ගීතාවලිය 134:1-3

කන්ද නඟින විට ගැයූ ගීතයකි. 134  යෙහෝවා දෙවිගේ සියලු සේවකයෙනි,+රාත්‍රි කාලයේදී යෙහෝවා දෙවිගේ ගෘහයේ සේවය කරන සියල්ලෙනි,+යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා කරන්න.+   දෑත් දිගු කර දෙවිට අයැදින විට පවිත්‍රකමින් සැරසී සිටින්න.+යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා කරන්න.+   අහසත් පොළොවත් සෑදූ+ යෙහෝවා දෙවිසියොන්හි සිට ඔබට ආශීර්වාද කරනු ලැබේවා!+

පාදසටහන්