නික්මයාම 26:1-37

26  “ශුද්ධ කූඩාරම ආවරණය කිරීමට ඔබ විශාල රෙදි තිර දහයක් භාවිත කළ යුතුයි.+ එම රෙදි තිර විවීම සඳහා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල්ද නිල් පැහැති නූල්ද රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්ද තද රතු පැහැති නූල්ද භාවිත කරන්න.+ එම රෙදිවල කෙරුබ්වරුන්ගේ+ රූප මසන්න.  සෑම රෙදි තිරයක්ම එකම ප්‍රමාණයට සාදන්න. එක් රෙදි තිරයක දිග රියන් විසිඅටක්ද පළල රියන් හතරක්ද විය යුතුයි.+  එම රෙදි තිර පහක් ගෙන එකිනෙකට මූට්ටු කර එක් විශාල රෙද්දක් සාදන්න. අනික් රෙදි තිර පහද ගෙන එකිනෙකට මූට්ටු කර තවත් විශාල රෙද්දක් සාදන්න.+  මෙසේ මූට්ටු කළ පළමු රෙද්දේ අවසාන තිරයේ වාටිය දිගේ නිල් පැහැති නූල්වලින් මුදු මසන්න. මූට්ටු කළ දෙවන රෙද්දේ අවසාන තිරයේද එලෙසම මුදු මසන්න. එවිට මූට්ටු කළ රෙදි දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමට හැකි වේ.+  රෙදි දෙකේම ඇති වාටි දිගේ එකිනෙකට සමාන්තරව මුදු පනහ බැගින් මැසිය යුතුයි. වාටිවල මසා තිබෙන එම මුදු යොදාගෙන රෙදි දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ හැක.+  රත්තරන් කොකු පනහක් සාදා එම කොකු මුදුවලට දමා රෙදි දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න. මෙසේ ශුද්ධ කූඩාරම ආවරණය කිරීම සඳහා තනි රෙද්දක් ලෙස එය සාදන්න.+  “කූඩාරමට දැමූ එම පළමු රෙද්දට උඩින් දැමීමට එළු රෝමවලින්+ තවත් ආවරණයක් සෑදිය යුතුයි. ඒ සඳහා එළු රෝමවලින් තැනූ තිර එකොළහක් යොදාගන්න.  එම තිර එකොළහම එකම ප්‍රමාණයට සාදන්න. එක් තිරයක දිග රියන්+ තිහක්ද පළල රියන් හතරක්ද විය යුතුයි.  එයින් තිර පහක් ගෙන එකිනෙකට මූට්ටු කර එක් විශාල ආවරණයක් සාදන්න. අනික් හයද එකිනෙකට මූට්ටු කර තවත් ආවරණයක් සාදන්න.+ තිර හයකින් සමන්විත ආවරණයේ හයවෙනි තිරය කූඩාරමට ඇතුල් වන පැත්තට එල්ලා වැටෙන සේ තබන්න. එම හයවෙනි තිරය දෙකට නමා තැබිය යුතුයි. 10  එම ආවරණයේ අනික් කෙළවරේ වාටිය දිගේ මුදු පනහක් මසන්න. අනික් ආවරණයේ අවසන් තිරයේ වාටිය දිගේද මුදු පනහක් මසන්න. 11  පසුව තඹ+ කොකු පනහක් සාදා ආවරණ දෙකේම තිබෙන මුදුවලට ඒවා දමන්න. මෙසේ ආවරණ දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කර ශුද්ධ කූඩාරම සඳහා එක ආවරණයක් සාදන්න.+ 12  එම ආවරණය ශුද්ධ කූඩාරම මත දැමූ පසු එය එල්ලා වැටෙන සේ සකස් කළ යුතුයි. තිර පහකින් සමන්විත ආවරණයෙන් භාගයක් කූඩාරමේ පිටුපස පැත්තෙන් එල්ලා වැටෙන සේ සකස් කළ යුතුයි. 13  කූඩාරමේ දෙපැත්තෙන් එල්ලී වැටෙන මෙම ආවරණයේ කොටස මුලින් සෑදූ රෙද්දට වඩා රියනක් වැඩි විය යුතුයි. කූඩාරමේ දෙපැත්තම එයින් වැසී යා යුතුයි. 14  “ශුද්ධ කූඩාරම වැසීම සඳහා රතු සායම් දැමූ බැටළු හම්වලින් තවත් ආවරණයක් සාදන්න. ඊට උඩින් දැමීම සඳහා මුහුදු සිංහයන්ගේ හම්වලින් තවත් ආවරණයක් සාදන්න. 15  “ශුද්ධ කූඩාරම සෑදීම සඳහා ෂිටිම් ලීවලින් රාමු+ සාදා ඒවා කෙළින් සිටුවන්න. 16  එක් රාමුවක දිග රියන් දහයක්ද පළල රියන් එකහමාරක්ද විය යුතුයි. 17  එම රාමු පොළොවේ ශක්තිමත්ව රඳවන පිණිස ඒවායේ ලී ඇණ* දෙක බැගින් සවි කරන්න. එම ලී ඇණවල පිහිටීම සමාන්තර විය යුතුයි. කූඩාරම සඳහා සාදන සෑම රාමුවක්ම එසේ සෑදිය යුතුයි. 18  නෙගෙබ් වෙතට මුහුණ ලා තිබෙන කූඩාරමේ දකුණු පැත්ත සෑදීම සඳහා රාමු විස්සක් යොදාගන්න. 19  “එක් රාමුවක් අනික් රාමුව ළඟ කෙළින් සිටුවා පොළොවේ රඳවන්න. රාමුවල තිබෙන ලී ඇණ පොළොවට සවි කරන පිණිස රිදී අඩි* හතළිහක් සාදන්න.+ සෑම රාමුවකට අඩි දෙක බැගින් තිබිය යුතුයි. 20  කූඩාරමේ උතුරු පැත්ත සඳහා තවත් රාමු විස්සක් සාදන්න.+ 21  ඒ එක් එක් රාමුවද එක ළඟ සිටුවන්න. එම රාමුද පොළොවේ රඳවන පිණිස තවත් රිදී අඩි හතළිහක් සාදන්න. සෑම රාමුවකටම අඩි දෙක බැගින් තිබිය යුතුයි.+ 22  කූඩාරමේ බස්නාහිර පැත්ත එනම්, එහි පිටුපස කොටස සඳහාද රාමු හයක් සාදන්න.+ 23  මීට අමතරව කූඩාරමේ පිටුපස පැත්තේ දෙකෙළවරේ ආධාරක කණු ලෙස තැබීම සඳහා තවත් රාමු දෙකක් සෑදිය යුතුයි.+ 24  එක් රාමුවක් එකිනෙකට සමානව තිබෙන ලෑලි දෙකකින් සමන්විත වන අතර එහි මුදුන එකිනෙකට සම්බන්ධව පවතී. එය එසේ සම්බන්ධ විය යුත්තේ කූඩාරමේ පළමු වළල්ල තිබෙන ස්ථානයේදීය. රාමු දෙකම එයාකාරයට සෑදිය යුතු අතර ඒවා කෙළවරේ ආධාරක කණු ලෙස සවි කළ යුතුයි. 25  මෙසේ, කූඩාරමේ පිටුපස කොටස සඳහා රාමු අටක් සාදන්න. ඒ එක් එක් රාමු එක ළඟ සිටුවන්න. රාමු පොළොවේ රඳවන පිණිස රිදී අඩි දහසයක් සාදන්න. සෑම රාමුවකටම අඩි දෙක බැගින් තිබිය යුතුයි. 26  “රාමු එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන පිණිස ෂිටිම් ලීවලින් පොලු සාදන්න.+ කූඩාරමේ එක් පැත්තක තිබෙන රාමු සවි කිරීම සඳහා පොලු පහක් සාදන්න. 27  කූඩාරමේ අනික් පැත්තේ තිබෙන රාමු සවි කිරීම සඳහාද පොලු පහක් සාදන්න. කූඩාරමේ බස්නාහිර පැත්ත එනම්, එහි පිටුපස කොටස සඳහා තවත් පොලු පහක් සාදන්න.+ 28  රාමුවේ හරි මැදින් යවන පොල්ල එක් කෙළවරක සිට අනික් කෙළවර දක්වාම තිබෙන ආකාරයෙන් සෑදිය යුතුයි. 29  “සෑම රාමුවක්ම රනින් ආලේප කරන්න.+ රාමු එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන පොලුද රනින් ආලේප කරන්න. ඒ පොලු දැමීම සඳහා රනින් වළලු සාදා රාමු මත සවි කරන්න. 30  ඔබට කන්දේදී පෙන්වන ලද සැලැස්මට අනුව ශුද්ධ කූඩාරම සාදන්න.+ 31  “නිල් පැහැති නූල්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, තද රතු පැහැති නූල් හා සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් යොදාගෙන තිර රෙද්දක්+ සාදන්න. එහි කෙරුබ්වරුන්ගේ+ රූප මැසිය යුතුයි. 32  ෂිටිම් ලීවලින් කණු හතරක් සාදා ඒවා රනින් ආලේප කරන්න. ඒවා රිදී අඩි හතරක් යොදාගෙන පොළොවේ රඳවන්න. තිර රෙද්ද එල්ලීම සඳහා කණු මත රන් ඇණ සවි කරන්න. 33  කොකුවලින් එම තිර රෙද්ද එල්ලිය යුතුයි. තිර රෙද්දෙන් වෙන්ව තිබෙන කොටස තුළට ගිවිසුම් පෙට්ටිය+ ගෙනෙන්න. අතිශුද්ධස්ථානය+ හා ශුද්ධස්ථානය+ වෙන් කෙරෙන්නේ එම තිර රෙද්ද මගිනි. 34  අතිශුද්ධස්ථානයේ තිබෙන ගිවිසුම් පෙට්ටිය එහි පියනෙන් වසා තබන්න. 35  “තිර රෙද්දෙන් වෙන් කර තිබෙන ස්ථානයට පිටින් මේසය තබන්න. මේසය ඉදිරිපිටින් පහන් රුක+ තබන්න. මේසය කූඩාරමේ උතුරු පැත්තේද පහන් රුක කූඩාරමේ දකුණු පැත්තේද තිබිය යුතුයි. 36  නිල් පැහැති නූල්, රත්නිල් පැහැගැන්වූ ලොම්, තද රතු පැහැති නූල් සහ සිහින්ව කටින ලද ලිනන් නූල් යොදාගෙන තවත් රෙදි තිරයක් වියන්න.+ එය එල්ලිය යුත්තේ ශුද්ධ කූඩාරමට ඇතුල් වන ස්ථානයේය. 37  එම තිරය එල්ලීම සඳහා ෂිටිම් ලීවලින් කණු පහක් සාදා ඒවා රනින් ආලේප කරන්න. ඒවා තඹ අඩි පහක් යොදාගෙන පොළොවේ රඳවන්න. කණු මත රන් ඇණ සවි කර ඒවායේ තිරය එල්ලන්න.

පාදසටහන්

මෙහි සඳහන් වන්නේ කප්පිලි ගැනයි.
මෙහි සඳහන් වන්නේ සිදුරු සහිත අඩි ගැනයි.