ගීතාවලිය 1:1-6

1  දුෂ්ටයන්ගේ අවවාද නොපිළිගත්තාවූ,+පව්කාරයන් යන මඟෙහි නොගියාවූ,+සමච්චල් කරන්නන් සමඟ ඇසුරු නොකළාවූ+ මනුෂ්‍යයා සන්තෝෂවත්ය.+   යෙහෝවා දෙවිගේ නීතිය කියවීමෙන් ඔහු මහත් ප්‍රීතියක් ලබන්නේය.+ඔහු දිවා රෑ දෙවිගේ නීතිය කියවා ඒ ගැන ගැඹුරින් කල්පනා කරන්නේය.+   ඔහු දිය දහරා අසල සිටෙව්වාවූ,+නියම වාරයට පල හටගන්නාවූ,+කොළ මැලවී නොයන්නාවූ ගසක් මෙන් වන්නේය.+ඔහු කරන සෑම දෙයක්ම සාර්ථක වන්නේය.+   නමුත් දුෂ්ටයෝ ඔහු හා සමාන නොවෙති.ඔවුන් සුළඟින් ගසාගෙන යන දහයියා මෙනි.+   විනිශ්චයේදී දුෂ්ටයන්ට අනුමැතිය ලැබෙන්නේ නැත.+පව්කාරයන්ට ධර්මිෂ්ඨයන් අතරේ ස්ථානයක්ද නැත.+   යෙහෝවා දෙවි ධර්මිෂ්ඨයන් යන මාර්ගය හොඳින් දන්නේය.+නමුත් දුෂ්ටයාගේ මාර්ගය විනාශ වන්නේය.+

පාදසටහන්