නික්මයාම 30:1-38

30  “සුවඳ ද්‍රව්‍ය+ ඔප්පු කරන පිණිස ඔබ ෂිටිම් ලීවලින් පූජාසනයක් සාදන්න.  පූජාසනය පෙට්ටියක හැඩයට සාදන්න. එහි දිග රියනක්ද පළල රියනක්ද උස රියන් දෙකක්ද විය යුතුයි. එහි කොන්වල අං තිබිය යුතුයි.+  පූජාසනය පවිත්‍ර රනින් ආලේප කරන්න. එහි උඩ පැත්තටද හතර පැත්තටද එහි අංවලටද රන් ආලේප කරන්න. පූජාසනය වටේට රන් පටියක් අල්ලන්න.+  පූජාසනය පොලුවලින් උසුලාගෙන යෑමට හැකි වන පිණිස එහි දෙපැත්තෙන් රන් වළලු දෙක බැගින් සවි කරන්න. එම වළලු පූජාසනය වටේට තිබෙන පටියට යටින් සවි කරන්න.+  එම වළලු තුළට යවන පොලු දෙක ඔබ සෑදිය යුත්තේ ෂිටිම් ලීවලිනි. එම පොලු දෙකද රනින් ආලේප කරන්න.+  මා පෙනී සිටින ස්ථානය වන ගිවිසුම් පෙට්ටිය*+ ළඟ තිබෙන තිරයට එහා පැත්තෙන් ඔබ එම පූජාසනය තැබිය යුතුයි.+ එය ගිවිසුම් පෙට්ටියට සමාන්තරව තැබිය යුතුයි.  “ආරොන් එම පූජාසනය මත සුවඳ ද්‍රව්‍ය+ ඔප්පු කළ යුතුයි.+ ඔහු සෑම උදෑසනකම පහන් සූදානම් කිරීමට යන විට+ එම පූජාසනය මත සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඔප්පු කළ යුතුයි.  ආරොන් සවස් වරුවේ* පහන් දැල්වීමට යන විටද ඒ මත සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඔප්පු කළ යුතුයි. ඔබේ සියලු පරම්පරාවලදී නිරතුරුවම යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඔප්පු කළ යුතුයි.  ඔබ නීතියේ සඳහන්ව නැති ආකාරයට ඒ මත සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඔප්පු නොකළ යුතුයි.+ ඒ මත දවන පූජාවක්වත් ධාන්‍ය පූජාවක්වත් පාන පූජාවක්වත් ඔප්පු නොකළ යුතුයි. 10  ආරොන් එම පූජාසනය පවිත්‍ර තත්වයකට ගෙනෙන පිණිස අවුරුද්දකට වරක් එහි අං මත+ පාප පූජාවට ඔප්පු කළ සතාගේ ලේ+ ස්වල්පයක් තැවරිය යුතුයි. ඔහු අවුරුද්දකට වරක් දෙවිට අයැද පූජාසනය පවිත්‍ර තත්වයකට ගෙනා යුතුයි. ඔබේ සියලු පරම්පරාවලදී එසේ කළ යුතුයි. මන්ද පූජාසනය යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ඉතා ශුද්ධය.” 11  යෙහෝවා දෙවි තවදුරටත් මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය. 12  “ඊශ්‍රායෙල් ජනයාගේ ජන ලේඛනයක් සෑදීම සඳහා සංගණනයක්+ කරන සෑම අවස්ථාවකදීම සියලුදෙනාම තම තමාගේ ජීවිතය මුදවාගැනීමට මුදලක්* යෙහෝවා දෙවි වන මට ගෙවිය යුතුයි.+ තමන් පිටට වසංගතයක් නොපැමිණෙන පිණිස ඔවුන් එසේ කළ යුතුයි.+ 13  සංගණනයට ඇතුළත් වන සියලුදෙනා ෂෙකෙල් භාගයක් ගෙවිය යුතුයි. එය යෙහෝවා දෙවිට දෙන සම්මාදමකි.+ ඔවුන් එම මුදල ගෙවිය යුත්තේ ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට සමාන ෂෙකෙල්වලින්ය.+ ෂෙකෙලයක බර ගේරා මිමි* විස්සකි. 14  සංගණනයට ඇතුළත් වන අවුරුදු විස්සක් හෝ ඊට වැඩි සියලුදෙනාම යෙහෝවා දෙවිට එම සම්මාදම දිය යුතුයි.+ 15  ධනවත් අය ෂෙකෙල් භාගයකට වඩා වැඩියෙන්වත් දුප්පත් අය ඊට වඩා අඩුවෙන්වත් නොදිය යුතුයි.+ සෙනඟගේ ජීවිත මුදවාගන්නා පිණිස එම සම්මාදම එකතු කර යෙහෝවා දෙවිට දිය යුතුයි.+ 16  ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟගේ ජීවිත මුදවාගැනීම සඳහා ඔවුන්ගෙන් එකතු කරගත් රිදී කාසි සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ වැඩකටයුතු සඳහා දිය යුතුයි.+ යෙහෝවා දෙවි වන මට ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟව සිහි වන පිණිසත් ඔවුන්ගේ ජීවිත මුදවාගන්නා පිණිසත් එසේ කරන්න.” 17  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට තවදුරටත් මෙසේ කීවේය. 18  “පවිත්‍ර වීම සඳහා වතුර භාජනයක්ද එම භාජනය තැබීමට ආධාරකයක්ද තඹවලින් සාදන්න.+ එය සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම හා පූජාසනය අතරේ තබා එයට වතුර පුරවන්න.+ 19  ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන් ඔවුන්ගේ අත් පා එයින් සෝදාගත යුතුයි.+ 20  ඔවුන් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වීමට පෙර එයින් සෝදාගත යුතුයි. එසේ නොකළොත් ඔවුන්ගේ ජීවිත ඔවුන්ට අහිමි වනු ඇත. යෙහෝවා දෙවිට ගින්නෙන් දවා පූජා ඔප්පු කිරීම සඳහා පූජාසනය ළඟට යෑමට පෙරත් එයින් සෝදාගත යුතුයි.+ 21  එසේ කිරීමෙන් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතය රැකගැනීමට හැකි වන්නේය.+ ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන්ද ඔවුන්ගෙන් පැවතෙන්නන්ද එය බොහෝ කාලයක් පුරා පැවැත්විය යුතු නියෝගයකි.”+ 22  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස් සමඟ තවදුරටත් කතා කරමින් මෙසේ කීවේය. 23  “ඔබ ඉස්තරම්ම වර්ගයේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය+ එකතු කරගත යුතුයි. සුවඳ ලාටු+ ෂෙකෙල් පන්සියයක්ද සුවඳවත් කුරුඳු+ ෂෙකෙල් දෙසිය පනහක්ද සුවඳ දඬු+ ෂෙකෙල් දෙසිය පනහක්ද 24  පැඟිරි කුරුඳු+ ෂෙකෙල් පන්සියයක්ද එකතු කරගන්න. ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ෂෙකෙලයේ බරට අනුව+ ඒවායේ බර මැනිය යුතුයි. ඔලීව තෙල් හින මිනුමක්ද+ එකතු කරගන්න. 25  ඒ සියලු ද්‍රව්‍යයන් යොදා අභිෂේක කිරීම සඳහා ශුද්ධ තෛලයක් සාදාගන්න. එය දක්ෂ තෙල් සාදන්නෙකු විසින් සෑදිය යුතු අනර්ඝ තෛලයකි.+ එම ශුද්ධ තෛලය අභිෂේක කිරීම සඳහා භාවිත කරන්න.+ 26  “ඔබ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම+ සහ ගිවිසුම් පෙට්ටිය එම තෛලයෙන් කැප කළ යුතුයි. 27  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ තිබෙන මේසය සහ එහි සියලු භාණ්ඩද පහන් රුක සහ එහි සියලු මෙවලම්ද සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඔප්පු කරන පූජාසනයද 28  දවන පූජා ඔප්පු කරන පූජාසනය සහ එහි සියලු භාණ්ඩද වතුර භාජනය සහ එහි ආධාරකයද එම තෛලයෙන් කැප කරන්න. 29  ඔබ ඒ සියල්ල පරිශුද්ධ දේවල් ලෙස වෙන් කර තැබිය යුතුයි.+ ඒවාට අත තබන සියලුදෙනා ශුද්ධව සිටිය යුතුයි.+ 30  ඔබ ආරොන්ව සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන්ව+ අභිෂේක කර,+ මා ඉදිරියේ පූජකයන් ලෙස සේවය කරන පිණිස ඔවුන්ව කැප කරන්න.+ 31  “ඔබ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට මෙසේ පවසන්න. ‘අභිෂේක කිරීම සඳහා ඔබේ සියලු පරම්පරාවලදී එම ශුද්ධ තෛලය පමණක් භාවිත කළ යුතුයි.+ 32  එය කිසි මිනිසෙකුගේ ශරීරයේ ආලේප නොකළ යුතුයි. මේ තෛලයට සමානව වෙන කිසි තෛලයක් සාදා නොගන්න. මන්ද එය ශුද්ධ තෛලයකි. ඔබ එය ශුද්ධ දෙයක් ලෙස සැමදා සැලකිය යුතුයි. 33  යමෙකු ඊට සමාන තෛලයක් සාදා පූජක පවුලට අයිති නොවන කෙනෙකු මත එය ආලේප කළොත් ඔහුව මරා දැමිය යුතුයි.’”+ 34  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට තවදුරටත් මෙසේ කීවේය. “ඔබ නාතාප්ද සුවඳැති+ ඔනිකා* හා කෙල්බෙනාද පිරිසිදු කට්ටකුමංජල්ද+ එකම ප්‍රමාණවලින් එකතු කරගන්න. 35  සුවඳ ද්‍රව්‍ය ඔප්පු කරන පිණිස මේ සියල්ල යොදා සුගන්ධවත් ද්‍රව්‍යයක්+ සාදාගන්න. එයට ලුණුද+ එකතු කරන්න. එය ශුද්ධ ද්‍රව්‍යයකි. එය දක්ෂ ලෙස තෙල් සාදන්නෙකු විසින් සෑදිය යුතුයි. 36  එම සුගන්ධවත් ද්‍රව්‍ය කොටා සිහින් කුඩක් සාදා, එයින් ටිකක් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමෙහි මා ඔබට පෙනී සිටින ස්ථානය+ වන ගිවිසුම් පෙට්ටිය+ ඉදිරියේ තබන්න. ඔබ සියලුදෙනා එය ඉතා ශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස සැලකිය යුතුයි. 37  පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා ඔබ එම ද්‍රව්‍ය සාදා නොගත යුතුයි.+ එය යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ශුද්ධ දෙයක්+ බව ඔබ සැමදා මතකයේ තබාගත යුතුයි. 38  යමෙකු එම සුගන්ධවත් ද්‍රව්‍යයේ සුවඳ භුක්ති විඳීමට එය සාදාගත්තොත් ඔහුව මරා දැමිය යුතුයි.”+

පාදසටහන්

මූ.අ., “ගිවිසුම් පෙට්ටියේ පියන.”
නික් 12:6හි පාදසටහන බලන්න.
හෙබ්‍රෙව් බසින්, කොෆ.
ගේරා එකක් යනු ග්‍රෑම් 0.57කි.
මේ නමින් හඳුන්වන ද්‍රව්‍යය කුමක්ද කියා ස්ථිර වශයෙන් කිව නොහැක.