ගීතාවලිය 100:1-5

ස්තුති දීමේ ගීතයකි.+ 100  පොළොවේ සියලු ජනයෙනි, යෙහෝවා දෙවිට ජය නාද නඟන්න.+   සතුටින් යෙහෝවා දෙවිට නමස්කාර කරන්න.+ප්‍රීති ඝෝෂා නඟමින් ඔහු ඉදිරියට පැමිණෙන්න.+   යෙහෝවා දෙවි සැබෑ දෙවි බව තේරුම්ගන්න.+අපි අපවම නිර්මාණය කර නොගත්තෙමු. අපේ නිර්මාතෘ ඔහුය.+අපි ඔහුගේ සෙනඟය. ඔහුගේ තණබිමේ සිටින බැටළුවෝය.+   ස්තුති ප්‍රශංසා සමඟින් ඔහුගේ ගෘහයේ දොරටුවලින් ඇතුල් වන්න.+ප්‍රශංසා කරමින් ඔහුගේ ගෘහයේ මළුවට ඇතුල් වන්න.+ඔහුට ස්තුති දෙන්න. ඔහුගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරන්න.+   මන්ද යෙහෝවා දෙවි යහපත්ය.+ඔහුගේ ඉමහත් ප්‍රේමය* සදහටම පවතින්නේය.+ඔහුගේ විශ්වාසවන්තකම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පවතින්නේය.+

පාදසටහන්

හෝ, “ළැදි ප්‍රේමය.”