නික්මයාම 27:1-21

27  “ෂිටිම් ලීවලින් පෙට්ටියක හැඩයෙන් යුත් පූජාසනයක්+ සාදන්න. එහි දිග රියන් පහක්ද පළල රියන් පහක්ද උස රියන් තුනක්ද විය යුතුයි.  පූජාසනයට සම්බන්ධ වන ආකාරයෙන් එහි කොන් හතර මත අං+ හතරක් සාදන්න. ඉන්පසු මුළු පූජාසනයම තඹවලින් ආලේප කරන්න.+  පූජාසනයෙන් තෙල් මිශ්‍ර අළු ඉවත් කිරීම සඳහා හැළි, සවල්, බේසම් කොකු හා අඟුරු දැමීම සඳහා භාජනද සාදන්න. මේ සියලු භාණ්ඩ තඹවලින් සෑදිය යුතුයි.+  පූජාසනය සඳහා දැලක ආකාරයේ මැස්සක් තඹවලින් සාදන්න.+ එහි කොන් හතරට තඹ වළලු හතරක් සවි කරන්න.  එම මැස්ස පූජාසනය ඇතුළට1යවා එහි වටා ඇති පටියට යටින් එය රඳවා තබන්න.+  පූජාසනය උසුලාගෙන යෑම සඳහා ෂිටිම් ලීවලින් පොලු සෑදිය යුතුයි. එම පොලු තඹවලින් ආලේප කරන්න.+  පූජාසනය දෙපැත්තේ සවි කර ඇති වළලුවලට එම පොලු දමන්න. එසේ කළ යුත්තේ පූජාසනය එහා මෙහා ගෙන යෑමට හැකි වීම සඳහාය.+  පූජාසනය හිස් පෙට්ටියක හැඩයට ලෑලිවලින් සාදන්න. කන්දේදී ඔබට පෙන්වූ ආකාරයටම එය සෑදිය යුතුයි.+  “ශුද්ධ කූඩාරමට මළුවක්+ තිබිය යුතුයි. නෙගෙබ් වෙතට මුහුණ ලා තිබෙන මළුවේ දකුණු පැත්ත ආවරණය කිරීම සඳහා සිනිඳු ලිනන් රෙදිවලින් තිර සාදන්න.+ එහි දිග රියන් සියයක් විය යුතුයි. 10  තිර රඳවා තැබීම සඳහා තඹවලින් කණු විස්සක් සාදන්න. ඒ කණු පොළොවේ රඳවන පිණිස තඹ අඩි විස්සක් සාදන්න. එම කණුවල තිර එල්ලන පිණිස කණු මත රිදී ඇණ සවි කරන්න. රිදී වළලුද කණුවලට සවි කරන්න.+ 11  මළුවේ උතුරු පැත්තෙහිද එලෙසම කරන්න. ඒ පැත්ත සඳහාද රියන් සියයක් දිග තිර සාදන්න. තඹ කණු විස්සක්ද ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස තඹ අඩි විස්සක්ද සාදන්න. එම කණුවල තිර එල්ලන පිණිස රිදී ඇණ කණු මත සවි කරන්න. රිදී වළලුද එම කණුවල සවි කරන්න.+ 12  මළුවේ බස්නාහිර පැත්ත සඳහා රියන් පනහක් දිග තිර සාදන්න. ඒවා රඳවා තැබීම සඳහා කණු දහයක්ද එම කණු පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි දහයක්ද සාදන්න.+ 13  මළුවේ නැඟෙනහිර පැත්තේ දිග රියන් පනහක් විය යුතුයි.+ 14  එම පැත්තේ එක් කෙළවරක කණු තුනක් හා ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි තුනක් සාදන්න. එම කණුවල එල්ලීමට රියන් පහළවක් දිග තිර සාදන්න.+ 15  නැඟෙනහිර පැත්තේ අනික් කෙළවර සඳහාද කණු තුනක් හා ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි තුනක් සාදන්න. එම කණුවල එල්ලීම සඳහාද රියන් පහළවක් දිග තිර සාදන්න.+ 16  “එහි මැද තිබෙන කොටස මළුවේ දොරටුව සඳහා යොදාගන්න. එම දොරටුවට රියන් විස්සක් දිග තිරයක් සාදන්න. නිල් පැහැති නූල්වලින්ද රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්වලින්ද තද රතු පැහැති නූල්වලින්ද සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල්වලින්ද එම තිර රෙද්ද වියන්න.+ එය එල්ලීම සඳහා කණු හතරක්ද ඒවා පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස අඩි හතරක්ද සාදන්න.+ 17  මළුව වටේ තිබෙන සෑම කණුවකම රිදී ඇණ හා රිදී වළලු තිබිය යුතුයි. කණු පොළොවේ රැඳවිය යුත්තේ තඹ අඩිවලිනි.+ 18  මළුවේ දිග රියන් සියයක්ද+ පළල රියන් පනහක්ද විය යුතුයි. එය වටා සිහින් ලිනන් නූල්වලින් වියන ලද රියන් පහක් උස තිර එල්ලිය යුතුයි. ඒවා එල්ලන කණු පොළොවේ රඳවා තබන පිණිස තඹ අඩි සෑදිය යුතුයි. 19  ශුද්ධ කූඩාරමේ සියලු වැඩකටයුතු සඳහා ගන්නා භාණ්ඩද එහි කූඤ්ඤද මළුවේ කණු රඳවන කූඤ්ඤද තඹවලින් සෑදිය යුතුයි.+ 20  “පහන් නිතරම දල්වා තබාගැනීම සඳහා ඔලීව ගෙඩි කොටා සාදාගත් ඉස්තරම්ම වර්ගයේ තෙල් ඔබට ගෙනැවිත් දෙන ලෙස ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟට අණ කරන්න.+ 21  සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබෙන ස්ථානය වෙන් කරන තිරය+ අසල තිබෙන පහන් සවස සිට උදෑසන දක්වා නොකඩවා යෙහෝවා දෙවි ඉදිරියේ දැල්වෙමින් තිබිය යුතුයි. එම පහන් නොකඩවා දැල්වෙන බවට ආරොන් සහ ඔහුගේ පුත්‍රයන් වගබලා ගත යුතුයි.+ එය ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟගේ සියලු පරම්පරාවලදී+ ඔවුන් විසින් බොහෝ කාලයක් පුරා පැවැත්විය යුතු නියෝගයක් වන්නේය.+

පාදසටහන්