නික්මයාම 28:1-43

28  “පූජකයෙකු ලෙස මට සේවය කරන පිණිස මම ඔබේ සහෝදරයා වන ආරොන්ව තෝරාගත්තෙමි.+ එහෙයින් ආරොන්වද+ ඔහුගේ පුත්‍රයන් වන නාදාබ්වද අබිහුවද+ එලියාසර්වද ඉතමාර්වද+ ඔබ වෙතට කැඳවන්න.  ඔබේ සහෝදරයා වන ආරොන්ට ගෞරවය හා අලංකාරය ගෙන දෙන ශුද්ධ වස්ත්‍ර සාදා දිය යුතුයි.+  පූජකයෙකු ලෙස මට සේවය කරන පිණිසත් එම පරිශුද්ධ සේවය සඳහා ඔහුව වෙන් කර තබන පිණිසත් ඔහු එම වස්ත්‍ර ඇඳිය යුතුයි. වැඩවලට දක්ෂ සියල්ලන්ව ඔබ වෙතට කැඳවන්න. ආරොන්ගේ වස්ත්‍ර සෑදිය යුත්තේ ඔවුහුය.+ මමද ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව ලබා දෙන්නෙමි.+  “ඔවුන් ළයවැස්මක්ද+ ඒෆොද් හැට්ටයක්ද+ අත් නැති වස්ත්‍රයක්ද+ කොටු මෝස්තර සහිත වස්ත්‍රයක්ද විශේෂ හිස්වැස්මක්ද+ ඉණ පටියක්ද+ සෑදිය යුතුයි. පූජකයෙකු ලෙස මට සේවය කරන පිණිස ඔබේ සහෝදරයා වන ආරොන්ට ඔවුන් එම වස්ත්‍ර සෑදිය යුතුයි. ඔවුන් ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ටද ශුද්ධ වස්ත්‍ර සෑදිය යුතුයි.  ඔවුන් ඒ සඳහා රන් නූල්, නිල් පැහැති නූල්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, තද රතු පැහැති රෙදි හා අගනා ලිනන් රෙදි භාවිත කළ යුතුයි.  “රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, රන් නූල්, නිල් පැහැති නූල්, තද රතු පැහැති නූල් හා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් යනාදියෙන් වැඩ දමා ඒෆොද් හැට්ටය සෑදිය යුතුයි.+  ඒෆොද් හැට්ටය සඳහා උරහිස්පටි දෙකක් සාදන්න. ඒ එක් එක් පටියේ එක් කොනක් උරහිසට සම්බන්ධ කළ යුතුයි.+  ඒෆොද් හැට්ටය තදින් බඳින පිණිස ඉණපටියක්ද+ එයට තිබිය යුතුයි. එම පටිය ඒෆොද් හැට්ටය මෙන් රන් නූල්, නිල් පැහැති නූල්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, තද රතු පැහැති නූල් හා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් භාවිත කර සෑදිය යුතුයි.  “ඔනික්ස්+ ගල් දෙකක් ගෙන ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍රවල නම්+ ඒවා මත කොටන්න.+ 10  එක් ගලක නම් හයක්ද අනික් ගලේ ඉතුරු නම් හයද කොටන්න. ඊශ්‍රායෙල්ගේ පුත්‍රයන් ඉපදුණු අනුපිළිවෙළට අනුව ඒවා කොටන්න.+ 11  එම ගල් දෙක මත ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍රවල නම් කෙටිය යුත්තේ ගල් කැටයම් කරන්නෙකු විසින්ය. මුද්‍රා තබන අච්චුවක කෙටූ අකුරු මෙන් එම නම් තිබිය යුතුයි.+ එම ගල් දෙක රත්තරන්වල ඔබ්බවා+ 12  ඒෆොද් හැට්ටයේ උරහිස් මත තිබෙන පටි දෙකෙහි සවි කරන්න. ඒවා ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට සිහිවටනයක් වන්නේය.+ ආරොන් එම නම් සිහිවටනයක් ලෙස යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත. 13  ඔබ එම ගල් දෙක රත්තරන්වල එබ්බවිය යුතුයි. 14  පිරිසිදු රන් කෙඳි ලණු මෙන් අඹරාගන්න.+ එලෙස ලණු දෙකක් සාදා එම ගල් දෙකට සම්බන්ධ කරන්න.+ 15  “ළයවැස්මද ඒෆොද් හැට්ටය මෙන් සාදන්න. එය රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, රන් නූල්, නිල් පැහැති නූල්, තද රතු පැහැති නූල් හා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් යනාදියෙන් වැඩ දමා සෑදිය යුතුයි.+ එය දෙවිගේ තීන්දු ප්‍රකාශ කෙරෙන ළයවැස්මය.+ 16  ළයවැස්ම හරි හතරැස්ව තිබෙන පිණිස දෙකට නමන්න. එහි දිග වියතක්ද පළල වියතක්ද විය යුතුයි.+ 17  ඒ මත මැණික් ගල් පේළි හතරක් අල්ලන්න.+ පළමුවෙනි පේළියේ රතු කැට,+ පඩියන්+ හා මරකත ගල්+ තිබිය යුතුයි. 18  දෙවෙනි පේළියේ පච්ච ගලක්ද+ නීල මාණික්‍යයක්ද+ ජැස්පර් ගලක්ද+ තිබිය යුතුයි. 19  තුන්වෙනි පේළියේ ලෙෂම්,* අගස්ති+ හා අමතේස්ත+ ගල් තිබිය යුතුයි. 20  හතරවෙනි පේළියේ ක්‍රිසොලයිට් ගලක්ද+ ඔනික්ස් ගලක්ද+ ජේඩ් ගලක්ද තිබිය යුතුයි. එම ගල් රත්තරන්වල ඔබ්බවා ළයවැස්මට අල්ලන්න.+ 21  ඒ ගල් දොළහ මත ඊශ්‍රායෙල්ගේ පුත්‍රයන්ගේ නම් දොළහ කොටන්න. එක ගලක් මත එක නමක් කොටන්න.+ මුද්‍රා තබන අච්චුවක කෙටූ අකුරු මෙන් ඊශ්‍රායෙල් ගෝත්‍ර දොළහේ නම් තිබිය යුතුයි.+ 22  “ළයවැස්ම සඳහා පිරිසිදු රන් කෙඳි ලණු මෙන් අඹරා සාදාගන්න.+ 23  රන් මුදු දෙකක් සාදා+ ඒවා ළයවැස්මේ ඉහළ දෙකෙළවරේ අල්ලන්න. 24  මුලින්ම සෑදූ රන් ලණු දෙක ළයවැස්මේ තිබෙන මුදු දෙකට සම්බන්ධ කරන්න.+ 25  ඉන්පසු එම ලණුවල අනික් දෙකෙළවර රත්තරන්වල ඔබ්බවා තිබෙන ගල් දෙකට සම්බන්ධ කරන්න. ළයවැස්ම ඒෆොද් හැට්ටයට උඩින් තිබෙන පිණිස එම ගල් දෙක ඒෆොද් හැට්ටයේ උරහිස් මත තිබෙන පටි දෙකෙහි සවි කරන්න.+ 26  රනින් තවත් මුදු දෙකක් සාදා ළයවැස්මේ පහළ දෙකෙළවරේ අල්ලන්න. ඒවා ඇල්ලිය යුත්තේ ළයවැස්මේ ඇතුල් පැත්තෙන්ය.+ 27  ඒෆොද් හැට්ටයේ උරහිසට සම්බන්ධ කළ පටි දෙක පිටුපසින්ද ඒෆොද් හැට්ටයට සම්බන්ධ කරන්න. එසේ සම්බන්ධ කළ යුත්තේ ඉණ පටියට ඉහළින්ය. පිටුපසින් සම්බන්ධ කරන ඒ තැන් දෙකෙහි සවි කිරීම සඳහා තවත් රන් මුදු දෙකක් සාදන්න.+ 28  එම පටි දෙකෙළවරේ තිබෙන මුදු දෙක තුළින් නිල් පැහැති ලණුවක් යවා එය ළයවැස්මේ පහළ කෙළවරේ තිබෙන මුදු දෙකට සම්බන්ධ කරන්න. ළයවැස්ම නොසෙල්වෙන පිණිසත් ඒෆොද් හැට්ටයේ ඉණ පටියට ඉහළින් ස්ථිරව තිබෙන පිණිසත් එය බඳින්න.+ 29  “ශුද්ධස්ථානයට යන සෑම අවස්ථාවකදීම ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන්ගේ නම් දරන දෙවිගේ තීන්දු ප්‍රකාශ කෙරෙන ළයවැස්ම ආරොන් තම ළයෙහි* බැඳගෙන සිටිය යුතුයි. ළයවැස්ම නිරතුරුවම යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ සිහිවටනයක් වනු ඇත. 30  දෙවිගේ තීන්දු ප්‍රකාශ කෙරෙන ළයවැස්ම තුළට* ඌරීම්+ සහ තුම්මීම්* දමන්න. ආරොන්, යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියට යන සෑමවිටකම ඒවා ඔහුගේ ළයට ස්පර්ශ වන සේ තිබිය යුතුයි. ආරොන්, යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියේ ඊශ්‍රායෙල් පුත්‍රයන්ට තීන්දු+ ප්‍රකාශ කිරීමට භාවිත කරන ඌරීම් සහ තුම්මීම් නිරතුරුවම තම ළයවැස්ම තුළ දැරිය යුතුයි. 31  “ඒෆොද් හැට්ටයට යටින් ඇඳීම සඳහා අත් නැති වස්ත්‍රයක් නිල් පැහැති නූල්වලින් වියන්න.+ 32  වස්ත්‍රයේ කර කපා වියන ලද පටියක් එය වටේට අල්ලන්න. එය අඳින විට නොඉරෙන පිණිස යුද ඇඳුමක කර මෙන් එය මසන්න.+ 33  වස්ත්‍රයේ වාටිය දිගේ අල්ලන පිණිස නිල් පැහැති නූල්වලින්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්වලින් හා තද රතු පැහැති නූල්වලින් දෙළුම් ගෙඩි සාදන්න. එහි වාටිය දිගේ රන් සීනුද+ අල්ලන්න. ඒවා දෙළුම් ගෙඩි දෙකක් අතරේ සිටින සේ අල්ලන්න. 34  අත් නැති වස්ත්‍රයේ වාටිය දිගේ රන් සීනුවක් හා දෙළුම් ගෙඩියක් මාරුවෙන් මාරුවට අල්ලන්න.+ 35  දෙවිට සේවය කරන පිණිස ශුද්ධස්ථානයට ඇතුල් වන විට ආරොන් අත් නැති වස්ත්‍රය ඇඳ සිටිය යුතුයි. ඔහු එසේ නොකළොත් ඔහුගේ ජීවිතය ඔහුට අහිමි වනු ඇත.+ ඔහු යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියට යන විටත් ශුද්ධස්ථානයෙන් පිටතට එන විටත් වස්ත්‍රයේ තිබෙන සීනුවලින් හඬක් නික්මෙනු ඇත. 36  “පවිත්‍ර රනින් දිලිසෙන තහඩුවක් සාදා, ‘ශුද්ධකමේ උල්පත යෙහෝවා දෙවිය’+ යන වචන පෙළ එහි කොටන්න. එම වචන පෙළ මුද්‍රා තබන අච්චුවක කෙටූ අකුරු මෙන් විය යුතුයි. 37  විශේෂ හිස්වැස්ම මත නිල් පැහැති ලණුවකින් එම තහඩුව බඳින්න. එම තහඩුව හිස්වැස්මේ ඉදිරිපස තිබිය යුතුයි.+ 38  එනම්, එම තහඩුව ආරොන්ගේ නළල මත තිබිය යුතුයි. ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ දෙවිට කැප කරන ශුද්ධ වස්තු එනම්, ඔහුට පිළිගන්වන ශුද්ධ තෑගි දූෂ්‍ය කළොත්+ ආරොන් ඔවුන්ගේ පාපය තමා පිටට ගෙන ඔවුන් වෙනුවෙන් යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියේ කන්නලව් කළ යුතුයි. දෙවි එම කන්නලව් පිළිගන්නා පිණිස+ තහඩුව නිරතුරුවම ආරොන්ගේ නළල මත තිබිය යුතුයි. 39  “අගනා ලිනන් නූල්වලින් කොටු මෝස්තර සහිත වස්ත්‍රයක් වියන්න. අගනා ලිනන් රෙදිවලින්+ ඉණ පටියක්ද+ විශේෂ හිස්වැස්මක්ද සාදන්න. 40  “ආරොන්ගේ පුත්‍රයන්ටත් වස්ත්‍රද+ ඉණපටිද හිස්වැසුම්ද සාදන්න.+ ඔවුන්ට ගෞරවය හා අලංකාරය+ ලැබෙන පිණිස එසේ කරන්න. 41  මේ ඇඳුම් ඔබේ සහෝදරයා වන ආරොන්ටද ඔහුගේ පුත්‍රයන්ටද අන්දවා ඔවුන්ව අභිෂේක කරන්න.+ පූජකයන් ලෙස මට සේවය කරන පිණිස ඔවුන්ට බලය දී*+ ඔවුන්ව කැප කරන්න. 42  ඔවුන්ගේ නග්නභාවය වසන පිණිස ලිනන් රෙදිවලින් යට ඇඳුම් මසන්න.+ එම යට ඇඳුම් උකුළ සිට කළවය දක්වා දික් විය යුතුයි. 43  ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමට ඇතුල් වන විටත් ශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන පූජාසනය ළඟට යන විටත් එම යට ඇඳුම් ඇඳ සිටිය යුතුයි. ඔවුන් එසේ නොකළොත් එය පාපයකි. ඔවුන්ගේ ජීවිත ඔවුන්ට අහිමි නොවන පිණිස ආරොන්ද ඔහුගේ දරුවන්ද බොහෝ කාලයක් පුරා එම පනත පැවැත්විය යුතුයි.+

පාදසටහන්

හඳුනා නොගත් අගනා මැණික් වර්ගයකි.
මූ.අ., “සිතෙහි.”
දෙකට නැමූ ළයවැස්ම තුළට ඌරීම් හා තුම්මීම් දැමූ බව මින් අදහස් කරනවා විය හැකියි. 16වන පදය බලන්න.
දිව්‍ය විනිශ්චයන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඌරීම් සහ තුම්මීම් භාවිත කෙරිණ. මේවා සමහරවිට දාදු දැමීමට භාවිත කළ ගල් වර්ගයන් විය හැකියි.
හෝ, “ඔවුන්ගේ අත්වලට බලය ලබා දී.”