ගීතාවලිය 126:1-6

කන්ද නඟින විට ගැයූ ගීතයකි. 126  වහල්භාවයේ සිටි සියොන්හි වැසියන්ව යෙහෝවා දෙවි නැවත ඔවුන්ගේ දේශයට ගෙනා විට+එය අපට සිහිනයක් මෙන් විය.+   එකල අපි නිතරම සිනාමුසු මුහුණෙන්ද+ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමින්ද+ සිටියෙමු.වෙනත් ජාතීන්ට අයත් සෙනඟද මෙසේ පැවසුවෝය.+“යෙහෝවා දෙවි තම සෙනඟ වෙනුවෙන් කළ දේ මොන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද!”+   යෙහෝවා දෙවි අප වෙනුවෙන් පුදුමාකාර දේවල් කර තිබේ.+එබැවින් අපි මහත් ප්‍රීතියකින් සිටින්නෙමු.+   යෙහෝවා දෙවියනි, නෙගෙබ් පාළුකරයෙහි සිඳී ගොස් තිබෙන දිය පාරවල් නැවත ජලයෙන් පිරී යන්නාක් මෙන්+වහලුන්ව සිටින අපව නැවත එක් රැස් කරන්න.+   කඳුළු සලමින් වපුරන්නෝ+ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමින් නෙළාගන්නෝය.+   බීජ මල්ලක් රැගෙන+ කඳුළු සලමින් පිටත්ව ගියත්+ගොයම් මිටි උසුලාගෙන+ ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමින් නැවත පැමිණෙන්නෝය.+

පාදසටහන්