ගීතාවලිය 12:1-8

සංගීත අධ්‍යක්ෂක වෙතය. පහළ ස්වරයෙන් ගායනා කිරීම සඳහාය.+ දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. 12  යෙහෝවා දෙවියනි, මාව ගලවාගන්න.+ මන්ද පක්ෂපාත කිසිවෙක් ඉතුරු වී නැත.+මනුෂ්‍යයන් අතරේ විශ්වාසවන්ත අයද නැත.   ඔවුහු එකිනෙකාට බොරු කියාගනිති.+දෙසිත් ඇතුව+ චාටු බස් දොඩති.+   යෙහෝවා දෙවි චාටු බස් දොඩන්නන්ගේ දිව්දඋඩඟු දේවල් පවසන්නන්ගේ දිව්ද කපා දමන්නේය.+   “කතාවෙන් අපිට පුළුවන් ජය ගන්න.+අපි කැමති ඕනෑම දෙයක් කියන්න අපිට අයිතිය තියෙනවා. අපිව පාලනය කරන්න කාටවත් බැහැ” කියා පවසන අයව ඔහු විනාශ කර දමන්නේය.   “පීඩිත අයගේ දේපළ උදුරාගත් හැටි මම දුටුවෙමි. දුප්පතුන්ගේ සුසුම්ලෑම මම ඇසුවෙමි.+එබැවින් දැන් මම නැඟී සිටිමි.+ඔවුන්ව හෙළාදකින සියල්ලන්ගෙන් මම ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරමි” කියා යෙහෝවා දෙවි කියන්නේය.+   යෙහෝවා දෙවිගේ වදන්, බොහෝ සෙයින් රත් වූ උදුනක දමා සත් වරක් පිරිසිදු කළරිදී මෙන් පවිත්‍රය.+   යෙහෝවා දෙවියනි, ඔබ ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන්නෙහිය.+ඔවුන් සියලුදෙනාවම මේ දුෂ්ට පරම්පරාවෙන් සදහටම බේරාගන්නෙහිය.   මනුෂ්‍යයන් අතරේ දුෂ්ටකම රජයන බැවින්දුෂ්ටයෝ සෑම තැනකම සිටිති.+

පාදසටහන්