ගීතාවලිය 110:1-7

දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. 110  යෙහෝවා දෙවි මාගේ ස්වාමීන්ට මෙසේ කීවේය.+“මා ඔබේ සතුරන්ව ඔබේ පා පුටුව ලෙස තබන තුරු+මාගේ දකුණු පැත්තේ හිඳගන්න.”+   යෙහෝවා දෙවි සියොන්හි+ සිට තම බලවත් රාජ යෂ්ටිය+ එවන්නේය.දෙවි මෙසේ කියන්නේය. “ඔබේ සතුරන්ව යටත් කරගන්න.”+   ඔබ ඔබේ හමුදාව සමඟ යුද්ධයට පැමිණෙන දවසේදී+ ඔබේ සෙනඟ+ කැමැත්තෙන්ම ඉදිරිපත් වන්නෝය.+හිමිදිරි උදයේ පතිත වන පිනි මෙන්+ඔබේ තරුණයෝ ශුද්ධකමින්+ සැරසී ඔබ වෙතට එන්නෝය.   “ඔබ මෙල්කිසදෙක් හා සමානව+ පූජකයෙක් ලෙස සදහටම සේවය කරන්නෙහිය”+ කියායෙහෝවා දෙවි දිවුරා පොරොන්දු වුණේය.+ඔහු ඒ ගැන කනගාටු නොවන්නේය.+   යෙහෝවා දෙවි ඔබේ දකුණු පැත්තේ සිටින්නේය.+ඔහු තම උදහස ප්‍රකාශ කරන දවසේදී රජවරුන්ව කැබලි කර සුනුවිසුනු කරන්නේය.+   ඔහු ජාතීන්ව විනිශ්චය කරන්නේය.+එවිට මුළු දේශයම මළ කඳන්වලින් පිරී යන්නේය.+ජනාකීර්ණ දේශයේ පාලකයාව ඔහු කැබලි කරන්නේය.+   ඔහු තමා යන මඟෙහි තිබෙන දිය පහරකින් පානය කර+ප්‍රාණවත් වී හිස ඔසවන්නේය.+

පාදසටහන්