නෙහෙමියා 10:1-39

10  එම පොරොන්දුව සඳහන් ලියවිල්ල තම මුද්‍රාවෙන් සහතික කළ+ අය මොවුහුය. ආණ්ඩුකාරයා*+ වූ හකලියාගේ පුත්+ නෙහෙමියා,+ශෙදකියා,  සෙරායා,+ අෂරියා, යෙරෙමියා,  පෂ්හූර්, අමරියා, මල්කියා,  හට්ටුෂ්, ෂෙබනියා, මල්ලුක්,  හාරිම්,+ මෙරේමොත්, ඔබදියා,  දානියෙල්,+ ගින්නෙතොන්, බාරුක්,  මෙෂල්ලම්, අබියා, මියමින්,  මයෂියා, බිල්ගයි සහ ෂෙමායා යන අයයි. ඔවුහු සියල්ලෝම පූජකයෝය.  ලෙවීවරුන් අතරින් මුද්‍රා තැබූ අයගේ නම් මෙසේය. අසනියාගේ පුත් යේෂුවාද+ හෙනාදාද්ගේ පුතුන්+ අතරින් බින්නුයිද කද්මියෙල්ද 10  ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් වන ෂෙබනියාද+ හෝදියාද කෙලීටාද පෙලායාද හානාන්ද 11  මිකාද රෙහොබ්ද හෂබියාද 12  සක්කූර්ද ෂෙරෙබියාද+ ෂෙබනියාද 13  හෝදියාද බානිද බෙනීනූද යන අය ඔවුන් අතරේ සිටියෝය. 14  ජනයා අතරේ සිටි ප්‍රධානීහුද එසේ කළෝය. ඔවුන් නම් පාරොෂ්, පාහත්-මෝවබ්,+ ඒලාම්, සට්ටු, බානි, 15  බුන්නී, අස්ගාද්, බෙබායි, 16  අදොනියා,* බිග්වායි, ආදින්, 17  ආටෙර්, හෙසකියා, අස්සූර්, 18  හෝදියා, හාෂුම්, බේෂායි, 19  හාරිෆ්,* අනාතොත්, නේබයි, 20  මග්පියාෂ්, මෙෂල්ලම්, හෙෂීර්, 21  මෙෂෙෂබෙල්, සාදොක්, යද්දුවා, 22  පෙලතියා, හානාන්, අනායා, 23  හෝෂෙයා, හනනියා, හෂ්ෂුබ්, 24  හල්ලෝහෙෂ්, පිල්හා, ෂෝබෙක්, 25  රෙහුම්, හෂබ්නා, මයසේයා, 26  අහියා, හානාන්, අනාන්, 27  මල්ලුක්, හාරිම් සහ බානාහ් යන අයයි. 28  දැනුම් තේරුම් ඇති+ ඉතුරු අය එනම්, පූජකයෝද+ ලෙවීවරුද+ දොරටු පාලකයෝද+ ගායකයෝද+ නෙතිනිම්වරුද+ සැබෑ දෙවිගේ නීතියට+ කීකරු වන පිණිස අවට ජාතීන්ගෙන් වෙන් වූ සියලුදෙනාද+ ඔවුන්ගේ භාර්යාවෝ හා දූදරුවෝද 29  තම සහෝදරයන් වූ ප්‍රධානීන්+ ඇති කරගත් එම ගිවිසුමට එක සිතින් එකඟ වූහ.+ ඒ ගිවිසුමට අනුව සැබෑ දෙවි තම සේවක මෝසෙස් මාර්ගයෙන්+ දුන් නීතියට එකඟව ජීවත් වෙන්නත්+ අපගේ ස්වාමීන් වන යෙහෝවා දෙවිගේ සියලුම අණපනත් සහ තීන්දුවලට+ කීකරු වෙන්නත් ඔවුහු සියලුදෙනාම එකඟ වූහ.+ එසේ නොකළොත් තමන් ශාපයකට+ යටත් විය යුතු බව සඳහන් කරමින් ඔවුහු එම ගිවිසුම දිවුරුමකින්+ ස්ථිර කළෝය. 30  මීට අමතරව, තමන්ගේ දූවරුන්ව අවට ජාතීන්ට අයත් පුරුෂයන්ට විවාහ කර නොදෙන බවටත් තම පුතුන් සඳහා ඔවුන්ගේ දූවරුන්ව භාර නොගන්නා බවටත් ඔවුහු පොරොන්දු වූහ.+ 31  ඒ වන විට අවට දේශවලින් පැමිණි වෙළෙන්දෝ,+ සබත් දවසේදී පවා විවිධ භාණ්ඩ සහ ධාන්‍ය වර්ග විකුණමින් සිටියෝය. එමනිසා සබත් දවසේදී+ හෝ වෙනත් ශුද්ධ දවසකදී+ හෝ ඔවුන්ගෙන් කිසිවක් මිල දී නොගැනීමට අපි තීරණය කළෙමු. හත්වන අවුරුද්දේ බීජ වැපිරීමෙන් හා අස්වැන්න නෙළීමෙන් වැළකී සිටීමටත්+ ණය බරින් මිරිකී සිටින අයට සහනයක් ලබා දීමටත්+ අපි පොරොන්දු වුණෙමු. 32  අපගේ දෙවිගේ ගෘහයේ සිදු කරන සේවාවන් සඳහා වාර්ෂිකව ෂෙකෙලයකින් තුනෙන් එකක් බැගින් සෑම කෙනෙකුගෙන්ම අය කිරීමටත් අපි තීරණය කළෙමු.+ 33  එම මුදල් සබත් දවස්වලදී+ හා නව සඳ පායන දවස්වලදී+ පුදන රොටි+ සඳහාත් දිනපතා ඔප්පු කරන ධාන්‍ය පූජා+ හා දවන පූජා සඳහාත් නියමිත කාලවලදී පවත්වන උත්සව+ සඳහාත් වැය කිරීමට තීරණය කරන ලදි. ශුද්ධ+ පූජා සඳහාත් ඊශ්‍රායෙල්වරුන් වෙනුවෙන් ඔප්පු කරන පාප පූජා+ සඳහාත් අපගේ දෙවිගේ ගෘහයේ සිදු කෙරෙන අන් සියලු වැඩකටයුතු සඳහාත් එය වැය කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු.+ 34  මීට අමතරව, නීතියේ නියම කර තිබෙන ලෙස+ අපගේ දෙවි වන යෙහෝවාගේ පූජාසනය මත වර්ෂයක් වර්ෂයක් පාසා පූජා ඔප්පු කිරීම සඳහා+ අවශ්‍ය දර+ සපයන්නේ කවුරුන්ද කියා අපි දාදු+ දමා තීරණය කළෙමු. ඒ අනුව දෙවිගේ ගෘහයට නියමිත අවස්ථාවලදී දර ගෙනා යුතු පූජකයන්, ලෙවීවරුන් සහ ජනයා තම මුතුන්මිත්තන්ගේ පෙළපත් අනුව තීරණය කරන ලදි. 35  සෑම වසරකදීම අපේ කෙත්වතුවලින්ද පල දරන සෑම ගසකින්ද නෙළාගන්නා මුල්ම පලදාව+ යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහයට ගෙන ඒමටත් අපි පොරොන්දු වුණෙමු. 36  එසේම නීතියේ සඳහන් කර ඇති ආකාරයට,+ අපගේ කුලුඳුල් පුතුන්වද+ අප ඇති කරන සතුන්ට බිහි වන කුලුඳුල් පැටවුන්වද+ අපගේ එළු බැටළු හා ගව රැළවල්වල කුලුඳුල් සතුන්වද+ අපගේ දෙවිගේ ගෘහයේ සේවය කරමින් සිටි පූජකයන් වෙත ගෙන ඒමටත් අපි පොරොන්දු වුණෙමු.+ 37  අපගේ මුල්ම ධාන්‍ය අස්වැන්නෙන් ලබාගත් පිටිද+ අපගේ පරිත්‍යාගයන්ද+ සෑම ගසකින්ම නෙළාගත් පලතුරුද+ අලුත්ම වයින්ද+ තෙල්ද+ අපගේ දෙවිගේ ගෘහයේ තිබෙන භෝජන ශාලාවල+ සිටින පූජකයන්ට භාර දෙන්නත් අපි එකඟ වුණෙමු. භූමියේ පලදාවෙන් දසයෙන් කොටසක් ලෙවීවරුන්ට+ දෙන්නත් අපි තීරණය කළෙමු. මන්ද වගා කටයුතු කරන සියලුම නුවරවලින් ලෙවීවරුන්ට අස්වැන්නෙන් දසයෙන් කොටසක් දීමට නියම කර තිබිණ. 38  ලෙවීවරුන්ට ඒ දසයෙන් කොටස ලබා දෙන විට පූජකයා ලෙස කටයුතු කරන ආරොන්ගේ පුත්‍රයෙකු ඔවුන් සමඟ සිටිය යුතුයි. ලෙවීවරුන්ද තමන්ට ලැබුණු දෙයින් දසයෙන් කොටසක් දෙවිගේ ගෘහයට භාර දිය යුතුයි.+ ඒවා භෝජන ශාලාවල+ තිබෙන ගබඩාවල තැන්පත් කළ යුතුයි. 39  සියලුම ඊශ්‍රායෙල්වරුන් හා ලෙවීවරුන් ධාන්‍ය, අලුත් වයින්,+ තෙල් ඇතුළු සියලු පරිත්‍යාගයන්+ ගෙනා යුත්තේ භෝජන ශාලාවලටය. ශුද්ධස්ථානයේ භාවිත කරන භාජන තැන්පත් කර තිබෙන්නෙත් සේවය+ කරන පූජකයන්, දොරටු පාලකයන්+ හා ගායකයන්+ නැවතී සිටින්නෙත් එතැනය. අපගේ දෙවිගේ ගෘහයේ වැඩකටයුතු සම්බන්ධයෙන් නොසැලකිලිමත්ව ක්‍රියා නොකිරීමට+ අපි සියලුදෙනාම සිතින් අදිටන් කරගත්තෙමු.

පාදසටහන්

මූ.අ., “තිර්ෂාතා.”
එස්රා 2:13හි, “අදොනිකාම්” ලෙස හැඳින්වේ.
එස්රා 2:18හි, “යෝරා” ලෙස හැඳින්වේ.