ගණන් කතාව 8:1-26

8  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට මෙසේ කීවේය.  “ආරොන්ට මෙසේ කියන්න. ‘පහන් රුක ඉදිරිපිට තිබෙන ස්ථානය ආලෝකවත් කරන පිණිස ඔබ ඒ මත තිබෙන පහන් හත දල්වා තැබිය යුතුයි.’”+  ආරොන්ද යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම කළේය. පහන් රුක+ ඉදිරිපිට තිබෙන ස්ථානය ආලෝකවත් කරන පිණිස ඔහු පහන් දල්වා තැබුවේය.  රත්තරන් තළා පහන් රුක සාදා තිබිණ. එහි කඳේ සිට මල් පෙති දක්වා සාදා තිබුණේ තැළූ රනින්ය.+ යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට දර්ශනයක් මාර්ගයෙන් පෙන්වූ සැලැස්මට+ අනුව ඔහු පහන් රුක සාදා තිබිණ.  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට තවදුරටත් මෙසේ කීවේය.  “ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින ලෙවීවරුන්ව ඔබ වෙතට කැඳවන්න. ඔවුන්ව පවිත්‍ර තත්වයකට ගෙන එන පිණිස+  පව් සෝදාහරින වතුර ඔබ ඔවුන් මත ඉසින්න.+ ඉන්පසු ඔවුන් තම ශරීරය පුරා තිබෙන රෝම කපා+ තම වස්ත්‍ර සෝදාගෙන+ පවිත්‍ර විය යුතුයි.+  ඔවුන් වස්සෙකුවද+ ඒ සමඟ ඔප්පු කරන පිණිස ධාන්‍ය පූජාවක්+ ලෙස තෙල් මිශ්‍ර කළ සිහින් පිටිද ගෙනා යුතුයි. ඔබ පාප පූජාවක්+ සඳහා තව වස්සෙකුව ගෙනා යුතුයි.  ලෙවීවරුන්ව සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඉන්පසු මුළු ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ එතැනට රැස් කරවන්න.+ 10  ඔබ ලෙවීවරුන්ව+ යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියට ගෙනා පසු ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ තම අත් ඔවුන් පිට තැබිය යුතුයි.+ 11  ඉන්පසු ආරොන් ලෙවීවරුන්ව යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ සෙලවීමේ පූජාවක්+ ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට ඒ මේ අත පැද්දෙන්න කියා ඔහු පැවසිය යුතුයි. එය ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ දෙවිට පිළිගන්වන සෙලවීමේ පූජාවකි. මෙසේ යෙහෝවා දෙවි වන මට සේවය කරන පිණිස ඔවුන්ව කැප කරන්න.+ 12  “පසුව ලෙවීවරුන් වස්සන්ගේ හිස මත තම අත් තැබිය යුතුයි.+ ලෙවීවරුන්ගේ පව්වලට සමාව ලබාගන්නා පිණිස+ උන්ගෙන් එකෙකුව පාප පූජාවක් ලෙසද අනිකාව දවන පූජාවක් ලෙසද යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ ඔප්පු කරන්න. 13  ලෙවීවරුන්ව ආරොන් හා ඔහුගේ පුත්‍රයන් ඉදිරියට කැඳවා යෙහෝවා දෙවි වන මා ඉදිරියේ සෙලවීමේ පූජාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අවස්ථාවේදී ලෙවීවරුන්ට ඒ මේ අත පැද්දෙන්න කියා ඔවුන් පැවසිය යුතුයි. 14  මෙසේ ඔබ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරින් ලෙවීවරුන්ව වෙන් කරන්න. මන්ද ලෙවීවරුන් මට අයිතිය.+ 15  ඔබ ලෙවීවරුන්ව පවිත්‍ර තත්වයකට ගෙනැවිත් සෙලවීමේ පූජාවක්+ ලෙස පිළිගැන්වූ පසු සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සේවය කරන පිණිස ඔවුන් පැමිණිය යුතුයි.+ 16  ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින සියලු කුලුඳුලන් වෙනුවට මම ලෙවීවරුන්ව ගන්නෙමි.+ ඔවුන් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරින් මා තෝරාගනු ලැබූ අයයි.+ 17  ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින සියලු කුලුඳුල් දරුවන් හා සතුන් මට අයිතිය.+ ඊජිප්තුවරුන්ගේ සෑම කුලුඳුලෙකුටම මම පහර දුන් දවසේදී+ ඊශ්‍රායෙල්වරුන්ගේ සෑම කුලුඳුලෙක්ම මට කැප කරන ලෙස මම නියම කළෙමි. මන්ද ඔවුන්ව මා සලකන්නේ ශුද්ධ අය ලෙසයි.+ 18  එබැවින් ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරේ සිටින සියලු කුලුඳුලන් වෙනුවට මම ලෙවීවරුන්ව ගන්නෙමි.+ 19  මම ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතරින් තෝරාගත් ලෙවීවරුන්ව ආරොන්ට හා ඔහුගේ පුත්‍රයන්ට භාර දෙන්නෙමි.+ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ ශුද්ධස්ථානය අසලට ගොස් දඬුවම් නොලබන පිණිස ලෙවීවරුන් ඔවුන් වෙනුවට සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සේවය කළ යුතුයි.+ එමෙන්ම සෙනඟ අතින් සිදු වන පව්වලට සමාව ලබාගන්නා පිණිස කරන පිළිවෙත්වලටද ඔවුන් උපකාර කළ යුතුයි.”+ 20  යෙහෝවා දෙවි ලෙවීවරුන් සම්බන්ධයෙන් අණ කළ සියල්ල මෝසෙස්, ආරොන් හා ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ එලෙසම කළෝය. 21  ලෙවීවරුන් තම වස්ත්‍ර සෝදාගෙන තමන්වම පවිත්‍ර කරගත්තෝය.+ ඉන්පසු ආරොන් ඔවුන්ව සෙලවීමේ පූජාවක් ලෙස යෙහෝවා දෙවිට පිළිගැන්වුවේය.+ පව්වලට සමාව ලබාගෙන ඔවුන්ව පවිත්‍ර තත්වයකට ගෙනෙන පිණිස ආරොන් ඔවුන් වෙනුවෙන් පූජා ඔප්පු කළේය.+ 22  ඉන්පසු ලෙවීවරු සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම ළඟට පැමිණ ආරොන් හා ඔහුගේ පුත්‍රයන් යටතේ තම තමන්ට නියමිත සේවාවන් ඉටු කරන්න පටන්ගත්තෝය.+ යෙහෝවා දෙවි ලෙවීවරුන් සම්බන්ධයෙන් මෝසෙස්ට අණ කළ ලෙසම ඔවුහු කළෝය. 23  යෙහෝවා දෙවි මෝසෙස්ට නැවත මෙසේ කීවේය. 24  “ලෙවීවරුන් අනුගමනය කළ යුතු නීතිය මෙයයි. වයස අවුරුදු විසිපහක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ලෙවීවරුන් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සේවය කරන පිණිස පැමිණිය යුතුයි. 25  නමුත් වයස අවුරුදු පනහක් වූ පසු ඔවුන් තම පැවරුමෙන් විශ්‍රාම ගත යුතුයි. 26  එහෙත් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සේවය කරන තම සහෝදරයන්ට උපකාර කිරීමට ඔවුන්ට හැකියි. නමුත් ඔවුහු කලින් කරමින් සිටි සේවාවන්ගෙන් නිදහස් වන්නෝය. ලෙවීවරුන්ට නියමිත සේවාවන් ඔබ ඔවුන්ට එලෙස පැවරිය යුතුයි.”+

පාදසටහන්