ගීතාවලිය 20:1-9

සංගීත අධ්‍යක්ෂක වෙතය. දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. 20  ඔබේ විපත්ති කාලයේදී යෙහෝවා දෙවිගෙන් ඔබට පිළිතුරු ලැබේවා!+යාකොබ්ගේ දෙවිගේ නාමය ඔබට ආරක්ෂාවක් වේවා!+   ශුද්ධස්ථානයේ සිට ඔහුගෙන් ඔබට උපකාර ලැබේවා!+සියොන්හි සිට ඔබව ශක්තිමත් කරනු ලැබේවා!+   ඔබ ඔප්පු කළ තෑගි පූජා සියල්ල ඔහු සිහි කරනු ලැබේවා!+ඔබේ දවන පූජා ඔහු පිළිගනු ලැබේවා!+ සීලාහ්.   ඔබේ සිතේ ආශාව ඔහු ඉටු කරනු ලැබේවා!+ඔබේ සියලු සැලසුම් ඔහු සාර්ථක කරනු ලැබේවා!+   ඔබට ලැබුණු ගැලවීම නිසා අපි ප්‍රීති ඝෝෂා නඟන්නෙමු.+අපේ දෙවිගේ නාමය අපි ගෞරවයට පත් කරන්නෙමු.+ඔබේ සියලු ඉල්ලීම් යෙහෝවා දෙවි ඉටු කර දෙනු ලැබේවා!+   යෙහෝවා දෙවි තම අභිෂේක ලත් තැනැත්තාව අනිවාර්යයෙන්ම ගලවන බව දැන් මම දනිමි.+දෙවිගේ ශුද්ධ වාසස්ථානය වන ස්වර්ගයේ සිට දෙවි ඔහුට පිළිතුරු දෙන්නේය.+දෙවි තම හස්තයෙන් බලවත් ක්‍රියා කර ඔහුට ගැලවීම ලබා දෙන්නේය.+   සමහරු තමන් සතු අශ්ව රථ ගැනද තවත් සමහරු අශ්වයන් ගැනද ආඩම්බරයෙන් කතා කළෝය.+නමුත් අපි අපේ දෙවිගේ නාමය ගැන එනම්, යෙහෝවා යන ඔහුගේ නාමය ගැන එකිනෙකා සමඟ කතා කළෙමු.+   ඔවුහු පරාජය වී වැටුණෝය.+නමුත් අපි ස්ථිරව නැඟිට සිටියෙමු.+   අනේ යෙහෝවා දෙවියනි, රජුව බේරාගන්න!+අප හඬගසන දවසේදී දෙවි අපට පිළිතුරු දෙන්නේය.+

පාදසටහන්