නික්මයාම 39:1-43

39  ඔවුහු ශුද්ධස්ථානයේ+ සේවය කරන අය සඳහා නිල් පැහැති නූල්වලින්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්වලින් හා තද රතු පැහැති රෙදිවලින්+ මනා ලෙස වියන ලද වස්ත්‍ර සෑදුවෝය.+ ඔවුහු ආරොන් සඳහා ශුද්ධ වස්ත්‍ර+ සෑදුවෝය. යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔවුහු කළෝය.  ඔහු ඒෆොද් හැට්ටය+ සාදන්න රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, රන් නූල්, නිල් පැහැති නූල්, තද රතු පැහැති නූල් හා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් භාවිත කළේය.  ඔවුහු රත්තරන් තුනී තහඩුවක් වන සේ තළා ඒවායින් කෙඳි කපා, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, නිල් පැහැති නූල්, තද රතු පැහැති නූල් හා ලිනන් නූල් සමඟ වියා මෝස්තර සහිතව ඒෆොද් හැට්ටය මැසුවෝය.+  එම හැට්ටය සඳහා උරහිස්පටි දෙකක් සෑදුවෝය. ඒ එක් එක් පටියේ එක් කොනක් උරහිසට සම්බන්ධ කළෝය1.  ඒෆොද් හැට්ටය තදින් බඳින පිණිස ඔවුහු ඉණපටියක්ද සෑදුවෝය. එම පටිය සෑදීම සඳහාද රන් නූල්, නිල් පැහැති නූල්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, තද රතු පැහැති නූල් හා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් භාවිත කෙරිණ.+ යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔවුහු කළෝය.  ඔවුහු ඔනික්ස්+ ගල් දෙක රත්තරන්වල ඔබ්බවා ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍රවල නම් ඒවා මත කෙටුවෝය.+ මුද්‍රා තබන අච්චුවක කෙටූ අකුරු මෙන් එම නම් කොටන ලදි.  ඉන්පසු ඔහු ඒෆොද් හැට්ටයේ උරහිස් මත තිබෙන පටි දෙකෙහි එම ගල් දෙක සවි කළේය. එම ගල් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට සිහිවටනයක්+ වන්නේය. යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔහු කළේය.  ඔහු ළයවැස්මද+ ඒෆොද් හැට්ටය මෙන් වැඩ දමා සෑදුවේය. ඒ සඳහා ඔහු රන් නූල්, නිල් පැහැති නූල්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, තද රතු පැහැති නූල් හා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් භාවිත කළේය.+  ළයවැස්ම හරි හතරැස්ව තිබෙන පිණිස දෙකට නමන ලදි. එසේ නැමූ විට එහි දිග වියතක්ද පළල වියතක්ද විය.+ 10  ඔවුහු ඒ මත මැණික් ගල් පේළි හතරක් ඇල්ලුවෝය. පළමුවෙනි පේළියේ රතු කැට, පඩියන් හා මරකත ගල් තිබිණ.+ 11  දෙවෙනි පේළියේ+ පච්ච ගලක්ද නීල මාණික්‍යයක්ද+ ජැස්පර්+ ගලක්ද තිබිණ. 12  තුන්වෙනි පේළියේ+ ලෙෂම්*, අගස්ති හා අමතේස්ත ගල් තිබිණ. 13  හතරවෙනි පේළියේ+ ක්‍රිසොලයිට් ගලක්ද ඔනික්ස්+ ගලක්ද ජේඩ් ගලක්ද තිබිණ. එම ගල් රත්තරන්වල ඔබ්බවා ළයවැස්මට අල්ලා තිබිණ. 14  ඒ ගල් දොළහ මත ඊශ්‍රායෙල්ගේ පුත්‍රයන්ගේ නම් දොළහ කොටන ලදි. එක ගලක් මත එක නමක් කොටන ලදි. එම නම් කොටා තිබුණේ ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍ර දොළහේ අනුපිළිවෙළටය. මුද්‍රා තබන අච්චුවක කෙටූ අකුරු මෙන් එම නම්ද කොටා තිබිණ.+ 15  ඉන්පසු ඔවුහු පවිත්‍ර රන් කෙඳි ලණු මෙන් අඹරා ළයවැස්ම වටා ඒවා ඇල්ලුවෝය.+ 16  ඔවුහු රත්තරන්වල ගල් දෙක ඔබ්බවා, රන් මුදු දෙකක් සාදා එම රන් මුදු දෙක ළයවැස්මේ ඉහළ දෙකෙළවරේ ඇල්ලුවෝය.+ 17  ඉන්පසු ඔවුහු රන් ලණු දෙකක් ගෙන ළයවැස්මේ තිබෙන මුදු දෙකට ඒවා සම්බන්ධ කළෝය.+ 18  ඉන්පසු එම රන් ලණුවල අනික් දෙකෙළවර රත්තරන්වල ඔබ්බවා තිබෙන ගල් දෙකට සම්බන්ධ කළෝය. ළයවැස්ම ඒෆොද් හැට්ටයට උඩින් තිබෙන පිණිස එම ගල් දෙක ඒෆොද් හැට්ටයේ උරහිස් මත තිබෙන පටි දෙකෙහි සවි කළෝය.+ 19  ඔවුහු රනින් තවත් මුදු දෙකක් සාදා ළයවැස්මේ පහළ දෙකෙළවරේ ඒවා ඇල්ලුවෝය. ඒවා ළයවැස්මේ ඇතුල් පැත්තෙන් අල්ලා තිබිණ.+ 20  ඒෆොද් හැට්ටයේ උරහිසට සම්බන්ධ කළ පටි දෙක පිටුපසින්ද ඒෆොද් හැට්ටයට සම්බන්ධ කළෝය. එසේ සම්බන්ධ කළේ ඉණ පටියට ඉහළින්ය. පිටුපසින් සම්බන්ධ කළ ඒ තැන් දෙකෙහි සවි කරන පිණිස ඔවුහු තවත් රන් මුදු දෙකක් සෑදුවෝය2.+ 21  එම මුදු දෙක තුළින් නිල් පැහැති ලණුවක් යවා එය ළයවැස්මේ පහළ කෙළවරේ තිබෙන මුදු දෙකට සම්බන්ධ කළෝය. ළයවැස්ම නොසෙල්වෙන පිණිසත් ඒෆොද් හැට්ටයේ ඉණ පටියට ඉහළින් ස්ථිරව තිබෙන පිණිසත් එය බඳින ලදි.+ යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔවුහු කළෝය. 22  ඔහු ඒෆොද් හැට්ටයට යටින් අඳින අත් නැති වස්ත්‍රය+ නිල් පැහැති නූල්වලින් සෑදුවේය. 23  වස්ත්‍රයේ කර කපා එය වටේට පටියක් ඇල්ලුවේය. එය අඳින විට නොඉරෙන පිණිස යුධ ඇඳුමක කර මෙන් එය මසන ලදි.+ 24  ඉන්පසු ඔවුහු නිල් පැහැති නූල්වලින්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්වලින් හා තද රතු පැහැති නූල්වලින් දෙළුම් ගෙඩි සාදා වස්ත්‍රයේ වාටිය දිගේ ඒවා ඇල්ලුවෝය.+ 25  පිරිසිදු රනින් සීනුද සාදා අත් නැති වස්ත්‍රයේ වාටිය දිගේ ඇල්ලුවෝය. ඒවා දෙළුම් ගෙඩි දෙකක් අතරේ+ සිටින සේ ඇල්ලුවෝය. 26  දෙවිට සේවය කරන විට අඳින අත් නැති වස්ත්‍රයේ වාටිය දිගේ රන් සීනුවක් හා දෙළුම් ගෙඩියක් මාරුවෙන් මාරුවට ඇල්ලුවෝය.+ යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔවුහු කළෝය. 27  ඉන්පසු ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන් සඳහා අගනා ලිනන් නූල්වලින් වස්ත්‍ර වියන ලදි.+ 28  අගනා ලිනන් රෙදිවලින් විශේෂ හිස්වැස්මක්ද+ අලංකාර හිස්වැසුම්ද+ යට ඇඳුම්ද+ මහන ලදි. 29  සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල්වලින්, නිල් පැහැති නූල්වලින්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්වලින් හා තද රතු පැහැති නූල්වලින් ඉණ පටියක්ද+ වියන ලදි. යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔවුහු කළෝය. 30  අවසානයේදී ඔවුහු පිරිසිදු රනින් දිලිසෙන තහඩුව සෑදුවෝය. එම රන් තහඩුව දෙවිට කැප වූ බවට ශුද්ධ සංකේතයක් විය. ඉන්පසු, “ශුද්ධකමේ උල්පත යෙහෝවා දෙවිය” යන වචන පෙළ එහි කොටන ලදි.+ එම වචන පෙළ මුද්‍රා තබන අච්චුවක කෙටූ අකුරු මෙන් විය. 31  ඔවුහු නිල් පැහැති ලණුවකින් එම තහඩුව විශේෂ හිස්වැස්ම මත බැන්දෝය.+ යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔවුහු කළෝය. 32  මෙසේ ශුද්ධ කූඩාරමේ එනම්, සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සියලු වැඩකටයුතු සම්පූර්ණ කරන ලදි. යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ සියල්ල ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ එලෙසම කළෝය.+ 33  ඔවුහු සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම+ එනම්, එහි රෙදි තිරද සියලු භාණ්ඩ+ හා මෙවලම්ද මෝසෙස් ළඟට ගෙනාවෝය. කූඩාරමේ+ කොකුද+ රාමුද+ පොලුද+ කණුද අඩිද+ 34  රතු සායම් දැමූ බැටළු හම්වලින්+ සෑදූ ආවරණයද සීල් මත්ස්‍යයන්ගේ හම්වලින් සෑදූ ආවරණයද+ ගිවිසුම් පෙට්ටිය වෙන් කර තබන තිරයද+ 35  ගිවිසුම් පෙට්ටියද+ එහි පියනද+ පොලුද+ 36  මේසය+ සහ ඒ මත තබන භාණ්ඩද+ දෙවිට පුදන රොටිද 37  පවිත්‍ර රනින් සෑදූ පහන් රුක+ සහ එහි සියලු මෙවලම්ද+ එහි පහන්ද+ එම පහන් දැල්වීම සඳහා තෙල්ද+ 38  රන් පූජාසනයද+ ශුද්ධ තෛලයද+ සුගන්ධවත් ද්‍රව්‍යද+ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානය සඳහා තිරයද+ 39  තඹ පූජාසනයද+ දැලක ආකාරයේ තඹ මැස්සද+ සියලු භාණ්ඩද+ පොලුද+ වතුර භාජනයද+ එම භාජනය තැබීමට ආධාරකයද+ 40  මළුව සඳහා තිරද+ කණුද+ ඒවා රඳවන අඩිද+ මළුවේ දොරටුව සඳහා තිරයද+ මළුව සඳහා ලණුද+ කූඤ්ඤද+ ඔවුහු ගෙනාවෝය. ඔවුහු ශුද්ධ කූඩාරමේ එනම්, සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සියලු වැඩකටයුතු සඳහා භාවිත කරන භාණ්ඩද+ ගෙනාවෝය. 41  ශුද්ධස්ථානයේ සේවය කරන අය සඳහා මනා ලෙස වියන ලද නිල වස්ත්‍රද+ පූජක ආරොන්ගේ ශුද්ධ+ වස්ත්‍රද පූජකයන් ලෙස සේවය කරන ඔහුගේ පුත්‍රයන්ගේ වස්ත්‍රද+ ඔවුහු ගෙනාවෝය. 42  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ ඒ සියලු දේවල් සෑදුවෝය.+ 43  ඔවුන් සාදා තිබූ දේවල් පරීක්ෂා කර බැලූ විට ඒ සියල්ල යෙහෝවා දෙවි අණ කළ ලෙසම සාදා තිබෙන බව මෝසෙස්ට පෙනුණේය. එහෙයින් මෝසෙස් ඔවුන්ට ආශීර්වාද කළේය.+

පාදසටහන්

නික් 28:19හි පාදසටහන බලන්න.