෝවේ රජ,+ බෙතෙල් අසල පිහිටි ආයිහි රජ,+ 10  යෙරුසලමේ රජ,+ හෙබ්‍රොන්හි රජ,+ 11  යාමුත්හි රජ,+ ලාකිෂ්හි රජ,+ 12  එග්ලොන්හි රජ,+ ගෙෂෙර්හි රජ,+ 13  දෙබීර්හි රජ,+ ගේදෙර්හි රජ, 14  හොර්මාහි රජ, ආරද්හි රජ, 15  ලිබ්නාහි රජ,+ අදුල්ලාම්හි රජ, 16  මක්කේදාහි රජ,+ බෙතෙල්හි රජ,+ 17  තප්පුවාහි රජ, හේෆෙර්හි රජ,+ 18  අපෙක්හි රජ, ලෂ්ෂාරොන්හි රජ, 19  මාදොන්හි රජ,+ හාෂොර්හි රජ,+ 20  ෂිම්රොන්-මෙරොන්හි රජ, අක්ෂාප්හි රජ,+ 21  තයනක්හි රජ, මෙගිද්දෝහි රජ,+ 22  කෙදෙෂ්හි රජ, කර්මෙල් ප්‍රදේශයේ පිහිටි යොක්නෙයාම්හි රජ,+ 23  දෝර් කඳුවල පිහිටි දෝර් නගරයේ රජ,+ ගිල්ගාල්හි පිහිටි ගොයීම්හි රජ සහ 24  තිර්ෂාහි රජය. ඊශ්‍රායෙල්වරුන් පරාජය කළ රජවරුන්ගේ මුළු ගණන තිස්එකකි.+

පාදසටහන්

යොෂු 11:2හි පළමුවෙනි පාදසටහන බලන්න.