ගීතාවලිය 128:1-6

කන්ද නඟින විට ගැයූ ගීතයකි. 128  යෙහෝවා දෙවි කෙරෙහි ගරුබියක් ඇත්තාවූ+ඔහුගේ මාර්ගවල ගමන් කරන්නාවූ සියල්ලෝ+ සන්තෝෂවත්ය.   මන්ද ඔබ ඔබේම දෑතින් උපයාගත් දේ භුක්ති විඳිනු ඇත.+ඔබ සන්තෝෂයෙන් ජීවත් වනු ඇත. ඔබ යහපත අද්දකිනු ඇත.+   ඔබේම නිවසෙහි සිටිනඔබේ බිරිඳ හොඳින් පල දරන මිදිවැලක් මෙනි.+ඔබේ මේසය වටා සිටින ඔබේ දරුවෝ ඔලීව ගසක රිකිලි මෙනි.+   යෙහෝවා දෙවි කෙරෙහි ගරුබියක් ඇති තැනැත්තාට+එසේ ආශීර්වාද ලැබෙන්නේය.+   සියොන්හි සිට යෙහෝවා දෙවි ඔබට ආශීර්වාද කරන්නේය.+ඔබේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම යෙරුසලමේ සිදු වන සෑම යහපත් දෙයක්ම අද්දකින්න.+   ඔබේ දරුවන්ගේ දරුවන්වත් ඔබට දැකගැනීමට හැකි වන්නෙහිය.+ඊශ්‍රායෙල්ට සමාදානය ලැබේවා!+

පාදසටහන්