නික්මයාම 38:1-31

38  දවන පූජා ඔප්පු කිරීම සඳහා ඔහු ෂිටිම් ලීවලින් පෙට්ටියක හැඩයට පූජාසනයක් සෑදුවේය. එහි දිග රියන් පහක්ද පළල රියන් පහක්ද උස රියන් තුනක්ද විය.+  පූජාසනයේ කොන් හතර මත අං+ හතරක් සෑදුවේය. ඒවා සවි කර තිබුණේ පූජාසනයට සම්බන්ධ වන ආකාරයටය. ඉන්පසු මුළු පූජාසනයම ඔහු තඹවලින් ආලේප කළේය.+  පූජාසනයේ වැඩකටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන අළු දැමීමේ භාජනද සවල්ද බේසම්ද කොකුද අඟුරු දැමීමේ භාජනද ඔහු සෑදුවේය. මේ සියලු භාණ්ඩ ඔහු තඹවලින් සෑදුවේය.+  පූජාසනයට සවි කිරීම සඳහා ඔහු දැලක ආකාරයේ තඹ මැස්සක් සාදා එය පූජාසනය වටා ඇති පටියට යටින් රඳවා තැබුවේය.+  පූජාසනය පොලුවලින් උසුලාගෙන යෑමට හැකි වන පිණිස ඔහු එහි කොන් හතරේ තඹ වළලු හතරක් සවි කළේය.  පූජාසනය ඉසිලීම සඳහා ෂිටිම් ලීවලින් පොලු සාදා ඒවා තඹවලින් ආලේප කළේය.+  ඉන්පසු පූජාසනය එහා මෙහා ගෙන යන පිණිස එහි දෙපැත්තේ තිබෙන වළලුවලට පොලු දැමුවේය.+ ඔහු පූජාසනය හිස් පෙට්ටියක හැඩයට ලෑලිවලින් සෑදුවේය.+  ඔහු තඹවලින් වතුර භාජනයක්ද+ එම භාජනය තැබීමට ආධාරකයක්ද සෑදුවේය. සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානය ළඟ සේවය කරමින් සිටි ස්ත්‍රීන්+ දුන් කැඩපත්වලින්* ඔහු එම භාජනය හා ආධාරකය සෑදුවේය.  ඉන්පසු ඔහු කූඩාරම සඳහා මළුවක් සෑදුවේය.+ නෙගෙබ් වෙතට මුහුණ ලා තිබෙන එම මළුවේ දකුණු පැත්තෙහි දිග රියන් සියයක් විය. මළුවේ දකුණු පැත්ත සඳහා ඔහු සිනිඳු ලිනන් රෙදිවලින් තිර සෑදුවේය.+ 10  එම පැත්ත සඳහා තඹවලින් කණු විස්සක්ද ඒ කණු පොළොවේ රඳවන පිණිස තඹ අඩි විස්සක්ද සෑදුවේය. තිර එල්ලන පිණිස රිදී ඇණ කණුවල සවි කළේය. රිදී වළලුද කණුවලට සවි කළේය.+ 11  මළුවේ උතුරු පැත්ත සඳහාද ඔහු එලෙසම කළේය. එම පැත්තේ දිගද රියන් සියයක් විය. එම පැත්ත සඳහා ඔහු තඹ කණු විස්සක්ද ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස තඹ අඩි විස්සක්ද සෑදුවේය. තිර එල්ලන පිණිස රිදී ඇණ කණුවල සවි කළේය. රිදී වළලුද කණුවලට සවි කළේය.+ 12  මළුවේ බස්නාහිර පැත්ත සඳහා ඔහු රියන් පනහක් දිග තිර සෑදුවේය. ඒවා රඳවා තැබීම සඳහා කණු දහයක්ද එම කණු පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි දහයක්ද සෑදුවේය.+ තිර එල්ලන පිණිස රිදී ඇණ කණුවල සවි කළේය. රිදී වළලුද කණුවලට සවි කළේය. 13  මළුවේ නැඟෙනහිර පැත්තේ දිග රියන් පනහක් විය.+ 14  එම පැත්තේ එක් කෙළවරක කණු තුනක් හා ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි තුනක් සෑදුවේය. ඔහු එම කණුවල එල්ලීමට රියන් පහළවක් දිග තිර සෑදුවේය.+ 15  එම පැත්තේ අනික් කෙළවර සඳහාද කණු තුනක් සෑදූ අතර ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි තුනක්ද සෑදුවේය. එම කණුවලද එල්ලීම සඳහා රියන් පහළවක් දිග තිර සෑදුවේය.+ 16  මළුව වටේට තිබෙන කණුවල එල්ලූ සියලු තිර සිනිඳු ලිනන් රෙදිවලින් සාදන ලදි. 17  මළුව වටේ තිබෙන කණු පොළොවේ රඳවන පිණිස තඹ අඩි සාදා තිබිණ. කණුවල සවි කළ ඇණ හා වළලු සාදා තිබුණේ රිදීවලිනි. කණුවල මුදුන් රිදීවලින් ආලේප කර තිබිණ. මළුවේ සෑම කණුවකම රිදී වළලු තිබිණ.+ 18  මළුවේ දොරටුව සඳහා නිල් පැහැති නූල්වලින්ද රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්වලින්ද තද රතු පැහැති නූල්වලින්ද සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල්වලින්ද තිරයක් වියන ලදි.+ තිරයේ දිග රියන් විස්සක් විය. මළුවේ කණුවල එල්ලා තිබෙන අනිකුත් තිර මෙන් මෙම තිරයේ උසද රියන් පහක් විය.+ 19  ඒ තිර එල්ලීම සඳහා කණු හතරක්ද ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි හතරක්ද තඹවලින් සාදන ලදි. කණුවල සවි කළ ඇණ හා වළලු රිදීවලින් සාදන ලදි. කණුවල මුදුන්ද රිදීවලින් ආලේප කර තිබිණ. 20  කූඩාරමේ හා මළුවේ කණු රඳවන කූඤ්ඤ තඹවලින් සාදන ලදි.+ 21  ගිවිසුම් පෙට්ටිය+ තබා තිබූ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම තුළ තිබෙන සියලුම භාණ්ඩ හා භාජන ප්‍රමාණය ගණන් කරන ලෙස මෝසෙස් අණ කළේය. එය පූජක ආරොන්ගේ පුත්‍රයා වන ඉතමාර්ගේ+ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කෙරිණ. එය ලෙවීවරුන්ගේ වගකීමක් විය.+ 22  මෝසෙස් ලවා යෙහෝවා දෙවි සෑදීමට අණ කළ සෑම දෙයක්ම යූදා ගෝත්‍රයට අයත් හූර්ගේ පුත්‍රයා වන උරීගේ පුත් බෙසලෙල්+ සෑදුවේය. 23  දාන් ගෝත්‍රයට අයත් අහිසාමක්ගේ පුත්‍රයා වන ඔහොලියාබ්+ බෙසලෙල්ට උපකාර කළේය. ඔහොලියාබ් සෑම අතින්ම දක්ෂ කර්මාන්තකරුවෙකු විය. ඔහු නූල්වලින් මෝස්තර මැසුවේය. නිල් පැහැති නූල්වලින්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්වලින්, තද රතු පැහැති නූල්වලින් හා අගනා ලිනන් නූල්වලින් රෙදි විවීමටද ඔහු දක්ෂයෙකු විය. 24  සෙලවීමේ පූජාවක් ලෙස ගෙනා රන් සියල්ල ශුද්ධස්ථානයේ සියලු වැඩකටයුතු සඳහා භාවිත කෙරිණ.+ ඒවායේ බර තලෙන්ත විසිනවයක්ද ෂෙකෙල් හත්සිය තිහක්ද විය. එම ෂෙකෙලයක බර ශුද්ධස්ථානයේ+ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට සමාන විය.+ 25  සංගණනයට ඇතුළත් වූ අය ගෙනා රිදීවල බර තලෙන්ත සියයක් හා ෂෙකෙල් එක්දහස් හත්සිය හැත්තෑපහක් විය. එම ෂෙකෙලයක බර ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට සමාන විය. 26  සංගණනයට ඇතුළත් වූ අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වැඩි සියලුදෙනාගේ ගණන හයලක්ෂ තුන්දාස් පන්සිය පනහක් විය.+ ඔවුහු සියලුදෙනාම ෂෙකෙල් භාගයක් බැගින් ගෙව්වෝය.+ ඔවුන් එම මුදල ගෙව්වේ ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට සමාන ෂෙකෙල්වලින්ය. 27  ශුද්ධස්ථානයේ රාමු සඳහා සෑදූ අඩිවලට හා එහි තිරය එල්ලා තැබූ කණු සඳහා සෑදූ අඩිවලට රිදී තලෙන්ත සියයක් භාවිත කෙරිණ. එක් අඩියක බර තලෙන්තයක් විය. අඩි සියයක් තලෙන්ත සියයක් විය.+ 28  ෂෙකෙල් එක්දහස් හත්සිය හැත්තෑපහකින් ඔහු කණුවල සවි කිරීමට ඇණ සෑදුවේය. ඔහු කණුවල මුදුන් ලෝහවලින් ආලේප කර ඒවා වළලුවලින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කළේය. 29  සෙලවීමේ පූජාවක් ලෙස ගෙනා තඹවල බර තලෙන්ත හැත්තෑවක් හා ෂෙකෙල් දෙදහස් හාරසියයක් විය. 30  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයේ කණු සඳහා ඔහු එම තඹවලින් අඩි සෑදුවේය. පූජාසනයද එහි මැස්සද එහි සියලු භාණ්ඩද 31  කූඩාරමේ මළුව වටේ තිබෙන කණු රඳවන අඩිද මළුවේ දොරටුවේ තිබෙන කණු රඳවන අඩිද කූඩාරමේ කූඤ්ඤද මළුව වටේට තිබෙන කූඤ්ඤද එම තඹවලින් සෑදුවේය.+

පාදසටහන්

මෙහි සඳහන් කරන්නේ ඔප මට්ටම් කළ ලෝහවලින් සෑදූ කැඩපත් ගැනය.