යෙසායා 12:1-6

12  ඒ දවසේදී+ ඔබ මෙසේ කියනු ඇත. “යෙහෝවා දෙවියනි, ඔබ මා සමඟ කොතරම් උදහස් වී සිටියත් ඒ උදහස දැන් පහව ගිහින්.+ ඔබ මාව සැනසුවා.+ ඒ ගැන මා හද පත්ලෙන්ම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා.  දෙවියනි, මට ගැලවීම ලබා දෙන්නේ ඔබයි.+ මගේ විශ්වාසය ඔබයි. ඒ නිසා මා කිසි දෙයකට බිය වන්නේ නැහැ.+ යාහ් යෙහෝවා දෙවියනි, මට ගැලවීම ලබා දුන්නේ ඔබයි.+ මට ශක්තියත්+ ආරක්ෂාවත්+ ලැබෙන්නේ ඔබගෙන්.”  ඔබ ගැලවීම නමැති ළිංවලින් ප්‍රීතියෙන් දිය ඇදගන්නහුය.+  ඒ දවසේදී ඔබ මෙසේ කියනු ඇත. “ජනයෙනි, යෙහෝවා දෙවිට ස්තුති කරන්න!+ ඔහුගේ නම කියා අයැදින්න.+ ඔහු කළ දේවල් ගැන ජනයාට දන්වන්න.+ ඔහුගේ නාමය මොන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද කියා ජනයාට පවසන්න.+  යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා ගී ගයන්න.+ මන්ද ඔහු අරුමපුදුම දේවල් කළේය.+ ඔහුගේ පුදුම ක්‍රියා මුළු ලෝකය පුරාම පතළ වී තිබේ.  “සියොන්හි වැසියෙනි, ප්‍රීතියෙන් හඬ නඟන්න! මන්ද ඔබ සමඟ සිටින ඊශ්‍රායෙල්හි ශුද්ධ තැනැත්තාණන්+ ඉතා උසස්ය.”

පාදසටහන්