ගීතාවලිය 29:1-11

දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. 29  බලවතුන්ගේ පුත්‍රයෙනි, යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා කරන්න.යෙහෝවා දෙවිගේ තේජස හා ශක්තිය ගැන පසසන්න.+   යෙහෝවා දෙවිගේ නාමයට දිය යුතු ගෞරවය දෙන්න.+ශුද්ධ වස්ත්‍රවලින් සැරසී යෙහෝවා දෙවිට නමස්කාර කරන්න.+   යෙහෝවා දෙවිගේ හඬ ජලය* කෙරෙහි බලපවත්වයි.+තේජවත් දෙවිගේ+ හඬ ගිගුරුම් දෙයි.+යෙහෝවා දෙවි ජල කන්දරාවන් කෙරෙහි බලපවත්වයි.+   යෙහෝවා දෙවිගේ හඬ බලගතුයි.+යෙහෝවා දෙවිගේ හඬ ගරුබිය ඇති කරවයි.+   යෙහෝවා දෙවිගේ හඬ දේවදාර ගස් දෙපළු කරයි.යෙහෝවා දෙවි ලෙබනොන්හි දේවදාර ගස් සුනුවිසුනු කරයි.+   ඔහු ඒවාට වසු පැටවෙකු මෙන් දුව පැන යන්න සලස්වයි.+ඔහු ලෙබනොන් හා සිරියොන්+ වසු පැටවුන් මෙන් පැන දුවන්න සලස්වයි.   යෙහෝවා දෙවිගේ හඬ ගිනි ජාලාවක් සේ පහර දෙයි.+   යෙහෝවා දෙවිගේ හඬට පාළුකරය දෙදරුම් කයි.+යෙහෝවා දෙවි කාදෙෂ්හි පාළුකරය+ දෙදරවයි.   යෙහෝවා දෙවිගේ හඬට මුව දෙන්නු පැටවුන් බිහි කරති.+වනාන්තර පාළු වී යයි.+දේවමාලිගාවෙහි සියල්ලෝ, “දෙවිට ගෞරවය ලැබේවා” යයි පවසති.+ 10  යෙහෝවා දෙවි තම සිංහාසනය මහා ජල කන්දරාවට ඉහළින් පිහිටෙව්වේය.+යෙහෝවා දෙවි තම සිංහාසනයෙහි හිඳ සදහටම පාලනය කරන්නේය.+ 11  යෙහෝවා දෙවි තම සෙනඟට ශක්තිය ලබා දෙන්නේය.+තම සෙනඟ අතරේ සාමය පැවතීමට ඉඩහැරීමෙන් යෙහෝවා දෙවි ඔවුන්ට ආශීර්වාද කරන්නේය.+

පාදසටහන්

මෙය යොමු දක්වන්නේ වැහි කුණාටුවලටය.