ගීතාවලිය 11:1-7

සංගීත අධ්‍යක්ෂක වෙතය. දාවිත් රචනා කළ ගීතයකි. 11  මාගේ රක්ෂස්ථානය යෙහෝවා දෙවිය.+එසේනම් මනුෂ්‍යයෙනි, “කුරුල්ලෙකු මෙන් ඔබේ කන්දට ඉක්මනින් පලා යන්න”කියා ඔබ මට පවසන්නේ මන්ද?+   “බලන්න! දුෂ්ටයෝ ඔවුන්ගේ දුන්න අතට ගනිති.+ඊතල සූදානම් කරගනිති.අඳුරු තැනක සැඟවී සිට ප්‍රතිපත්තිගරුක අයට පහර දීමට ඔවුහු සූදානමින් සිටිති.+   යුක්තිය නමැති අත්තිවාරම බිඳ වැටී තිබෙන විට+ධර්මිෂ්ඨයාට කිරීමට ඉතුරුව ඇත්තේ තව කුමක්ද?”   යෙහෝවා දෙවි ඔහුගේ ශුද්ධ මාලිගාවේ සිටින්නේය.+යෙහෝවා දෙවිගේ සිංහාසනය ස්වර්ගයේය.+ඔහුගේ දෙනෙත් මනුෂ්‍යයන් දෙසට යොමු වී තිබෙන්නේය. ඔහු ඔවුන්ව සෝදිසි කර බලන්නේය.+   යෙහෝවා දෙවි ධර්මිෂ්ඨයාව මෙන්ම දුෂ්ටයාවද සෝදිසි කර බලන්නේය.+සැහැසියාවට කැමැත්තක් දක්වන අයට ඔහු ද්වේෂ කරන්නේය.+   ඔහු උගුල්ද ගින්දරද ගෙන්දගම්ද වර්ෂාව මෙන් දුෂ්ටයන් පිටට වැටෙන්න සලස්වන්නේය.+ඔවුන්ට ලැබෙන උරුමය ගිනිමය සුළඟකි.+   යෙහෝවා දෙවි ධර්මිෂ්ඨය.+ ඔහු ධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියාවලට ප්‍රිය කරන්නේය.+දෙවිගේ මුහුණ දකින්න ලැබෙන්නේ ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති රකින අයටය.+

පාදසටහන්