ගීතාවලිය 43:1-5

43  දෙවියනි, මට යුක්තිය ඉටු කර දෙන්න.+අවිශ්වාසවන්තව ක්‍රියා කරන ජාතියකට විරුද්ධව තිබෙන මේ නඩුවේදී මට සාධාරණය ඉටු කර දෙන්න.+වංචාකාරී, අධර්මිෂ්ඨ මිනිසුන්ගෙන් මාව බේරාගන්න.+   මන්ද ඔබ මාගේ දෙවිය, මාගේ රක්ෂස්ථානයය.+ඔබ මා අත්හැරියේ මන්ද?මට හිරිහැර කරන සතුරා නිසා මා දුකින් කල් ගෙවිය යුත්තේ මන්ද?+   ඔබේ ආලෝකය මට ලබා දෙන්න. ඔබේ සත්‍ය මඟ මට පෙන්වන්න.+ඒවා මට මඟ පෙන්වනු ලැබේවා!+ඔබේ ශුද්ධ කන්ද වෙතටත් ඔබේ තේජවත් කූඩාරම වෙතටත් ඒවා මාව ගෙන යනු ලැබේවා!+   මම දෙවිගේ පූජාසනය වෙතට එන්නෙමි.+මාගේ ප්‍රීතිය වන දෙවි වෙතට එන්නෙමි.+දෙවියනි, මාගේ දෙවියනි, වීණාව වයමින් මම ඔබට ප්‍රශංසා කරන්නෙමි.+   මම තවදුරටත් හදවතින් වේදනා විඳින්නේ මන්ද?+මම තවදුරටත් නොසන්සුන්ව සිටින්නේ මන්ද?දෙවි ක්‍රියා කරන තෙක් මම ඉවසීමෙන් බලා සිටින්නෙමි.+ඉදිරියේදී ඔහු මට ගැලවීම සලසා දෙනු ඇත. එබැවින් මාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගැලවුම්කරුද මාගේ දෙවිද වන ඔහුට මම ප්‍රශංසා කරන්නෙමි.+

පාදසටහන්