ගීතාවලිය 24:1-10

දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. 24  පොළොව හා එහි ඇති සියල්ල+එසේය, භූමිය හා එහි සියලු ජීවීන් යෙහෝවා දෙවිට අයිතිය.+   ඔහු භූමිය මුහුදට ඉහළින් පිහිටෙව්වේය.+ගංගාවන්ට ඉහළින් එය ස්ථිරව තැබුවේය.+   යෙහෝවා දෙවිගේ කන්දට නැඟිය හැක්කේ කාටද?+ඔහුගේ ශුද්ධස්ථානයට ඇතුල් විය හැක්කේ කාටද?+   පිරිසිදු සිතක් ඇති, නිර්දෝෂ ජීවිතයක් ගත කරන තැනැත්තාටය.+මාගේ නාමයට අගෞරවයක් ගෙන නොදුන්,+වංක ලෙස දිවුරුම් නොදුන් තැනැත්තාටය.+   ඔහුට යෙහෝවා දෙවිගෙන් ආශීර්වාද ලැබෙන්නේය.+ගැලවීම සලසා දෙන ඔහුගේ දෙවි ඔහු ධර්මිෂ්ඨයෙකුයයි ප්‍රකාශ කරන්නේය.+   දෙවිගේ මඟ පෙන්වීම් පතන්නේ එවැනි අයය.යාකොබ්ගේ දෙවිගෙන් උපකාර ඉල්ලන්නේ ඔවුන්ය.+ සීලාහ්.   “දොරටුවෙනි,+ තේජවත් රජුට ඇතුල් වීමට හැකි වන සේඔබේ හිස් ඔසවන්න!+පුරාණ දොරටුවෙනි, නැඟිට ඉඩ සලසා දෙන්න!”+   “මේ තේජවත් රජු කවුද?”+“ඒ වෙන කිසිවෙකු නොව ශක්තියෙන් හා බලයෙන් උසස් යෙහෝවා දෙවිය.+යුද්ධයට දක්ෂ යෙහෝවා දෙවිය.”+   “දොරටුවෙනි, තේජවත් රජුට ඇතුල් වීමට හැකි වන සේඔබේ හිස් ඔසවන්න!+පුරාණ දොරටුවෙනි, නැඟිට ඉඩ සලසා දෙන්න!”+ 10  “මේ තේජවත් රජු කවුද?”“ඔහු වෙන කිසිවෙකු නොව ස්වර්ගයේ සේනාවල අධිපතියාණන් වන යෙහෝවා දෙවිය.”+ සීලාහ්.

පාදසටහන්