ගීතාවලිය 133:1-3

දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. කන්ද නඟින විට ගැයූ ගීතයකි. 133  සහෝදරයන් එකමුතුව ජීවත් වීමකොතරම් යහපත්ද! කොතරම් ප්‍රසන්නද!+   එය ආරොන්ගේ හිස මත වත් කළ අනර්ඝ තෛලය මෙනි.+එසේය, ඔහුගේ රැවුල දිගේ ගලා ගොස්+කරපටිය මත වැටුණු අගනා තෛලය මෙනි.+   එය සියොන්හි කඳු+ මතට වැටෙනහෙර්මොන් කන්දෙහි+ පිනි බිඳු මෙනි.+මන්ද යෙහෝවා දෙවි සදාකල් ජීවනය+ නමැති ආශීර්වාදයසියොන් මතට වගුරුවා ඇත.+

පාදසටහන්