ගීතාවලිය 131:1-3

දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. කන්ද නඟින විට ගැයූ ගීතයකි. 131  යෙහෝවා දෙවියනි, මම අහංකාර නැත.+උඩඟු ලෙස බැලුවේ නැත.+මට අත් කරගත නොහැකි+ මහත් දේවල් පසුපසමම හඹා ගියේද නැත.+   මාගේ සිත මම සන්සුන් කර නිහඬ කරගත්තෙමි.+කිරි වැරූ දරුවෙකු මව් තුරුලේ සිටින්නා සේ+මමද සන්සුන්ව සිටිමි.+   ඊශ්‍රායෙල්, අදත් හෙටත් සැමදාටත්+යෙහෝවා දෙවි කෙරෙහි බලා සිටින්න.+

පාදසටහන්